5.6. Grandikeskus
Töötajaid : 27 Seisuga 31.03.2024
Täidetud ametikohti : 24,70  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.2. Välistoetused 8 123 0 0 0 0 *** 8 123 4 153 51,1
2. Tulud teadustegevusest                  
2.2. Baasfinantseerimine 45 141 0 200 500 200 500 200 500 100,0 245 641 64 912 26,4
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 770 0 0 0 0 *** 770 0 0,0
2.4.2. Välistoetused 33 602 0 0 0 0 *** 33 602 17 420 51,8
2.4.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 79 513 0 200 500 200 500 200 500 100,0 280 013 82 331 29,4
3.  Muud tulud                  
3.  Muud tulud 0 10 000 0 10 000 1 028 10,3 1 028 1 028 100,0
3.  Muud tulud (sisekäive) 0 100 500 0 100 500 70 336 70,0 70 336 70 336 100,0
Kokku muud tulud 0 110 500 0 110 500 71 364 64,6 71 364 71 364 100,0
4.  Tulud üldfondist 109 367 1 209 657 0 1 209 657 302 414 25,0 411 781 227 879 55,3
Tulud kokku 197 003 1 320 157 200 500 1 520 657 574 278 37,8 771 281 385 727 50,0
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 134 000 1 178 343 0 1 312 343 579 003 272 488 47,1 306 515
   1.1. Palgakulud 100 000 880 675 0 980 675 432 588 203 730 47,1 228 858
   1.2. Sotsiaalmaksud 33 000 290 623 0 323 623 142 754 67 130 47,0 75 624
   1.3. Töötuskindlustus 1 000 7 045 0 8 045 3 661 1 627 44,5 2 033
2. Koolitus ja lähetused 12 000 21 000 0 33 000 19 931 10 353 51,9 9 578
3. Kantselei- ja majanduskulud 40 003 21 000 0 61 003 47 933 3 355 7,0 44 578
sh töötervishoiukulud 0 5 000 0 5 000 1 888 817 43,3 1 071
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 500 0 500 189 0 0,0 189
5. IT kulud 0 17 000 0 17 000 6 420 11 773 183,4 -5 353
5.1. IT kulud 0 15 000 0 15 000 5 665 11 773 207,8 -6 108
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 2 000 0 2 000 755 0 0,0 755
6. Transpordikulud 2 000 1 200 0 3 200 2 453 197 8,0 2 257
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 9 000 18 000 0 27 000 15 798 5 615 35,5 10 182
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9. Muud tegevuskulud 0 0 200 500 200 500 75 719 65 464 86,5 10 255
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 10 169 0,0 -10 169
9.2. Muud tegevuskulud 0 0 200 500 200 500 75 719 55 295 73,0 20 424
10. Ruumide kulud 0 61 914 0 61 914 23 382 16 359 70,0 7 023
10.1. Ruumide kulud 0 50 000 0 50 000 18 883 13 630 72,2 5 253
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 11 914 0 11 914 4 499 2 729 60,7 1 770
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 1 200 0 1 200 453 123 27,2 330
Tegevuskulud kokku 197 003 1 320 157 200 500 1 717 660 771 281 385 727 50,0 385 554