3.4.3. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
MI - Tartu Ülikooli Eesti mereinstituut
Töötajaid : 101 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 91,65  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 54 048 40 354 3 723 44 077 44 077 100,0 98 126 54 378 55,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 9 821 0 9 821 8 839 90,0 8 839 8 839 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
1.3. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 54 048 50 175 3 723 53 898 52 916 98,2 106 964 63 217 59,1
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 29 390 0 0 0 0 0,0 29 390 29 390 100,0
2.2. Baasfinantseerimine 222 667 697 454 84 235 781 689 781 689 100,0 1 004 356 540 588 53,8
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 4 686 260 000 0 260 000 282 917 108,8 287 603 177 666 61,8
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 3 150 000 0 150 000 227 286 151,5 227 288 238 958 105,1
2.4.2. Välistoetused -372 617 700 000 0 700 000 778 874 111,3 406 257 750 079 184,6
2.4.3. Tõukefondid -432 196 1 200 000 0 1 200 000 1 017 210 84,8 585 014 1 515 162 259,0
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud -115 149 2 300 000 0 2 300 000 2 482 245 107,9 2 367 095 2 148 022 90,7
2.5.2. Välislepingud -83 375 0 0 0 55 000 0,0 -28 375 125 002 -440,5
Kokku tulud teadustegevusest -746 591 5 307 454 84 235 5 391 689 5 625 220 104,3 4 878 629 5 524 868 113,2
3.    Muud tulud 70 322 13 000 0 13 000 21 944 168,8 92 266 1 367 1,5
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -61 500 0 -61 500 -33 932 55,2 -33 932 -33 932 100,0
        Instituudi arengufond 209 560 117 530 0 117 530 154 951 131,8 364 511 124 426 34,1
        Eraldis instituudi arengufondi 0 -117 530 0 -117 530 -154 951 131,8 -154 951 -154 951 100,0
Tegevustulud kokku -412 661 5 309 129 87 958 5 397 087 5 666 148 105,0 5 253 487 5 524 996 105,2
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 3 048 849 87 958 3 136 807 3 306 133 2 836 212 85,8 469 920  
   1.1. Palgakulud 0 2 263 713 65 738 2 329 452 2 455 197 2 077 266 84,6 377 930  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 747 025 21 694 768 719 810 215 685 923 84,7 124 292  
   1.3. Töötuskindlustus 0 18 110 526 18 636 19 642 16 612 84,6 3 029  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 20 000 0 20 000 21 080 56 411 267,6 -35 331  
       1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
2. Koolitus ja lähetused 0 270 000 0 270 000 284 575 258 019 90,7 26 555  
3. Kantselei- ja majanduskulud -412 661 880 000 0 467 339 492 567 1 176 652 238,9 -684 085  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 1 000 0 1 000 1 054 26 221 2487,8 -25 167  
5. IT kulud 0 40 000 0 40 000 42 159 74 503 176,7 -32 344  
5.1. IT kulud 0 36 000 0 36 000 37 943 69 452 183,0 -31 509  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 4 000 0 4 000 4 216 5 051 119,8 -835  
6. Transpordikulud 0 345 000 0 345 000 363 623 365 777 100,6 -2 154  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 100 000 0 100 000 105 398 75 399 71,5 29 999  
8. Investeeringud põhivarasse 0 100 000 0 100 000 105 398 282 188 267,7 -176 790  
9. Muud tegevuskulud 0 8 000 0 8 000 8 432 7 098 84,2 1 334  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9.2. Muud tegevuskulud 0 8 000 0 8 000 8 432 7 098 84,2 1 334  
10. Ruumide kulud 0 161 177 0 161 177 169 877 168 750 99,3 1 128  
10.1. Ruumide kulud 0 129 000 0 129 000 135 963 139 891 102,9 -3 928  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 32 177 0 32 177 33 914 28 858 85,1 5 056  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 355 103 0 355 103 374 272 254 175 67,9 120 096  
Tegevuskulud kokku -412 661 5 309 129 87 958 4 984 426 5 253 487 5 524 996 105,2 -271 508