5.1. Rektoraadi büroo                   
Töötajaid : 16 Seis 31.12.2019      
Täidetud ametikohti : 15,20                
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
      täpsustus eelarve     laekumine    
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 205 944 98 000 0 98 000 145 286 148,3 351 231 123 032 35,0
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.2. Baasfinantseerimine 0 0 140 000 140 000 140 000 100,0 140 000 90 351 64,5
2.4.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.2. Välistoetused 5 775 7 000 0 7 000 6 827 97,5 12 602 10 980 87,1
2.4.3. Tõukefondid 0 0 0 0 12 240 *** 12 240 12 240 100,0
3.   Muud tulud 0 0 0 0 2 012 *** 2 012 2 012 100,0
4.    Tulud üldfondist 27 051 736 400 64 218 800 618 800 618 100,0 827 669 733 527 88,6
Tulud kokku 238 771 841 400 204 218 1 045 618 1 106 983 105,9 1 345 754 972 142 72,2
                   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
      täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 50 000 511 668 147 000 708 668 753 199 608 205 80,7 144 993  
   1.1. Palgakulud 0 354 012 109 865 463 877 495 239 407 256 82,2 87 983  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 116 824 36 256 153 080 163 429 134 069 82,0 29 359  
   1.3. Töötuskindlustus 0 2 832 879 3 711 3 962 3 250 82,0 712  
   1.4. Sihtstipendiumid 50 000 38 000 0 88 000 90 569 63 630 70,3 26 939  
2. Koolitus ja lähetused 0 75 000 20 000 95 000 101 423 31 221 30,8 70 201  
3. Kantselei- ja majanduskulud 166 846 20 000 0 186 846 188 199 61 454 32,7 126 745  
5. IT kulud 2 000 6 300 0 8 300 8 726 12 539 143,7 -3 813  
5.1. IT kulud 2 000 3 000 0 5 000 5 203 7 520 144,5 -2 317  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 3 300 0 3 300 3 523 5 019 142,5 -1 496  
6. Transpordikulud 0 1 000 0 1 000 1 068 1 385 129,7 -317  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 24 500 30 000 54 500 58 185 48 943 84,1 9 242  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9. Muud tegevuskulud 2 500 0 0 2 500 2 500 472 18,9 2 028  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -2 923 *** 2 923  
9.2. Muud tegevuskulud 2 500 0 0 2 500 2 500 3 395 135,8 -895  
10. Ruumide kulud 0 64 982 7 218 72 200 77 081 72 811 94,5 4 270  
10.1. Ruumide kulud 0 500 0 500 534 6 308 1181,7 -5 774  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 64 482 7 218 71 700 76 547 66 503 86,9 10 044  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 212 *** -212  
Kulud kokku 221 346 703 450 204 218 1 129 014 1 190 379 837 242 70,3 353 138  
Üleülikoolilised tegevusprojektid                  
Avalike ürituste korraldamine 2 115 000 0 115 002 115 002 112 004 97,4 2 998  
Väliskoostöölepingud 17 422 22 950 0 40 372 40 372 22 895 56,7 17 477  
Kulud kokku 238 771 841 400 204 218 1 284 389 1 345 754 972 142 72,2 373 612