3.3.6. Meditsiiniteaduste valdkond
PT - Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut
Töötajaid : 51 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 37,00
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 80 354 910 660 13 500 924 160 924 160 100,0 1 004 515 936 063 93,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 9 821 0 9 821 9 821 100,0 9 821 9 821 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.3. Täiendusõpe 0 2 400 0 2 400 4 010 167,1 4 010 4 010 100,0
1.4. Residentide koolitus 0 48 720 0 48 720 75 807 155,6 75 807 75 807 100,0
1.5. Õppetegevuse toetused   0              
1.5.1. Siseriiklikud toetused 63 0 0 0 0 *** 63 63 100,0
1.5.2. Välistoetused -21 107 0 0 0 0 *** -21 107 0 0,0
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 59 310 971 601 13 500 985 101 1 013 798 102,9 1 073 108 1 025 763 95,6
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.2. Baasfinantseerimine -1 332 71 190 16 035 87 225 87 225 100,0 85 893 57 152 66,5
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused   0              
2.4.1. Siseriiklikud toetused 1 356 848 273 812 0 273 812 481 206 175,7 1 838 054 1 846 563 100,5
2.4.2. Välistoetused 46 526 70 646 0 70 646 76 318 108,0 122 844 72 218 58,8
2.4.3. Tõukefondid 0 0 0 0 1 266 783 *** 1 266 783 1 110 610 87,7
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud   0              
2.5.1. Siseriiklikud lepingud -60 625 645 006 0 645 006 275 658 42,7 215 033 254 893 118,5
2.5.2. Välislepingud 0 49 000 0 49 000 103 996 212,2 103 996 143 325 137,8
Kokku tulud teadustegevusest 1 341 417 1 109 654 16 035 1 125 689 2 291 187 203,5 3 632 604 3 484 761 95,9
3.   Muud tulud 18 209 1 500 0 1 500 7 170 478,0 25 379 1 867 7,4
6.   Eraldis valdkonna arengufond 0 -31 920 0 -31 920 -24 405 76,5 -24 405 -24 405 100,0
6.   Instituudi arengufond 127 481 24 290 0 24 290 41 961 172,8 169 443 47 209 27,9
6.   Eraldised instituudi arengufondi 0 -24 290 0 -24 290 -41 961 172,8 -41 961 -41 961 100,0
Tegevustulud kokku 1 546 417 2 050 835 29 535 2 080 370 3 287 750 158,0 4 834 167 4 493 235 92,9
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 128 074 1 489 832 29 535 1 647 441 2 529 233 1 993 005 78,8 536 228  
   1.1. Palgakulud 93 105 1 110 069 22 074 1 225 248 1 882 307 1 491 252 79,2 391 056  
   1.2. Sotsiaalmaksud 30 725 370 286 7 284 408 295 627 425 482 870 77,0 144 556  
   1.3. Töötuskindlustus 745 8 977 177 9 898 15 210 11 684 76,8 3 526  
   1.4. Sihtstipendiumid 3 500 500 0 4 000 4 290 7 200 167,8 -2 910  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
2. Koolitus ja lähetused 70 000 29 310 0 99 310 116 320 9 976 8,6 106 344  
3. Kantselei- ja majanduskulud 28 374 307 853 0 336 227 514 895 2 318 897 450,4 -1 804 003  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 10 000 65 023 0 75 023 112 760 8 822 7,8 103 937  
5. IT kulud 25 000 10 000 0 35 000 40 804 63 792 156,3 -22 988  
5.1. IT kulud 25 000 10 000 0 35 000 40 804 14 548 35,7 26 256  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 49 244 *** -49 244  
6. Transpordikulud 5 000 2 500 0 7 500 8 951 1 518 17,0 7 433  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 10 000 5 000 0 15 000 17 902 11 184 62,5 6 718  
8. Investeeringud põhivarasse 1 266 969 36 000 0 1 302 969 1 323 862 0 0,0 1 323 862  
9. Muud tegevuskulud 0 10 829 0 10 829 17 114 5 704 33,3 11 410  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 7 829 0 7 829 12 373 1 299 10,5 11 075  
9.2. Muud tegevuskulud 0 3 000 0 3 000 4 741 4 406 92,9 336  
10. Ruumide kulud 3 000 500 0 3 500 3 790 2 212 58,4 1 578  
10.1. Ruumide kulud 3 000 500 0 3 500 3 790 2 212 58,4 1 578  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 93 989 0 93 989 148 536 78 122 52,6 70 414  
Tegevuskulud kokku 1 546 417 2 050 835 29 535 3 626 788 4 834 167 4 493 235 92,9 340 933