5.2. Siseauditi büroo 
Töötajaid : 4 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 4,00  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
3.   Muud tulud 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
4.    Tulud üldfondist 6 072 205 418 643 206 061 206 061 100,0 212 133 203 429 95,9
Tulud kokku 6 072 205 418 643 206 061 206 061 100,0 212 133 203 429 95,9
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 4 020 182 794 0 186 814 186 814 183 953 98,5 2 861
   1.1. Palgakulud 3 000 136 617 0 139 617 139 617 137 748 98,7 1 869
   1.2. Sotsiaalmaksud 990 45 084 0 46 074 46 074 45 111 97,9 963
   1.3. Töötuskindlustus 30 1 093 0 1 123 1 123 1 094 97,4 29
2. Koolitus ja lähetused 2 000 5 000 0 7 000 7 000 8 486 121,2 -1 486
3. Kantselei- ja majanduskulud 52 3 000 0 3 052 3 052 2 238 73,3 814
5. IT kulud 0 7 000 0 7 000 7 000 1 110 15,9 5 890
5.1. IT kulud 0 7 000 0 7 000 7 000 1 110 15,9 5 890
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
6. Transpordikulud 0 0 0 0 0 0 *** 0
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 500 0 500 500 393 78,6 107
8. Investeeringud põhivarasse 0   0 0 0 0 *** 0
9. Muud tegevuskulud 0 300 0 300 300 299 99,7 1
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0   0 0 0 0 *** 0
9.2. Muud tegevuskulud 0 300 0 300 300 299 99,7 1
10. Ruumide kulud 0 6 824 643 7 467 7 467 6 950 93,1 518
10.1. Ruumide kulud 0   0 0 0 0 *** 0
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 6 824 643 7 467 7 467 6 950 93,1 518
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 0 *** 0
Kulud kokku 6 072 205 418 643 212 133 212 133 203 429 95,9 8 704