3.4.10. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
OM - Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituut
Töötajaid : 220 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 173,55
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
         1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 365 050 1 717 300 74 154 1 791 454 1 791 454 100,0 2 156 504 1 682 754 78,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 176 774 0 176 774 120 796 68,3 120 796 120 796 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 0 0 0 13 328 *** 13 328 13 328 100,0
1.3. Täiendusõpe 667 1 000 0 1 000 3 400 340,0 4 067 3 541 87,1
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 7 216 0 0 0 5 654 *** 12 870 12 870 100,0
1.5.2. Välistoetused -871 0 0 0 6 000 *** 5 129 4 964 96,8
1.5.3. Tõukefondid -124 833 180 000 0 180 000 261 107 145,1 136 274 200 122 146,9
Kokku tulud õppetegevusest 247 229 2 075 075 74 154 2 149 229 2 201 739 102,4 2 448 968 2 038 375 83,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 225 705 2 073 049 0 2 073 049 2 073 052 100,0 2 298 757 2 116 163 92,1
2.2. Baasfinantseerimine 41 482 839 588 228 533 1 068 121 1 068 121 100,0 1 109 603 1 167 596 105,2
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 156 306 1 371 212 0 1 371 212 1 406 104 102,5 1 562 410 1 373 537 87,9
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused -19 140 400 000 0 400 000 556 684 139,2 537 544 549 111 102,2
2.4.2. Välistoetused -86 967 561 000 0 561 000 790 999 141,0 704 032 448 136 63,7
2.4.3. Tõukefondid -528 804 1 463 000 0 1 463 000 1 511 226 103,3 982 422 1 486 926 151,4
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 384 154 1 300 000 0 1 300 000 1 366 888 105,1 1 751 042 1 615 046 92,2
2.5.2. Välislepingud -13 044 75 000 0 75 000 80 617 107,5 67 573 157 108 232,5
Kokku tulud teadustegevusest 159 692 8 082 849 228 533 8 311 382 8 853 692 106,5 9 013 384 8 913 622 98,9
3.   Muud tulud 126 528 200 000 0 200 000 179 550 89,8 306 078 142 993 46,7
6.   Eraldised valdkonna arengufondi   -42 720 0 -42 720 -45 587 106,7 -45 587 -45 587 100,0
      Eraldis instituudi arengufondi   -257 666 0 -257 666 -369 285 143,3 -369 285 -369 285 100,0
      Instituudi arengufond 194 496 257 666 0 257 666 369 285 143,3 563 781 359 042 63,7
Tegevustulud kokku 727 946 10 315 204 302 687 10 617 891 11 189 393 105,4 11 917 339 11 039 158 92,6
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 367 600 6 614 845 297 687 7 280 132 7 652 196 6 859 848 89,6 792 348  
   1.1. Palgakulud 200 000 4 017 305 98 022 4 315 327 4 536 833 4 196 468 92,5 340 365  
   1.2. Sotsiaalmaksud 66 000 1 325 711 32 347 1 424 058 1 497 155 1 372 123 91,6 125 032  
   1.3. Töötuskindlustus 1 600 32 138 784 34 523 36 295 33 208 91,5 3 087  
   1.4. Sihtstipendiumid 100 000 450 000 166 533 716 533 749 718 577 589 77,0 172 129  
       1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 789 691 0 789 691 832 196 680 460 81,8 151 736  
2. Koolitus ja lähetused 0 430 000 0 430 000 453 145 341 463 75,4 111 682  
3. Kantselei- ja majanduskulud 326 346 1 090 000 5 000 1 421 346 1 480 283 1 449 404 97,9 30 879  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 66 000 0 66 000 69 552 92 683 133,3 -23 131  
5. IT kulud 0 218 000 0 218 000 229 734 205 333 89,4 24 401  
5.1. IT kulud 0 161 000 0 161 000 169 666 155 060 91,4 14 606  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 57 000 0 57 000 60 068 50 274 83,7 9 794  
6. Transpordikulud 0 115 000 0 115 000 121 190 125 029 103,2 -3 840  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 30 000 90 000 0 120 000 124 844 78 296 62,7 46 548  
8. Investeeringud põhivarasse 0 500 000 0 500 000 526 912 734 136 139,3 -207 223  
9. Muud tegevuskulud 4 000 7 000 0 11 000 11 377 5 090 44,7 6 286  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 4 000 0 0 4 000 4 000 -3 972 -99,3 7 972  
9.2. Muud tegevuskulud 0 7 000 0 7 000 7 377 9 062 122,8 -1 685  
10. Ruumide kulud 0 603 740 0 603 740 636 236 574 799 90,3 61 436  
10.1. Ruumide kulud 0 145 000 0 145 000 152 805 140 268 91,8 12 537  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 458 740 0 458 740 483 431 434 532 89,9 48 899  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 580 619 0 580 619 611 871 573 077 93,7 38 794  
Tegevuskulud kokku 727 946 10 315 204 302 687 11 345 836 11 917 339 11 039 158 92,6 878 180