1. Nõukogu
    Seis 31.12.2021
     
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1. Tegevustoetus 53 722 153 680 0 153 680 153 680 100,0 207 402 148 427 71,6
Tulud kokku 53 722 153 680 0 153 680 153 680 100,0 207 402 148 427 71,6
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 147 180 0 147 180 147 180 143 939 97,8 3 241  
   1.1. Palgakulud 0 110 000 0 110 000 110 000 108 219 98,4 1 781  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 36 300 0 36 300 36 300 35 712 98,4 588  
   1.3. Töötuskindlustus 0 880 0 880 880 7 0,8 873  
2. Koolitus ja lähetused 0 3 000 0 3 000 3 000 273 9,1 2 727  
3. Kantselei- ja majanduskulud 53 522 500 0 54 022 54 022 2 477 4,6 51 545  
5. IT kulud 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
5.1. IT kulud 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
6. Transpordikulud 0 0 0 0 0 0 *** 0  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 3 000 0 3 000 3 000 1 738 57,9 1 262  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9.2. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 0 *** 0  
10. Ruumide kulud 200 0 0 200 200 0 0,0 200  
10.1. Ruumide kulud 200 0 0 200 200 0 0,0 200  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 *** 0  
Kulud kokku 53 722 153 680 0 207 402 207 402 148 427 71,6 58 975