3.3.6. Meditsiiniteaduste valdkond
PT - Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut
Töötajaid : 47 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 34,10
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 169 777 809 361 24 907 834 268 834 268 100,0 1 004 045 868 724 86,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 9 821 0 9 821 0 0,0 0 0 ***
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.3. Täiendusõpe 0 2 400 0 2 400 3 135 130,6 3 135 3 135 100,0
1.4. Residentide koolitus 0 35 750 0 35 750 71 141 199,0 71 141 71 141 100,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused -3 002 0 0 0 0 *** -3 002 0 0,0
1.5.2. Välistoetused -5 385 19 484 0 19 484 0 0,0 -5 385 12 482 -231,8
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 161 390 876 815 24 907 901 722 908 544 100,8 1 069 933 955 482 89,3
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 1 678 66 600 0 66 600 66 600 100,0 68 278 70 121 102,7
2.2. Baasfinantseerimine 54 429 94 319 0 94 319 94 319 100,0 148 748 100 619 67,6
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 644 0 0 0 177 150 *** 177 794 187 271 105,3
2.4.2. Välistoetused -66 172 400 710 0 400 710 172 429 43,0 106 257 169 447 159,5
2.4.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud -3 430 238 710 0 238 710 157 675 66,1 154 245 145 008 94,0
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest -12 852 800 339 0 800 339 668 173 83,5 655 321 672 465 102,6
3.   Muud tulud 13 469 1 500 0 1 500 2 306 153,8 15 775 3 703 23,5
6.   Eraldis valdkonna arengufond 0 -16 307 0 -16 307 -13 951 85,5 -13 951 -13 951 100,0
6.   Instituudi arengufond 57 459 6 602 0 6 602 14 563 220,6 72 023 13 063 18,1
6.   Eraldised instituudi arengufondi 0 -6 602 0 -6 602 -14 563 220,6 -14 563 -14 563 100,0
Tegevustulud kokku 219 466 1 662 347 24 907 1 687 254 1 565 072 92,8 1 784 538 1 616 199 90,6
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 128 074 1 329 572 24 907 1 482 553 1 384 469 1 332 248 96,2 52 221  
   1.1. Palgakulud 93 105 993 327 18 615 1 105 047 1 031 768 995 334 96,5 36 434  
   1.2. Sotsiaalmaksud 30 725 327 798 6 143 364 665 340 483 327 027 96,0 13 457  
   1.3. Töötuskindlustus 745 7 947 149 8 840 8 254 7 908 95,8 346  
   1.4. Sihtstipendiumid 3 500 500 0 4 000 3 964 1 980 50,0 1 984  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
2. Koolitus ja lähetused 70 000 49 082 0 119 082 115 528 49 442 42,8 66 086  
3. Kantselei- ja majanduskulud 34 900 160 218 0 195 118 183 516 121 707 66,3 61 809  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 10 000 32 400 0 42 400 40 054 20 633 51,5 19 421  
5. IT kulud 25 000 11 967 0 36 967 36 100 16 107 44,6 19 993  
5.1. IT kulud 25 000 5 500 0 30 500 30 102 7 043 23,4 23 059  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 6 467 0 6 467 5 999 9 065 151,1 -3 066  
6. Transpordikulud 5 000 2 500 0 7 500 7 319 4 349 59,4 2 970  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 10 000 5 000 0 15 000 14 638 14 108 96,4 530  
8. Investeeringud põhivarasse -66 508 6 000 0 -60 508 -60 943 0 0,0 -60 943  
9. Muud tegevuskulud 0 11 659 0 11 659 10 815 4 386 40,6 6 428  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 7 959 0 7 959 7 383 -9 669 -131,0 17 051  
9.2. Muud tegevuskulud 0 3 700 0 3 700 3 432 14 055 409,5 -10 623  
10. Ruumide kulud 3 000 500 0 3 500 3 464 14 200 409,9 -10 736  
10.1. Ruumide kulud 3 000 500 0 3 500 3 464 14 200 409,9 -10 736  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 53 449 0 53 449 49 579 39 020 78,7 10 559  
Tegevuskulud kokku 219 466 1 662 347 24 907 1 906 720 1 784 538 1 616 199 90,6 168 340