5.8. Kantselei
Töötajaid : 12 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 12  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
3.    Muud tulud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
4.    Tulud üldfondist 29 694 385 344 0 385 344 385 344 100,0 415 038 395 521 95,3
Tulud kokku 29 694 385 344 0 385 344 385 344 100,0 415 038 395 521 95,3
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 13 400 303 297 0 316 697 316 697 301 717 95,3 14 981  
   1.1. Palgakulud 10 000 226 679 0 236 679 236 679 225 721 95,4 10 959  
   1.2. Sotsiaalmaksud 3 300 74 804 0 78 104 78 104 74 205 95,0 3 899  
   1.3. Töötuskindlustus 100 1 813 0 1 913 1 913 1 791 93,6 122  
2. Koolitus ja lähetused 2 000 3 000 0 5 000 5 000 4 535 90,7 465  
3. Kantselei- ja majanduskulud 14 294 19 100 0 33 394 33 394 21 420 64,1 11 974  
5. IT kulud 0 3 700 0 3 700 3 700 12 681 342,7 -8 981  
5.1. IT kulud 0 2 500 0 2 500 2 500 11 246 449,8 -8 746  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 1 200 0 1 200 1 200 1 435 119,6 -235  
6. Transpordikulud 0 22 536 0 22 536 22 536 15 651 69,4 6 885  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 3 300 0 3 300 3 300 7 710 233,6 -4 410  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9. Muud tegevuskulud 0 500 0 500 500 920 183,9 -420  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9.2. Muud tegevuskulud 0 500 0 500 500 920 183,9 -420  
10. Ruumide kulud 0 29 911 0 29 911 29 911 30 888 103,3 -977  
10.1. Ruumide kulud 0 21 528 0 21 528 21 528 22 773 105,8 -1 245  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 8 383 0 8 383 8 383 8 115 96,8 268  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 0 *** 0  
Kulud kokku 29 694 385 344 0 415 038 415 038 395 521 95,3 19 517