1. Nõukogu
Seisuga 31.03.2024
 
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1. Tegevustoetus 49 900 200 320 0 200 320 50 080 25,0 99 980 47 343 47,4
Tulud kokku 49 900 200 320 0 200 320 50 080 25,0 99 980 47 343 47,4
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 0 187 320 0 187 320 74 847 45 858 61,3 28 990
   1.1. Palgakulud 0 140 000 0 140 000 55 940 34 479 61,6 21 461
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 46 200 0 46 200 18 460 11 378 61,6 7 082
   1.3. Töötuskindlustus 0 1 120 0 1 120 448 1 0,2 447
2. Koolitus ja lähetused 0 5 000 0 5 000 1 998 550 27,5 1 448
3. Kantselei- ja majanduskulud 49 200 4 000 0 53 200 21 257 630 3,0 20 627
5. IT kulud 0 0 0 0 0 0 0,0 0
5.1. IT kulud 0 0 0 0 0 0 0,0 0
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
6. Transpordikulud 500 0 0 500 200 0 0,0 200
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 4 000 0 4 000 1 598 306 19,1 1 292
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 *** 0
9. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 0 *** 0
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 *** 0
9.2. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 0 *** 0
10. Ruumide kulud 200 0 0 200 80 0 0,0 80
10.1. Ruumide kulud 200 0 0 200 80 0 0,0 80
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 *** 0
Kulud kokku 49 900 200 320 0 250 220 99 980 47 343 47,4 52 637