5.1. Rektoraadi büroo 
Töötajaid : 14 Seisuga 31.03.2024
Täidetud ametikohti : 14,00                
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.1. Baasfinantseerimine 0 0 105 000 105 000 105 000 100,0 105 000 19 775 18,8
2.4.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
3.   Muud tulud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
4.    Tulud üldfondist 165 092 693 838 0 693 838 173 460 25,0 338 552 207 496 61,3
Tulud kokku 165 092 693 838 105 000 798 838 278 460 34,9 443 552 227 271 51,2
                   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 141 000 591 700 105 000 837 700 383 856 189 931 49,5 193 925
   1.1. Palgakulud 100 000 442 227 78 475 620 703 281 507 142 087 50,5 139 420
   1.2. Sotsiaalmaksud 33 000 145 935 25 897 204 832 92 897 46 712 50,3 46 186
   1.3. Töötuskindlustus 8 000 3 538 628 12 166 9 452 1 132 12,0 8 320
2. Koolitus ja lähetused 1 000 7 500 0 8 500 3 614 4 478 123,9 -864
3. Kantselei- ja majanduskulud 22 092 9 000 0 31 092 25 229 5 296 21,0 19 934
sh töötervishoiukulud 0 2 600 0 2 600 906 815 90,0 91
5. IT kulud 0 6 000 0 6 000 2 091 1 478 70,7 613
5.1. IT kulud 0 6 000 0 6 000 2 091 1 478 70,7 613
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
6. Transpordikulud 0 0 0 0 0 20 *** -20
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 1 000 3 000 0 4 000 2 046 1 912 93,4 134
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 *** 0
9. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 92 *** -92
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 *** 0
9.2. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 92 *** -92
10. Ruumide kulud 0 76 638 0 76 638 26 714 24 064 90,1 2 651
10.1. Ruumide kulud 0 0 0 0 0 1 452 *** -1 452
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 76 638 0 76 638 26 714 22 612 84,6 4 102
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 0 *** 0
Kulud kokku 165 092 693 838 105 000 963 930 443 552 227 271 51,2 216 281