KAPITALIEELARVE              
               
Seis 31.12.2021            
LAEKUMISED (euro) Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Laekumine % Jääk
täpsustus eelarve
      1.1.  Laekumine põhieelarvest 0 7 614 000 0 7 614 000 7 614 000 100,0 0
      1.2. Riiklik finantseerimine 0 3 100 000 0 3 100 000 6 200 000 200,0 3 100 000
      1.3. Investeerimislaen -14 250 000 6 000 000 0 20 250 000 0 0,0 -20 250 000
      1.4. Finantstulud 0 7 800 0 7 800 54 442 698,0 46 642
      1.5. Tartu linn 0 100 000 0 100 000 50 000 50,0 -50 000
      1.6.Tõukefondid (Delta) 0 0 0 0 -443 310 0,0 -443 310
     1.7. Kinnisvara müük 0 0 0 0 20 000 0,0 20 000
     1.8. Laekumine Üliõpilaskülast 0 780 000 0 780 000 780 000 100,0 0
     1.9. Muud tulud 0 1 089 438 0 1 089 438 966 213 88,7 -123 225
LAEKUMISED KOKKU -14 250 000 18 691 238 0 32 941 238 15 241 345 46,3 -17 699 893
               
KULUD (euro) Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Ülekanded % Jääk
täpsustus eelarve
1. Laenude teenindamine ja kustutamine              
        1.1. Laenude kustutamine 0 4 023 000 0 4 023 000 3 648 000 90,7 375 000
        1.2. Laenuintresside ja teenustasude tasumine 0 389 755 0 389 755 124 802 32,0 264 953
Kokku 0 4 412 755 0 4 412 755 3 772 802 85,5 639 953
               
2. Investeeringud  objektidele              
         2.1.   Lossi 3 364 059 5 537 275 0 5 901 334 727 081 12,3 5 174 253
         2.2.   Liivi 2 2 814 719 3 121 770 0 5 936 489 5 734 013 96,6 202 476
         2.3.   Jakobi 5 4 993 114 1 196 000 0 6 189 114 5 389 955 87,1 799 159
2.4.  Vana anatoomikum (Uppsala 10) 0 800 000 0 800 000 6 520 0,8 793 480
2.5.  Mäealuse 14 juurdeehitis 0 700 000 0 700 000 617 736 88,2 82 264
2.6.   Ravila 19 (Biomeedikum) 102 856 700 000 0 802 856 408 147 50,8 394 710
2.7.   Pärnu kolledž (Ringi 35) 151 920 596 249 0 748 169 668 080 89,3 80 089
         2.8.  Struve 1 (Raamatukogu) 68 870 500 000 0 568 870 718 376 126,3 -149 507
         2.9.  Delta keskuse ettevõtlusmaja -5 404 334 493 189 0 -4 911 145 0 0,0 -4 911 145
2.10.Ülikooli 18a 0 390 000 0 390 000 3 600 0,9 386 400
2.11. Uppsala 6 (Struve maja) 0 244 000 0 244 000 35 749 14,7 208 251
         2.12. Vanemuise 46  138 260 0 0 138 260 0 0,0 138 260
2.13. Õppehoone "Delta" -512 733 0 0 -512 733 179 318 -35,0 -692 052
2.14.  Narva mnt 89 (üliõpilaselamu) 153 613 0 0 153 613 153 613 100,0 0
Kokku 2 870 344 14 278 483 0 17 148 827 14 642 187 85,4 2 506 639
               
KULUD KOKKU -11 379 656 18 691 238 0 21 561 582 18 414 990 85,4 3 146 592