5.14. Hankeosakond
Töötajaid : 8 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 7  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
3.    Muud tulud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
4.    Tulud üldfondist 21 998 219 812 0 219 812 219 812 100,0 241 810 217 481 89,9
Tulud kokku 21 998 219 812 0 219 812 219 812 100,0 241 810 217 481 89,9
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 20 100 188 337 0 208 437 208 437 196 149 94,1 12 288  
   1.1. Palgakulud 15 000 140 760 0 155 760 155 760 146 599 94,1 9 162  
   1.2. Sotsiaalmaksud 4 950 46 451 0 51 401 51 401 48 378 94,1 3 023  
   1.3. Töötuskindlustus 150 1 126 0 1 276 1 276 1 173 91,9 103  
2. Koolitus ja lähetused 1 000 3 500 0 4 500 4 500 977 21,7 3 523  
3. Kantselei- ja majanduskulud 98 12 000 0 12 098 12 098 8 188 67,7 3 910  
5. IT kulud 800 1 000 0 1 800 1 800 1 783 99,1 17  
5.1. IT kulud 600 1 000 0 1 600 1 600 1 583 98,9 17  
5.2. IT kulud (sisekäive) 200 0 0 200 200 201 100,3 -1  
6. Transpordikulud 0 1 500 0 1 500 1 500 0 0,0 1 500  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 800 0 800 800 816 102,0 -16  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9. Muud tegevuskulud 0 300 0 300 300 0 0,0 300  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9.2. Muud tegevuskulud 0 300 0 300 300 0 0,0 300  
10. Ruumide kulud 0 12 375 0 12 375 12 375 9 567 77,3 2 808  
10.1. Ruumide kulud 0 500 0 500 500 0 0,0 500  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 11 875 0 11 875 11 875 9 567 80,6 2 308  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 0 *** 0  
Kulud kokku 21 998 219 812 0 241 810 241 810 217 481 89,9 24 329