Skip to main content

Eelarved

Tartu Ülikooli eelarve koostamise ja toimimise aluseks on eelarve eeskiri.

Jooksva aasta kohta avaldatakse eelarve täitmine lõppenud kuu seisuga järgneva kuu 12. kuupäevaks.

#university
Share
14.01.2022
#university
Tartu Ülikooli uue veebi teaduse rubriik

University website has fresh content and form

Share
11.01.2022
#university
picture of pictures of workers

Cheerful video with the New Year’s wishes of the university family

Share
05.01.2022