ÜLDFONDI MOODUSTAMINE JA RAHADE JAOTUS
               
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve täpsustus Täpsustatud eelarve Laekumine % Korrigeeritud laekumine Kulud %
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus 3 475 244 15 849 124 -761 600 15 087 524 15 279 301 101,3 18 754 546 13 915 099 74,2
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 692 537 12 161 704 698 945 015 134,1 945 015 945 015 100,0
1.3. Täiendusõpe 0 248 063 0 248 063 330 073 133,1 330 073 330 073 100,0
1.4. Residentide koolitus 0 247 576 0 247 576 280 140 113,2 280 140 280 140 100,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 35 685 0 35 685 131 420 368,3 131 420 131 420 100,0
1.5.2. Välistoetused 0 74 043 0 74 043 131 160 177,1 131 160 131 160 100,0
1.5.3. Tõukefondid 0 212 362 0 212 362 268 112 126,3 268 112 268 112 100,0
Kokku tulud õppetegevusest 3 475 244 17 359 391 -749 439 16 609 952 17 365 221 104,5 20 840 466 16 001 019 76,8
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.2. Baasfinantseerimine 0 4 200 000 0 4 200 000 4 200 000 100,0 4 200 000 4 200 000 100,0
2.3. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 0 2 255 835 229 272 2 485 107 2 632 021 105,9 2 632 021 2 632 021 100,0
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 0 399 947 53 291 453 238 680 719 150,2 680 719 680 719 100,0
2.4.2. Välistoetused 0 772 731 0 772 731 1 164 786 150,7 1 164 786 1 164 786 100,0
2.4.3. Tõukefondid 0 532 401 0 532 401 875 756 164,5 875 756 875 756 100,0
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 0 1 073 211 54 794 1 128 005 1 017 080 90,2 1 017 080 1 017 080 100,0
2.5.2. Välislepingud 0 202 113 0 202 113 315 543 156,1 315 543 315 543 100,0
Kokku tulud teadustegevusest 0 9 436 238 337 357 9 773 595 10 885 905 111,4 10 885 905 10 885 905 100,0
3.    Muud tulud                  
3.1. Muud tulud  0 289 518 0 289 518 222 457 76,8 222 457 222 457 100,0
Kokku muud tulud 0 289 518 0 289 518 222 457 76,8 222 457 222 457 100,0
Kokku 3 475 244 27 085 148 -412 082 26 673 066 28 473 583 106,8 31 948 827 27 109 381 84,9
                 
II   Kulud Jääk 2021.a. eelarve Eelarve täpsustus Korrigeeritud eelarve Jooksev eelarve Jooksva eelarve täitmine  
% Kulud  
 
2. Rektoraat 1 403 959 3 215 465 -791 004 2 424 461 3 828 420 68,8 2 633 422
Üldfondi ülelaekumine         1 800 517 0,0  
               
4. Valdkonnavälised asutused              
4.2. Raamatukogu 228 880 3 021 492 0 3 250 372 3 250 372 97,1 3 154 916
4.3. Ülikooli Muuseum 146 692 785 856 12 000 944 548 944 548 81,8 772 350
4.4. Loodusmuuseum ja botaanikaaed 74 556 833 017 0 907 573 907 573 95,3 865 093
4.5. Teaduskool 125 284 91 324 0 216 608 216 608 56,9 123 309
Kokku 575 412 4 731 689 12 000 5 319 101 5 319 101 92,4 4 915 668
 
5. Tugistruktuur
5.1.   Rektoraadi büroo 45 333 476 427 0 521 760 521 760 89,7 467 944
5.2.   Siseauditi büroo 9 254 179 418 0 188 671 188 671 96,8 182 599
5.3.   Õppeosakond 99 848 1 536 078 26 500 1 662 426 1 662 426 94,0 1 563 315
5.4.   Üliõpilaskonna büroo 19 127 146 255 13 300 178 682 178 682 88,8 158 661
5.5.   Grandikeskus 44 858 983 506 0 1 028 364 1 028 364 91,9 945 379
5.6.   Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus 50 649 706 491 20 000 777 140 777 140 99,2 771 113
5.7.   Rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakond 99 213 614 057 0 614 057 713 270 80,6 574 645
5.8.   Kantselei 29 694 385 344 0 415 038 415 038 95,3 395 521
5.9.   Personaliosakond 128 125 909 062 67 000 1 104 187 1 104 187 87,7 968 444
5.10. Turundus- ja kommunikatsiooniosakond 153 616 950 875 -77 099 1 027 391 1 027 391 91,9 944 194
5.11. Kinnisvaraosakond 0 0 0 0 0 *** 0
5.12. Infotehnoloogia osakond 697 710 3 419 112 226 122 4 342 944 4 342 944 83,6 3 628 766
5.13. Rahandusosakond 95 844 997 556 0 1 093 400 1 093 400 96,6 1 056 212
5.14.  Hankeosakond 21 998 219 812 0 241 810 241 810 89,9 217 481
5.15. Kirjastus 606 0 91 099 91 706 91 706 78,5 72 017
Kokku 1 495 874 11 523 993 366 922 13 287 576 13 386 789 89,2 11 946 290
               
               
6. Suunamine kapitalieelarvesse 0 7 614 000 0 7 614 000 7 614 000 100,0 7 614 000
               
KULUD kokku 3 475 244 27 085 148 -412 082 28 645 138 31 948 827 84,9 27 109 381