5.13. Rahandusosakond
Töötajaid : 34 Seisuga 31.03.2024
Täidetud ametikohti : 33,50  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
3.   Muud tulud                  
3.1.    Muud tulud 0 190 000 0 190 000 2 851 1,5 2 851 2 851 100,0
3.2.    Muud tulud (sisekäive, hilinenud dokumendid) 0 1 500 0 1 500 234 15,6 234 234 100,0
3.3.    Õppelaenude kustutamine 11 493 20 156 0 20 156 20 156 100,0 31 649 5 101 16,1
Kokku muud tulud 11 493 211 656 0 211 656 23 241 11,0 34 734 8 186 23,6
4.    Tulud üldfondist 58 931 1 192 186 0 1 192 186 298 046 25,0 356 977 310 756 87,1
Tulud kokku 70 423 1 403 842 0 1 403 842 321 287 22,9 391 711 318 942 81,4
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 40 140 1 222 140 0 1 262 280 305 622 283 519 92,8 22 104
   1.1. Palgakulud 30 000 913 408 0 943 408 228 417 212 414 93,0 16 003
   1.2. Sotsiaalmaksud 9 900 301 425 0 311 325 75 378 69 421 92,1 5 956
   1.3. Töötuskindlustus 240 7 307 0 7 547 1 827 1 683 92,1 144
2. Koolitus ja lähetused 0 7 000 0 7 000 1 521 104 6,8 1 417
3. Kantselei- ja majanduskulud 14 198 42 000 0 56 198 23 322 3 378 14,5 19 944
sh töötervishoiukulud   12 000 0 12 000 2 607 1 529 58,7 1 078
5. IT kulud 0 10 500 0 10 500 2 281 5 573 244,3 -3 292
5.1. IT kulud 0 10 000 0 10 000 2 172 5 573 256,5 -3 401
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 500 0 500 109 0 0,0 109
6. Transpordikulud 0 600 0 600 130 0 0,0 130
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 12 000 0 12 000 2 607 2 415 92,6 192
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9. Muud tegevuskulud 0 500 0 500 109 69 63,5 40
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9.2. Muud tegevuskulud 0 500 0 500 109 69 63,5 40
10. Ruumide kulud 0 64 745 0 64 745 14 064 16 634 118,3 -2 569
10.1. Ruumide kulud 0 5 000 0 5 000 1 086 144 13,2 943
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 59 745 0 59 745 12 978 16 490 127,1 -3 512
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 7 200 0 7 200 1 564 610 39,0 954
Tegevuskulud kokku 54 338 1 366 686 0 1 421 024 351 220 312 301 88,9 38 919  
Üleülikoolilised tegevusprojektid  
Õppelaenude kustutamine 11 493 20 156 0 31 649 31 649 5 101 16,1 26 547
Auditeerimiskulud 4 593 17 000 0 21 593 8 843 1 540 17,4 7 303  
Kulud kokku 70 423 1 403 842 0 1 474 265 391 711 318 942 81,4 72 768