KAPITALIEELARVE              
               
Seis 31.12.2022            
LAEKUMISED (euro) Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Laekumine % Jääk
täpsustus eelarve
      1.  Laekumine põhieelarvest 0 7 782 000 150 000 7 932 000 7 932 000 100,0 0
      2. Riiklik finantseerimine 3 100 000 3 100 000 0 0 0 0,0 0
      3. Investeerimislaen -19 200 000 0 0 19 200 000 0 0,0 -19 200 000
      4. Finantstulud 0 70 000 0 70 000 107 068 153,0 37 068
      5. Tartu linn 0 100 000 0 100 000 50 000 50,0 -50 000
      6.Tõukefondid (Delta) -1 595 749 0 0 1 595 749 -24 063 -1,5 -1 619 812
      7. Kinnisvara müük 0 615 000 0 615 000 920 000 149,6 305 000
      8. Laekumine Üliõpilaskülast 0 780 000 0 780 000 780 000 100,0 0
      9. Muud tulud -117 260 502 685 0 619 945 710 752 114,6 90 807
LAEKUMISED KOKKU -17 813 009 12 949 685 150 000 30 912 694 10 475 757 33,9 -20 436 937
               
KULUD (euro) Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Ülekanded % Jääk
täpsustus eelarve
1. Laenude teenindamine ja kustutamine              
        1.1. Laenude kustutamine 0 3 348 000 0 3 348 000 3 048 000 91,0 300 000
        1.2. Laenuintresside ja teenustasude tasumine 0 215 112 0 215 112 161 507 75,1 53 605
Kokku 0 3 563 112 0 3 563 112 3 209 507 90,1 353 605
               
2. Investeeringud  objektidele              
       2.1. Lossi 3 5 174 253 2 037 000 0 7 211 253 6 901 683 95,7 309 570
       2.2. Struve 1 (raamatukogu) -149 507 1 100 000 0 950 494 663 601 69,8 286 893
       2.3. Vana anatoomikum (Uppsala 10) 1 193 480 879 000 0 2 072 480 135 368 6,5 1 937 112
       2.4. Lai 40 0 816 000 0 816 000 53 962 6,6 762 038
       2.5. Uppsala 6 (Struve maja) 208 251 600 000 0 808 251 24 290 3,0 783 961
       2.6. Maarjamõisa välja arendus 0 550 000 0 550 000 5 160 0,9 544 840
       2.7. Peahoone (Ülikooli 18) 0 520 000 0 520 000 1 430 998 275,2 -910 998
       2.8. Delta keskuse ettevõtlusmaja -4 925 790 502 685 0 -4 423 105 0 0,0 -4 423 105
       2.9. Ravila 19 (Biomeedikum) 694 710 450 000 0 1 144 710 1 606 931 140,4 -462 221
       2.10.Jakobi 5 952 832 400 000 0 1 352 832 1 338 090 98,9 14 742
       2.11.Näituse 2 0 400 000 0 400 000 58 629 14,7 341 371
       2.12.Botaanikaaed (Lai 38) 0 200 000 0 200 000 151 527 75,8 48 473
       2.13.Ravila 14a (Chemicum) 0 200 000 0 200 000 0 0,0 200 000
       2.14.Ülikooli 18a 386 400 190 000 0 576 400 101 071 17,5 475 329
       2.15.Nooruse 7 (üliõpilaselamu) 0 141 888 0 141 888 41 835 29,5 100 053
       2.16.Viljandi kultuuriakadeemia (Posti 1) 0 150 000 0 150 000 182 712 121,8 -32 712
       2.17.Mäealuse 14 juurdeehitis 82 264 100 000 0 182 264 126 121 69,2 56 143
       2.18.Ülikooli 16 0 100 000 0 100 000 0 0,0 100 000
       2.19.Lossi 25 (ajaloomuuseum) 0 50 000 0 50 000 99 968 199,9 -49 968
       2.20.Vanemuise 46  138 260 0 0 138 260 166 159 120,2 -27 899
       2.21.Vana-Sauga 28 250 000 0 0 250 000 301 842 120,7 -51 842
       2.22.Pärnu kolledž (Ringi 35) 35 547 0 0 35 547 35 458 99,8 89
       2.23.Liivi 2 519 008 0 0 519 008 519 008 100,0 0
       2.24. Näituse 20 0 0 150 000 150 000 210 220 140,1 -60 220
Kokku 4 559 707 9 386 573 150 000 14 096 280 14 154 631 100,4 -58 351
               
KULUD KOKKU -13 253 301 12 949 685 150 000 17 659 392 17 364 138 98,3 295 254
Kapitalieelarve jooksev jääk:   -20 141 683