5.14. Hankeosakond
Töötajaid : 6 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 5,50  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
3.    Muud tulud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
4.    Tulud üldfondist 21 981 230 812 691 231 503 231 503 100,0 253 484 235 473 92,9
Tulud kokku 21 981 230 812 691 231 503 231 503 100,0 253 484 235 473 92,9
                   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 1 340 202 138 0 203 478 203 478 205 853 101,2 -2 375
   1.1. Palgakulud 1 000 151 075 0 152 075 152 075 153 875 101,2 -1 801
   1.2. Sotsiaalmaksud 330 49 855 0 50 185 50 185 50 747 101,1 -562
   1.3. Töötuskindlustus 10 1 209 0 1 219 1 219 1 230 101,0 -12
2. Koolitus ja lähetused 0 3 000 0 3 000 3 000 1 758 58,6 1 242
3. Kantselei- ja majanduskulud 18 241 10 000 0 28 241 28 241 13 576 48,1 14 666
5. IT kulud 1 600 600 0 2 200 2 200 2 157 98,0 43
5.1. IT kulud 1 600 600 0 2 200 2 200 2 157 98,0 43
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
6. Transpordikulud 0 800 0 800 800 0 0,0 800
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 800 500 0 1 300 1 300 1 663 127,9 -363
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 *** 0
9. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 0 *** 0
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 *** 0
9.2. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 0 *** 0
10. Ruumide kulud 0 13 774 691 14 465 14 465 10 467 72,4 3 998
10.1. Ruumide kulud 0 500 0 500 500 158 31,7 342
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 13 274 691 13 965 13 965 10 309 73,8 3 656
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 0 *** 0
Kulud kokku 21 981 230 812 691 253 484 253 484 235 473 92,9 18 011