5.1. Rektoraadi büroo 
Töötajaid : 8 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 8,00                
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.1. Baasfinantseerimine 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
3.   Muud tulud 0 0 0 0 1 000 *** 1 000 1 000 100,0
4.    Tulud üldfondist 47 643 496 427 31 694 528 121 528 121 100,0 575 764 528 988 91,9
Tulud kokku 47 643 496 427 31 694 528 121 529 121 100,2 576 764 529 988 91,9
                   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 42 300 402 498 25 000 469 798 470 607 445 323 94,6 25 284
   1.1. Palgakulud 30 000 300 820 18 685 349 505 350 110 332 995 95,1 17 115
   1.2. Sotsiaalmaksud 9 900 99 271 6 166 115 337 115 536 109 670 94,9 5 866
   1.3. Töötuskindlustus 2 400 2 407 149 4 956 4 961 2 659 53,6 2 302
   1.4. Sihtstipendiumid 0 0 0 0 0 0 *** 0
2. Koolitus ja lähetused 0 6 000 0 6 000 6 011 1 030 17,1 4 981
3. Kantselei- ja majanduskulud 2 533 9 000 0 11 533 11 550 5 925 51,3 5 625
5. IT kulud 2 500 3 000 0 5 500 5 506 6 821 123,9 -1 315
5.1. IT kulud 2 500 3 000 0 5 500 5 506 6 821 123,9 -1 315
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
6. Transpordikulud 100 0 0 100 100 59 59,2 41
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 8 000 0 8 000 8 015 1 696 21,2 6 319
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 *** 0
9. Muud tegevuskulud 210 0 0 210 210 202 96,0 8
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 *** 0
9.2. Muud tegevuskulud 210 0 0 210 210 202 96,0 8
10. Ruumide kulud 0 67 930 6 694 74 624 74 765 68 812 92,0 5 953
10.1. Ruumide kulud 0 2 000 0 2 000 2 004 41 2,0 1 963
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 65 930 6 694 72 624 72 761 68 771 94,5 3 991
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 120 *** -120
Kulud kokku 47 643 496 427 31 694 575 764 576 764 529 988 91,9 46 776