5.8. Kantselei
Töötajaid : 12 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 11,5  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
3.    Muud tulud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
4.    Tulud üldfondist 19 517 406 948 647 407 595 407 595 100,0 427 112 417 424 97,7
Tulud kokku 19 517 406 948 647 407 595 407 595 100,0 427 112 417 424 97,7
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 16 056 310 567 0 326 623 326 623 324 249 99,3 2 373
   1.1. Palgakulud 12 000 232 112 0 244 112 244 112 242 680 99,4 1 433
   1.2. Sotsiaalmaksud 3 960 76 597 0 80 557 80 557 79 646 98,9 911
   1.3. Töötuskindlustus 96 1 857 0 1 953 1 953 1 924 98,5 29
2. Koolitus ja lähetused 0 4 200 0 4 200 4 200 3 158 75,2 1 042
3. Kantselei- ja majanduskulud 3 461 22 000 0 25 461 25 461 17 861 70,2 7 599
5. IT kulud 0 12 500 0 12 500 12 500 17 931 143,5 -5 431
5.1. IT kulud 0 11 500 0 11 500 11 500 17 573 152,8 -6 073
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 1 000 0 1 000 1 000 359 35,9 641
6. Transpordikulud 0 23 000 0 23 000 23 000 24 826 107,9 -1 826
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 3 300 0 3 300 3 300 7 122 215,8 -3 822
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 -11 200 *** 11 200
9. Muud tegevuskulud 0 800 0 800 800 754 94,3 46
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 *** 0
9.2. Muud tegevuskulud 0 800 0 800 800 754 94,3 46
10. Ruumide kulud 0 30 581 647 31 228 31 228 32 721 104,8 -1 493
10.1. Ruumide kulud 0 21 528 0 21 528 21 528 23 767 110,4 -2 239
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 9 053 647 9 700 9 700 8 954 92,3 746
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 0 *** 0
Kulud kokku 19 517 406 948 647 427 112 427 112 417 424 97,7 9 688