1. Nõukogu
Seis 31.12.2022
 
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1. Tegevustoetus 58 975 153 680 0 153 680 153 680 100,0 212 655 161 469 75,9
Tulud kokku 58 975 153 680 0 153 680 153 680 100,0 212 655 161 469 75,9
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 13 400 142 680 0 156 080 156 080 155 265 99,5 815
   1.1. Palgakulud 10 000 106 637 0 116 637 116 637 116 736 100,1 -99
   1.2. Sotsiaalmaksud 3 300 35 190 0 38 490 38 490 38 523 100,1 -33
   1.3. Töötuskindlustus 100 853 0 953 953 7 0,7 947
2. Koolitus ja lähetused 0 3 000 0 3 000 3 000 1 046 34,9 1 954
3. Kantselei- ja majanduskulud 45 075 5 000 0 50 075 50 075 2 510 5,0 47 566
5. IT kulud 0 0 0 0 0 0 0,0 0
5.1. IT kulud 0 0 0 0 0 0 0,0 0
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
6. Transpordikulud 300 0 0 300 300 252 83,9 48
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 3 000 0 3 000 3 000 2 397 79,9 603
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 *** 0
9. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 0 *** 0
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 *** 0
9.2. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 0 *** 0
10. Ruumide kulud 200 0 0 200 200 0 0,0 200
10.1. Ruumide kulud 200 0 0 200 200 0 0,0 200
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 *** 0
Kulud kokku 58 975 153 680 0 212 655 212 655 161 469 75,9 51 187