1. Nõukogu
    Seis 31.12.2019
     
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1. Tegevustoetus 20 784 132 000 0 132 000 132 000 100,0 152 784 133 103 87,1
Tulud kokku 20 784 132 000 0 132 000 132 000 100,0 152 784 133 103 87,1
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 125 900 0 125 900 125 900 125 249 99,5 651  
   1.1. Palgakulud 0 94 096 0 94 096 94 096 94 169 100,1 -73  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 31 052 0 31 052 31 052 31 076 100,1 -24  
   1.3. Töötuskindlustus 0 753 0 753 753 5 0,6 748  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 0 0 0 0 0 *** 0  
2. Koolitus ja lähetused 0 1 600 0 1 600 1 600 3 853 240,8 -2 253  
3. Kantselei- ja majanduskulud 20 584 500 0 21 084 21 084 1 013 4,8 20 072  
5. IT kulud 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
5.1. IT kulud 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
6. Transpordikulud 0 0 0 0 0 0 *** 0  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 3 000 0 3 000 3 000 2 988 99,6 12  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9. Muud tegevuskulud 0 1 000 0 1 000 1 000 0 0,0 1 000  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9.2. Muud tegevuskulud 0 1 000 0 1 000 1 000 0 0,0 1 000  
10. Ruumide kulud 200 0 0 200 200 0 0,0 200  
10.1. Ruumide kulud 200 0 0 200 200 0 0,0 200  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 *** 0  
Kulud kokku 20 784 132 000 0 152 784 152 784 133 103 87,1 19 682