5.4. Üliõpilaskonna büroo
Töötajaid : 8 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 2,8  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
3.    Muud tulud 0 3 000 0 3 000 10 276 342,5 10 276 1 700 16,5
4.    Tulud üldfondist 15 956 154 255 1 272 155 527 155 527 100,0 171 483 164 228 95,8
Tulud kokku 15 956 157 255 1 272 158 527 165 803 104,6 181 758 165 928 91,3
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 13 380 91 963 0 105 343 109 563 97 019 88,6 12 544
   1.1. Palgakulud 10 000 68 731 0 78 731 81 886 72 456 88,5 9 430
   1.2. Sotsiaalmaksud 3 300 22 681 0 25 981 27 022 23 984 88,8 3 038
   1.3. Töötuskindlustus 80 550 0 630 655 579 88,4 76
2. Koolitus ja lähetused 0 5 500 0 5 500 5 752 531 9,2 5 222
3. Kantselei- ja majanduskulud 75 40 000 0 40 076 41 911 23 599 56,3 18 313
5. IT kulud 0 500 0 500 523 180 34,4 343
5.1. IT kulud 0 500 0 500 523 180 34,4 343
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
6. Transpordikulud 0 500 0 500 523 0 0,0 523
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 2 500 1 500 0 4 000 4 069 25 447 625,4 -21 378
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9. Muud tegevuskulud 0 4 000 0 4 000 4 184 5 450 130,3 -1 266
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 4 000 0 4 000 4 184 0 0,0 4 184
9.2. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 5 450 0,0 -5 450
10. Ruumide kulud 0 12 933 1 272 14 205 14 856 12 509 84,2 2 347
10.1. Ruumide kulud 0 0 0 0 0 314 0,0 -314
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 12 933 1 272 14 205 14 856 12 195 82,1 2 661
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 360 0 360 377 1 194 317,0 -817
Tegevuskulud kokku 15 956 157 255 1 272 174 483 181 758 165 928 91,3 15 830