5.9. Kantselei
Töötajaid : 12 Seisuga 31.03.2024
Täidetud ametikohti : 11,5  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
3.    Muud tulud 0 0 0 0 505 *** 505 505 100,0
4.    Tulud üldfondist 27 115 479 494 0 479 494 119 874 25,0 146 989 122 306 83,2
Tulud kokku 27 115 479 494 0 479 494 120 378 25,1 147 494 122 811 83,3
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 16 056 365 556 0 381 612 107 830 95 893 88,9 11 937
   1.1. Palgakulud 12 000 273 211 0 285 211 80 590 71 687 89,0 8 903
   1.2. Sotsiaalmaksud 3 960 90 160 0 94 120 26 595 23 633 88,9 2 962
   1.3. Töötuskindlustus 96 2 186 0 2 282 645 573 88,9 72
2. Koolitus ja lähetused 0 9 000 0 9 000 2 259 2 129 94,2 130
3. Kantselei- ja majanduskulud 11 059 24 720 0 35 779 17 265 11 417 66,1 5 848
sh töötervishoiukulud 0 4 320 0 4 320 1 085 430 39,6 655
5. IT kulud 0 11 600 0 11 600 2 912 309 10,6 2 604
5.1. IT kulud 0 8 500 0 8 500 2 134 309 14,5 1 825
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 3 100 0 3 100 778 0 0,0 778
6. Transpordikulud 0 26 600 0 26 600 6 678 2 788 41,8 3 890
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 4 000 0 4 000 1 004 1 638 163,1 -634
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 *** 0
9. Muud tegevuskulud 0 1 000 0 1 000 251 154 61,2 97
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 *** 0
9.2. Muud tegevuskulud 0 1 000 0 1 000 251 154 61,2 97
10. Ruumide kulud 0 37 018 0 37 018 9 293 8 423 90,6 871
10.1. Ruumide kulud 0 24 528 0 24 528 6 158 5 684 92,3 473
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 12 490 0 12 490 3 136 2 738 87,3 397
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 61 *** -61
Kulud kokku 27 115 479 494 0 506 609 147 494 122 811 83,3 24 682