5.5. Üliõpilaskonna büroo
Töötajaid : 8 Seisuga 31.03.2024
Täidetud ametikohti : 2,7  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist) 28 729 0 35 000 35 000 35 000 100,0 63 729 19 741 31,0
3.    Muud tulud 0 9 600 0 9 600 650 6,8 650 18 2,8
4.    Tulud üldfondist 18 170 174 255 0 174 255 43 564 25,0 61 734 34 438 55,8
Tulud kokku 46 899 183 855 35 000 218 855 79 214 36,2 126 113 54 197 43,0
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 13 380 91 369 0 104 749 46 451 25 779 55,5 20 672
   1.1. Palgakulud 10 000 68 287 0 78 287 34 716 19 267 55,5 15 450
   1.2. Sotsiaalmaksud 3 300 22 535 0 25 835 11 456 6 358 55,5 5 098
   1.3. Töötuskindlustus 80 546 0 626 278 154 55,5 124
2. Koolitus ja lähetused 0 2 000 0 2 000 724 175 24,2 549
3. Kantselei- ja majanduskulud 32 019 19 968 35 000 86 987 51 915 14 557 28,0 37 357
sh töötervishoiukulud 0 2 000 0 2 000 724 137 18,9 587
5. IT kulud 0 500 0 500 181 85 47,0 96
5.1. IT kulud 0 500 0 500 181 85 47,0 96
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
6. Transpordikulud 0 2 000 0 2 000 724 5 0,6 719
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 1 500 36 980 0 38 480 14 885 6 998 47,0 7 886
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9. Muud tegevuskulud 0 6 000 0 6 000 2 172 38 1,7 2 134
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9.2. Muud tegevuskulud 0 6 000 0 6 000 2 172 38 1,7 2 134
10. Ruumide kulud 0 23 886 0 23 886 8 646 6 542 75,7 2 103
10.1. Ruumide kulud 0 0 0 0 0 0 0,0 0
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 23 886 0 23 886 8 646 6 542 75,7 2 103
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 1 152 0 1 152 417 18 4,3 399
Tegevuskulud kokku 46 899 183 855 35 000 265 754 126 113 54 197 43,0 71 916