ÜLIKOOLI EELARVE Seis 31.12.2022
 
TULUD (euro) Jääk Eelarve Eelarve täpsustus Täpsustatud eelarve Laekumine % Korrigeeritud laekumine Kulud % Jooksev jääk
PÕHIEELARVE 68 104 588 199 509 421 10 549 398 210 058 819 241 797 584 115,1% 309 902 171 225 626 254 73% 84 275 917
KAPITALIEELARVE -13 253 301 12 949 685 150 000 13 099 685 10 475 757 80,0% -2 777 544 17 364 138 -625% -20 141 683
SIIRDED EELARVETE VAHEL 0 -7 782 000 -150 000 -7 932 000 -7 932 000 100,0% -7 932 000 -7 932 000 100% 0
KOGUEELARVE 54 851 286 204 677 106 10 549 398 215 226 504 244 341 341 113,5% 299 192 627 235 058 392 78,6% 64 134 235