KAPITALIEELARVE              
               
Seisuga 31.03.2024            
LAEKUMISED (euro) Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Laekumine % Jääk
täpsustus eelarve
      1.  Laekumine põhieelarvest 0 9 223 768 0 9 223 768 8 262 475 89,6 -961 293
      2. Riiklik finantseerimine 0 0 0 0 0 0,0 0
      3. Investeerimislaen -21 000 000 10 000 000 0 31 000 000 0 0,0 -31 000 000
      4. Finantstulud 0 700 000 0 700 000 757 863 108,3 57 863
      5. Tartu linn 0 50 000 0 50 000 0 0,0 -50 000
      6. Tõukefondid  -1 595 749 1 900 000 0 3 495 749 0 0,0 -3 495 749
      7. Kinnisvara müük 0 0 0 0 0 0,0 0
      8. Laekumine Üliõpilaskülast 0 740 000 0 740 000 239 163 32,3 -500 837
      9. Muud tulud 0 648 665 0 648 665 195 957 30,2 -452 708
LAEKUMISED KOKKU -22 595 749 23 262 433 0 45 858 182 9 455 459 20,6 -36 402 723
               
KULUD (euro) Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Ülekanded % Jääk
täpsustus eelarve
1. Laenude teenindamine ja kustutamine              
        1.1. Laenude kustutamine 0 5 170 000 0 5 170 000 600 000 11,6 4 570 000
        1.2. Laenuintresside ja teenustasude tasumine 0 1 028 429 0 1 028 429 139 880 13,6 888 549
Kokku 0 6 198 429 0 6 198 429 739 880 11,9 5 458 549
               
2. Investeeringud  objektidele              
       2.1. Nooruse 7 (üliõpilaselamu) 1 635 296 4 400 000 0 6 035 296 1 733 312 28,7 4 301 984
       2.2. Posti 1 (Viljandi) 148 664 2 249 000 0 2 397 664 36 996 1,5 2 360 668
       2.3. Ravila 19 (Biomeedikum) 0 1 600 000 0 1 600 000 2 440 0,2 1 597 560
       2.4. Peahoone (Ülikooli 18) -1 083 227 1 522 339 0 439 112 191 049 43,5 248 063
       2.5. Ülikooli 18a 1 148 540 1 500 000 0 2 648 540 93 575 3,5 2 554 965
       2.6. Näituse 13a -38 585 1 500 000 0 1 461 415 2 440 0,2 1 458 975
       2.7. Pärnu kolledž 0 1 336 000 0 1 336 000 0 0,0 1 336 000
       2.8. Nelja instituudi uus hoone 95 560 600 000 0 695 560 55 055 7,9 640 505
       2.9. Raatuse 22 (üliõpilaselamu) 0 550 000 0 550 000 0 0,0 550 000
       2.10.Delta keskuse ettevõtlusmaja -3 886 673 541 665 0 -3 345 008 0 0,0 -3 345 008
       2.11.Kaarli pst 3 193 775 400 000 0 593 775 49 446 8,3 544 329
       2.12.Kõiguste baas 27 976 375 000 0 402 976 187 886 46,6 215 090
       2.13.Narva kolledž 0 220 000 0 220 000 0 0,0 220 000
       2.14.Lossi 36 200 945 120 000 0 320 945 0 0,0 320 945
       2.15.Tiigi 14 (üliõpilaselamu) 0 150 000 0 150 000 0 0,0 150 000
       2.16.Struve 1 (raamatukogu) 220 100 0 0 220 100 4 642 2,1 215 458
       2.17.Maarjamõisa välja arendus 544 840 0 0 544 840 0 0,0 544 840
       2.18.Näituse 2 71 442 0 0 71 442 0 0,0 71 442
       2.19.Uppsala 6 (Struve maja) 1 269 183 0 0 1 269 183 463 401 36,5 805 782
       2.20. Näituse 20 (Iuridicum) 747 036 0 0 747 036 1 766 0,2 745 270
       2.21.Spordihoone Ujula 4 250 000 0 0 250 000 14 578 5,8 235 423
       2.22.Tartu observatoorium 32 750 0 0 32 750 32 257 98,5 493
       2.23.Ostwaldi 1 (Physicum) 153 802 0 0 153 802 0 0,0 153 802
       2.24.Narva mnt 18 85 100 0 0 85 100 250 0,3 84 850
       2.25.Lai 40 318 114 0 0 318 114 317 379 99,8 736
       2.26.Praaga välibaas 76 700 0 0 76 700 1 976 2,6 74 724
       2.27.Vana anatoomikum (Uppsala 10) 1 108 051 0 0 1 108 051 787 387 71,1 320 665
       2.28.Ülikooli 16 814 260 0 0 814 260 0 0,0 814 260
       2.29.Ravila 14a (Chemicum) 358 835 0 0 358 835 13 242 3,7 345 593
       2.30. Botaanikaaed (Lai 38) 180 000 0 0 180 000 3 279 1,8 176 721
       2.31. Lossi 25 (ajaloomuuseum) 30 000 0 0 30 000 0 0,0 30 000
Kokku 4 702 485 17 064 004 0 21 766 489 3 992 357 18,3 17 774 132
               
KULUD KOKKU -17 893 264 23 262 433 0 27 964 918 4 732 237 16,9 23 232 681
Kapitalieelarve jooksev jääk:   -13 170 043
LAENUD (euro) Jääk Eelarve Täpsustus 2024.a. võetud laenud Laen kokku Makstud 2024.a. Jääk
1. Põhitegevuse laenud 12 400 000 0 0 0 12 400 000 600 000 11 800 000
LAENUD  KOKKU 12 400 000 0 0 0 12 400 000 600 000 11 800 000