5.11. Kinnisvaraosakond
Töötajaid : 119 Seisuga 31.03.2024
Täidetud ametikohti : 114,18  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
2.2. Baasfinantseerimine 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
3.    Muud tulud                  
3.1. Üüritulud 62 526 511 000 0 511 000 139 885 27,4 202 411 105 202 52,0
3.2. Muud tulud 111 565 0 0 0 0 *** 111 565 0 0,0
3.3. Struktuuriüksuste halduskulud (Sisekäive) 0 12 756 249 0 12 756 249 3 256 016 25,5 3 256 016 3 256 016 100,0
Kokku muud tulud 174 092 13 267 249 0 13 267 249 3 395 901 25,6 3 569 992 3 361 217 94,2
4.    Tulud üldfondist 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Tulud kokku 174 092 13 267 249 0 13 267 249 3 395 901 25,6 3 569 992 3 361 217 94,2
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 133 800 1 739 931 0 1 873 731 561 519 395 317 70,4 166 202
   1.1. Palgakulud 100 000 1 300 397 0 1 400 397 419 670 295 676 70,5 123 994
   1.2. Sotsiaalmaksud 33 000 429 131 0 462 131 138 491 97 282 70,2 41 209
   1.3. Töötuskindlustus 800 10 403 0 11 203 3 357 2 358 70,2 999
2. Koolitus ja lähetused 0 12 000 0 12 000 2 950 1 155 39,2 1 795
3. Kantselei- ja majanduskulud 3 483 40 000 0 43 483 13 316 9 910 74,4 3 406
sh töötervishoiukulud 0 13 000 0 13 000 3 196 3 361 105,2 -165
5. IT kulud 0 51 000 0 51 000 12 537 3 830 30,5 8 707
5.1. IT kulud 0 15 000 0 15 000 3 687 3 780 102,5 -92
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 36 000 0 36 000 8 850 50 0,6 8 800
6. Transpordikulud 0 38 000 0 38 000 9 341 10 461 112,0 -1 119
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 19 000 0 19 000 4 671 4 888 104,7 -217
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 *** 0
9. Muud tegevuskulud 0 2 000 0 2 000 492 174 35,4 318
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 *** 0
9.2. Muud tegevuskulud 0 2 000 0 2 000 492 174 35,4 318
10. Ruumide kulud 0 422 029 0 422 029 103 745 129 280 124,6 -25 534
10.1. Ruumide kulud 0 10 000 0 10 000 2 458 12 438 506,0 -9 979
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 197 602 0 197 602 48 576 55 734 114,7 -7 159
10.3. Ruumide kulud (sisekäive) vabad ruumid 0 214 427 0 214 427 52 712 61 108 115,9 -8 396
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 61 320 0 61 320 15 074 16 426 109,0 -1 352
Tegevuskulud kokku 137 283 2 385 280 0 2 522 563 723 646 571 441 79,0 152 205
Haldus- ja remondikulude arveldus  
Elekter 0 3 331 892 0 3 331 892 701 603 699 368 99,7 2 235
Küte 0 1 962 108 0 1 962 108 810 082 811 041 100,1 -960
Kaugjahutus 0 117 260 0 117 260 9 119 9 119 100,0 0
Puhastus ja korrashoid 0 2 404 938 0 2 404 938 580 986 573 051 98,6 7 935
Hooldusremont 21 767 584 570 0 606 337 159 636 51 179 32,1 108 458
Valve ja turvateenus 0 1 516 950 0 1 516 950 329 584 346 454 105,1 -16 870
Insenerivõrkude remont ja hooldus 43 520 000 0 520 043 122 796 185 214 150,8 -62 418
Riidehoiuteenus 0 77 551 0 77 551 22 965 24 204 105,4 -1 239
Vesi ja kanalisatsioon 0 92 831 0 92 831 20 619 20 696 100,4 -77
Tuleohutus ja keskkonnakaitse 0 40 898 0 40 898 11 851 12 994 109,6 -1 143
Hoonete ja varakindlustus 0 26 090 0 26 090 10 688 12 085 113,1 -1 397
Rendikulud 0 39 349 0 39 349 9 837 9 837 100,0 0
Jäätmekäitlus 0 54 782 0 54 782 14 386 14 513 100,9 -128
Maamaks 0 42 750 0 42 750 10 688 6 115 57,2 4 572
Turvasüsteemide hooldus ja remont  14 999 70 000 0 84 999 31 508 13 905 44,1 17 603
Kulud kokku 174 092 13 267 249 0 13 441 341 3 569 992 3 361 217 94,2 208 775