5.10. Turundus- ja kommunikatsiooniosakond
Töötajaid : 31 Seisuga 31.03.2024
Täidetud ametikohti : 29,4  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist) 23 0 6 042 6 042 6 042 100,0 6 065 63 1,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.2. Baasfinantseerimine 0 0 37 000 37 000 37 000 100,0 37 000 0 0,0
2.4.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 20 000 *** 20 000 0 0,0
3.   Muud tulud                  
 3.1. Muud tulud (sisekäive) 0 120 000 0 120 000 26 390 22,0 26 390 26 390 100,0
 3.2. Muud tulud -5 293 37 000 0 37 000 9 834 26,6 4 541 29 120 641,3
Kokku muud tulud -5 293 157 000 0 157 000 36 224 23,1 30 931 55 509 179,5
4.    Tulud üldfondist 69 283 1 543 892 0 1 543 892 385 973 25,0 455 256 376 811 82,8
Tulud kokku 64 013 1 700 892 43 042 1 743 934 485 239 27,8 549 252 432 383 78,7
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 0 1 065 192 6 042 1 071 234 306 843 250 902 81,8 55 941
   1.1. Palgakulud 0 796 108 4 516 800 623 229 329 187 936 82,0 41 393
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 262 715 1 490 264 206 75 679 61 476 81,2 14 203
   1.3. Töötuskindlustus 0 6 369 36 6 405 1 835 1 490 81,2 344
2. Koolitus ja lähetused 300 21 450 0 21 750 6 444 4 148 64,4 2 296
3. Kantselei- ja majanduskulud 14 310 119 888 0 134 198 48 650 40 158 82,5 8 493
sh töötervishoiukulud 0 9 400 0 9 400 2 693 991 36,8 1 702
5. IT kulud 9 000 34 696 0 43 696 18 938 4 552 24,0 14 386
5.1. IT kulud 9 000 32 396 0 41 396 18 279 4 552 24,9 13 727
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 2 300 0 2 300 659 0 0,0 659
6. Transpordikulud 0 4 500 0 4 500 1 289 1 301 100,9 -12
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 4 000 10 050 37 000 51 050 17 477 8 235 47,1 9 242
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 *** 0
9. Muud tegevuskulud 7 200 4 000 0 11 200 8 346 212 2,5 8 134
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 6 200 0 0 6 200 6 200 0 0,0 6 200
9.2. Muud tegevuskulud 1 000 4 000 0 5 000 2 146 212 9,9 1 934
10. Ruumide kulud 0 44 476 0 44 476 12 740 12 462 97,8 278
10.1. Ruumide kulud 0 0 0 0 0 531 *** -531
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 44 476 0 44 476 12 740 11 931 93,7 809
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 4 440 0 4 440 1 272 1 180 92,8 92
Tegevuskulud kokku 34 810 1 308 692 43 042 1 386 544 421 999 323 151 76,6 98 848
Üleülikoolilised tegevusprojektid  
Turundustegevus 10 583 292 200 0 302 783 83 633 93 828 112,2 -10 195
Kommunikatsioonitegevus 18 620 100 000 0 118 620 43 620 15 404 35,3 28 216
Kulud kokku 64 013 1 700 892 43 042 1 807 947 549 252 432 383 78,7 116 869