5.14. Hankeosakond
Töötajaid : 6 Seisuga 31.03.2024
Täidetud ametikohti : 6,00  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
3.    Muud tulud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
4.    Tulud üldfondist 23 774 273 193 0 273 193 68 298 25,0 92 072 67 677 73,5
Tulud kokku 23 774 273 193 0 273 193 68 298 25,0 92 072 67 677 73,5
                   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 13 400 250 543 0 263 943 76 036 63 913 84,1 12 123
   1.1. Palgakulud 10 000 187 252 0 197 252 56 813 47 768 84,1 9 045
   1.2. Sotsiaalmaksud 3 300 61 793 0 65 093 18 748 15 763 84,1 2 985
   1.3. Töötuskindlustus 100 1 498 0 1 598 475 382 80,5 92
2. Koolitus ja lähetused 0 2 500 0 2 500 625 330 52,8 295
3. Kantselei- ja majanduskulud 10 374 8 000 0 18 374 12 374 555 4,5 11 819
sh töötervishoiukulud 0 3 000 0 3 000 750 239 31,9 511
5. IT kulud 0 2 000 0 2 000 500 0 0,0 500
5.1. IT kulud 0 2 000 0 2 000 500 0 0,0 500
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
6. Transpordikulud 0 500 0 500 125 0 0,0 125
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 500 0 500 125 139 111,3 -14
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 *** 0
9. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 0 *** 0
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 *** 0
9.2. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 0 *** 0
10. Ruumide kulud 0 9 150 0 9 150 2 288 2 740 119,8 -452
10.1. Ruumide kulud 0 500 0 500 125 35 28,0 90
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 8 650 0 8 650 2 163 2 705 125,1 -542
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 0 *** 0
Kulud kokku 23 774 273 193 0 296 967 92 072 67 677 73,5 24 395