ÜLDFONDI MOODUSTAMINE JA RAHADE JAOTUS
               
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve täpsustus Täpsustatud eelarve Laekumine % Korrigeeritud laekumine Kulud %
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus 2 890 794 16 680 565 207 145 16 887 710 18 248 825 108,1 21 139 619 14 747 002 69,8
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 880 698 0 880 698 1 114 207 126,5 1 114 207 1 114 207 100,0
1.3. Täiendusõpe 0 323 869 0 323 869 395 317 122,1 395 317 395 317 100,0
1.4. Residentide koolitus 0 236 286 0 236 286 320 569 135,7 320 569 320 569 100,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 55 205 0 55 205 150 680 272,9 150 680 150 680 100,0
1.5.2. Välistoetused 0 108 288 0 108 288 136 322 125,9 136 322 136 322 100,0
1.5.3. Tõukefondid 0 125 057 41 336 166 393 181 147 108,9 181 147 181 147 100,0
Kokku tulud õppetegevusest 2 890 794 18 409 968 248 481 18 658 449 20 547 067 110,1 23 437 861 17 045 245 72,7
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 0 4 200 000 0 4 200 000 4 200 000 100,0 4 200 000 4 200 000 100,0
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 0 2 747 975 172 270 2 920 245 2 849 280 97,6 2 849 280 2 849 280 100,0
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 0 565 208 0 565 208 1 043 454 184,6 1 043 454 1 043 454 100,0
2.3.2. Välistoetused 0 700 797 0 700 797 1 593 915 227,4 1 593 915 1 593 915 100,0
2.3.3. Tõukefondid 0 940 006 139 617 1 079 623 1 247 052 115,5 1 247 052 1 247 052 100,0
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 0 908 940 0 908 940 1 005 873 110,7 1 005 873 1 005 873 100,0
2.4.2. Välislepingud 0 161 190 0 161 190 321 549 199,5 321 549 321 549 100,0
Kokku tulud teadustegevusest 0 10 224 117 311 887 10 536 004 12 261 122 116,4 12 261 122 12 261 122 100,0
3.    Muud tulud                  
3.1. Muud tulud  0 312 749 0 312 749 327 926 104,9 327 926 327 926 100,0
Kokku muud tulud 0 312 749 0 312 749 327 926 104,9 327 926 327 926 100,0
Kokku 2 890 794 28 946 834 560 368 29 507 202 33 136 115 112,3 36 026 910 29 634 293 82,3
                 
II   Kulud Jääk 2022.a. eelarve Eelarve täpsustus Korrigeeritud eelarve Jooksev eelarve Jooksva eelarve täitmine  
% Kulud  
 
2. Rektoraat 717 299 3 353 135 -29 447 4 040 987 4 040 988 72,8 2 942 615
Üldfondi ülelaekumine         3 628 913 0,0  
               
4. Valdkonnavälised asutused              
4.1. Raamatukogu 147 296 3 039 973 166 109 3 353 378 3 353 378 96,4 3 233 994
4.2. Ülikooli muuseum 197 764 813 856 53 884 1 065 504 1 065 504 89,7 955 511
4.3. Loodusmuuseum ja botaanikaaed 74 280 863 017 22 385 959 682 959 682 109,3 1 048 761
4.4. Teaduskool 93 686 118 324 0 212 010 212 010 34,1 72 344
Kokku 513 026 4 835 170 242 378 5 590 574 5 590 574 95,0 5 310 610
 
5. Tugistruktuur              
5.1.   Rektoraadi büroo 47 643 496 427 31 694 575 764 575 764 91,9 528 988
5.2.   Siseauditi büroo 6 072 205 418 643 212 133 212 133 95,9 203 429
5.3.   Õppeosakond 173 846 1 616 078 13 919 1 803 842 1 803 842 99,4 1 792 240
5.4.   Üliõpilaskonna büroo 15 956 154 255 1 272 171 483 171 483 95,8 164 228
5.5.   Grandikeskus 82 985 1 023 506 3 256 1 109 747 1 109 747 88,4 981 322
5.6.   Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus 143 621 756 491 9 095 909 207 909 207 73,9 672 079
5.7.   Rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakond 139 284 690 057 2 225 692 282 831 566 100,9 838 794
5.8.   Kantselei 19 517 406 948 647 427 112 427 112 97,7 417 424
5.9.   Personaliosakond 135 742 950 062 2 550 1 088 355 1 088 355 92,1 1 001 846
5.10. Turundus- ja kommunikatsiooniosakond 132 769 1 226 083 4 009 1 362 861 1 362 861 92,0 1 253 949
5.11. Kinnisvaraosakond 0 0 81 085 81 085 81 085 100,0 81 085
5.12. Infotehnoloogia osakond 684 178 4 065 736 39 507 4 789 421 4 789 421 86,1 4 123 356
5.13. Rahandusosakond 37 188 1 017 556 4 996 1 059 740 1 059 740 96,2 1 019 377
5.14.  Hankeosakond 21 981 230 812 691 253 484 253 484 92,9 235 473
5.15. Kirjastus 19 689 137 099 1 848 158 636 158 636 85,4 135 477
Kokku 1 660 470 12 976 528 197 437 14 695 151 14 834 435 90,7 13 449 067
               
6. Suunamine kapitalieelarvesse 0 7 782 000 150 000 7 932 000 7 932 000 100,0 7 932 000
               
KULUD kokku 2 890 794 28 946 834 560 368 32 258 711 36 026 910 82,3 29 634 293