5.2. Siseauditi büroo 
Töötajaid : 5 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 5,00  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
3.   Muud tulud 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
4.    Tulud üldfondist 9 254 179 418 0 179 418 179 418 100,0 188 671 182 599 96,8
Tulud kokku 9 254 179 418 0 179 418 179 418 100,0 188 671 182 599 96,8
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 165 243 0 165 243 165 243 167 471 101,3 -2 228  
   1.1. Palgakulud 0 123 500 0 123 500 123 500 125 338 101,5 -1 837  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 40 755 0 40 755 40 755 41 136 100,9 -381  
   1.3. Töötuskindlustus 0 988 0 988 988 997 100,9 -9  
2. Koolitus ja lähetused 0 4 000 0 4 000 4 000 2 826 70,6 1 174  
3. Kantselei- ja majanduskulud 9 254 1 000 0 10 254 10 254 4 043 39,4 6 211  
5. IT kulud 0 2 000 0 2 000 2 000 1 504 75,2 496  
5.1. IT kulud 0 2 000 0 2 000 2 000 1 504 75,2 496  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
6. Transpordikulud 0 0 0 0 0 0 *** 0  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 330 0 330 330 161 48,9 169  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9. Muud tegevuskulud 0 300 0 300 300 530 176,8 -230  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9.2. Muud tegevuskulud 0 300 0 300 300 530 176,8 -230  
10. Ruumide kulud 0 6 545 0 6 545 6 545 6 064 92,7 480  
10.1. Ruumide kulud 0 0 0 0 0 0 *** 0  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 6 545 0 6 545 6 545 6 064 92,7 480  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 0 *** 0  
Kulud kokku 9 254 179 418 0 188 671 188 671 182 599 96,8 6 072