5.14. Kirjastus
Töötajaid : 14 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 12,9  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2. Tulud teadustegevusest                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 48 168 *** 48 168 6 154 12,8
3.  Muud tulud                  
 3.1. Muud tulud 0 0 0 0 116 137 *** 116 137 -30 967 -26,7
 3.1. Muud tulud (sisekäive) 0 0 0 0 140 263 *** 140 263 140 263 100,0
Kokku muud tulud 0 0 0 0 256 400 *** 256 400 109 296 42,6
4.  Tulud üldfondist 0 0 6 900 6 900 6 900 100,0 6 900 7 360 106,7
Tulud kokku 0 0 6 900 6 900 311 468 4514,0 311 468 122 811 39,4
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 0 6 900 6 900 311 468 75 426 24,2 236 042  
   1.1. Palgakulud 0 0 5 157 5 157 232 786 56 372 24,2 176 414  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 0 1 702 1 702 76 819 18 603 24,2 58 217  
   1.3. Töötuskindlustus 0 0 41 41 1 862 451 24,2 1 411  
   1.4. Sihtstipendiumid 0   0 0 0 0 0,0 0  
2. Koolitus ja lähetused 0 0 0 0 0 654 0,0 -654  
3. Kantselei- ja majanduskulud 0 0 0 0 0 31 514 698136853,3 -31 514  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
5. IT kulud 0 0 0 0 0 5 549 0,0 -5 549  
5.1. IT kulud 0 0 0 0 0 4 659 0,0 -4 659  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 890 0,0 -890  
6. Transpordikulud 0 0 0 0 0 1 184 0,0 -1 184  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 0 0 0 0 249 0,0 -249  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 295 0,0 -295  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9.2. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 295 0,0 -295  
10. Ruumide kulud 0 0 0 0 0 3 106 0,0 -3 106  
10.1. Ruumide kulud 0 0 0 0 0 44 0,0 -44  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 3 062 0,0 -3 062  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 4 835 0,0 -4 835  
Tegevuskulud kokku 0 0 6 900 6 900 311 468 122 811 39,4 188 657