5.10. Turundus- ja kommunikatsiooniosakond
Töötajaid : 28 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 26,5  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist) 0 0 15 000 15 000 15 000 100,0 15 000 15 000 100,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid -576 0 0 0 6 742 *** 6 166 6 166 100,0
2.2. Baasfinantseerimine 0 0   0 0 *** 0 0 ***
2.4.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
3.   Muud tulud                  
 3.1. Muud tulud (sisekäive) 0 49 000 0 49 000 87 982 179,6 87 982 87 982 100,0
 3.2. Muud tulud -20 188 55 000 0 55 000 65 998 120,0 45 810 56 918 124,2
Kokku muud tulud -20 188 104 000 0 104 000 153 980 148,1 133 792 144 900 108,3
4.    Tulud üldfondist 132 769 1 226 083 4 009 1 230 092 1 230 092 100,0 1 362 861 1 253 949 92,0
Tulud kokku 112 005 1 330 083 19 009 1 349 092 1 405 814 104,2 1 517 819 1 420 015 93,6
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 0 856 270 0 856 270 900 691 819 052 90,9 81 639
   1.1. Palgakulud 0 639 962 0 639 962 673 162 613 701 91,2 59 461
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 211 188 0 211 188 222 143 200 491 90,3 21 653
   1.3. Töötuskindlustus 0 5 120 0 5 120 5 385 4 860 90,3 525
   1.4. Sihtstipendiumid 0 0 0 0 0   0,0 0
2. Koolitus ja lähetused 0 31 500 0 31 500 33 134 14 907 45,0 18 227
3. Kantselei- ja majanduskulud 39 252 103 000 15 000 157 252 163 374 183 043 112,0 -19 669
5. IT kulud 9 000 16 405 0 25 405 26 256 43 830 166,9 -17 574
5.1. IT kulud 9 000 16 405 0 25 405 26 256 43 780 166,7 -17 524
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 50 0,0 -50
6. Transpordikulud 0 5 000 0 5 000 5 259 3 758 71,4 1 502
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 4 000 9 000 0 13 000 13 467 20 429 151,7 -6 962
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 *** 0
9. Muud tegevuskulud 7 200 0 0 7 200 7 200 8 483 117,8 -1 283
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 6 200 0 0 6 200 6 200 6 166 99,5 34
9.2. Muud tegevuskulud 1 000 0 0 1 000 1 000 2 317 231,7 -1 317
10. Ruumide kulud 0 46 608 4 009 50 617 53 243 58 097 109,1 -4 854
10.1. Ruumide kulud 0 0 0 0 0 12 787 *** -12 787
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 46 608 4 009 50 617 53 243 45 310 85,1 7 933
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 6 600 0 6 600 6 942 7 918 114,1 -976
Tegevuskulud kokku 59 452 1 074 383 19 009 1 152 844 1 209 566 1 159 517 95,9 50 049
Üleülikoolilised tegevusprojektid  
Turundustegevus 26 402 180 000 0 206 402 206 402 202 915 98,3 3 487
Kommunikatsioonitegevus 26 151 75 700 0 101 851 101 851 57 583 56,5 44 268
Kulud kokku 112 005 1 330 083 19 009 1 461 097 1 517 819 1 420 015 93,6 97 804