5.1. Rektoraadi büroo                   
Töötajaid : 10 Seis 31.12.2021      
Täidetud ametikohti : 9,80                
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
      täpsustus eelarve     laekumine    
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.2. Baasfinantseerimine 90 0 -65 -65 -65 100,0 25 25 100,0
2.4.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
3.   Muud tulud 0 0 0 0 338 *** 338 338 100,0
4.    Tulud üldfondist 45 333 476 427 0 476 427 476 427 100,0 521 760 467 944 89,7
Tulud kokku 45 423 476 427 -65 476 362 476 699 100,1 522 122 468 306 89,7
                   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
      täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 384 427 0 384 427 384 699 402 612 104,7 -17 913  
   1.1. Palgakulud 0 287 315 0 287 315 287 518 300 974 104,7 -13 456  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 94 814 0 94 814 94 881 99 233 104,6 -4 352  
   1.3. Töötuskindlustus 0 2 299 0 2 299 2 300 2 406 104,6 -105  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 0 0 0 0 0 *** 0  
2. Koolitus ja lähetused 0 10 000 0 10 000 10 007 926 9,2 9 082  
3. Kantselei- ja majanduskulud 30 923 7 000 -65 37 858 37 863 4 487 11,9 33 376  
5. IT kulud 12 000 3 000 0 15 000 15 002 296 2,0 14 706  
5.1. IT kulud 12 000 3 000 0 15 000 15 002 246 1,6 14 756  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 50 0,0 -50  
6. Transpordikulud 0 1 000 0 1 000 1 001 25 2,5 976  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 5 000 0 5 000 5 004 905 18,1 4 098  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9. Muud tegevuskulud 2 500 0 0 2 500 2 500 80 3,2 2 420  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9.2. Muud tegevuskulud 2 500 0 0 2 500 2 500 80 3,2 2 420  
10. Ruumide kulud 0 66 000 0 66 000 66 047 58 934 89,2 7 112  
10.1. Ruumide kulud 0 0 0 0 0 45 *** -45  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 66 000 0 66 000 66 047 58 890 89,2 7 157  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 41 *** -41  
Kulud kokku 45 423 476 427 -65 521 785 522 122 468 306 89,7 53 816