5.10. Kinnisvaraosakond
Töötajaid : 129 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 122,90  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
3.    Muud tulud                  
3.1. Üüritulud 219 810 455 000 0 455 000 482 557 106,1 702 367 644 993 91,8
3.2. Muud tulud 994 4 000 0 4 000 9 247 231,2 10 241 0 0,0
3.3. Struktuuriüksuste halduskulud (Sisekäive) 0 8 813 133 0 8 813 133 8 184 609 92,9 8 184 609 8 184 609 100,0
Kokku muud tulud 220 804 9 272 133 0 9 272 133 8 676 413 93,6 8 897 217 8 829 601 99,2
4.    Tulud üldfondist 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Tulud kokku 220 804 9 272 133 0 9 272 133 8 676 413 93,6 8 897 217 8 829 601 99,2
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 999 542 0 999 542 969 230 974 370 100,5 -5 140  
   1.1. Palgakulud 0 747 042 0 747 042 724 387 729 427 100,7 -5 040  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 246 524 0 246 524 239 048 239 198 100,1 -150  
   1.3. Töötuskindlustus 0 5 976 0 5 976 5 795 5 745 99,1 50  
2. Koolitus ja lähetused 2 000 11 000 0 13 000 12 666 13 605 107,4 -939  
3. Kantselei- ja majanduskulud 26 046 25 000 0 51 046 50 288 27 678 55,0 22 609  
5. IT kulud 0 42 000 0 42 000 40 726 43 588 107,0 -2 862  
5.1. IT kulud 0 10 000 0 10 000 9 697 13 440 138,6 -3 743  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 32 000 0 32 000 31 030 30 148 97,2 882  
6. Transpordikulud 0 30 000 0 30 000 29 090 29 203 100,4 -113  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 12 000 0 12 000 11 636 11 175 96,0 461  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9. Muud tegevuskulud 0 2 000 0 2 000 1 939 702 36,2 1 238  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9.2. Muud tegevuskulud 0 2 000 0 2 000 1 939 702 36,2 1 238  
10. Ruumide kulud 0 274 357 0 274 357 266 037 250 024 94,0 16 012  
10.1. Ruumide kulud 0 13 000 0 13 000 12 606 1 331 10,6 11 275  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 140 873 0 140 873 136 601 116 352 85,2 20 249  
10.3. Ruumide kulud (sisekäive) vabad ruumid 0 120 484 0 120 484 116 830 132 342 113,3 -15 512  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 55 080 0 55 080 53 410 56 435 105,7 -3 026  
Tegevuskulud kokku 28 046 1 450 978 0 1 479 024 1 435 022 1 406 782 98,0 28 240  
Haldus- ja remondikulude arveldus  
Tuleohutus ja keskkonnakaitse 1 030 51 000 0 52 030 53 475 50 543 94,5 2 932  
Vesi ja kanalisatsioon 13 599 78 945 0 92 545 90 967 76 797 84,4 14 171  
Kaugjahutus 0 43 110 0 43 110 35 285 36 092 102,3 -807  
Puhastus ja korrashoid 8 342 1 686 455 0 1 694 797 1 592 223 1 605 524 100,8 -13 301  
Maamaks 4 653 10 000 0 14 653 16 736 16 393 97,9 343  
Hooldusremont 116 062 809 715 0 925 777 971 326 904 549 93,1 66 777  
Rendikulud -4 872 97 812 0 92 940 92 940 97 812 105,2 -4 872  
Hoonete ja varakindlustus 14 458 35 000 0 49 458 29 967 28 758 96,0 1 209  
Valve ja turvateenus 118 924 459 0 924 577 902 514 914 726 101,4 -12 212  
Küte -4 597 1 311 769 0 1 307 172 1 186 287 1 191 874 100,5 -5 587  
Elekter -21 017 2 156 569 0 2 135 552 1 872 091 1 882 852 100,6 -10 760  
Jäätmekäitlus 1 522 17 126 0 18 648 28 704 30 624 106,7 -1 919  
Riidehoiuteenus 6 749 89 195 0 95 944 96 729 93 328 96,5 3 401  
Insenerivõrkude remont ja hooldus 56 712 510 000 0 566 712 492 950 492 950 100,0 0  
Kulud kokku 220 804 9 272 133 0 9 492 937 8 897 217 8 829 601 99,2 67 615