Citizen science with the University of Tartu 

Citizen science is one of the ways of doing research in which the public can be involved in collecting scientific data. This benefits both top-level researchers and amateur scientists alike. At the University of Tartu, the Natural History Museum leads several citizen science activities. A number of research groups of the University of Tartu use citizen science to collect data for research.  

 

Tartu Ülikooli Loodusmuuseum juhib mitmeid loodusvaatlusandmete kogumise algatusi ning arendab vastavaid andmeid koondavat PlutoF pilvandmebaasi. PlutoF andmebaasi ja töölaua kaudu saavad loodusvaatlejad jagada oma vaatlusandmeid teadlastega. 

Tutvu lähemalt harrastusteaduse võimalustega TÜ loodusmuuseumis

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühma ja Eestimaa Looduse Fondi koostöös on toimunud regulaarne nurmenukuvaatlus. Eestist alguse saanud kevadine vaatlus on kasvanud tänaseks üleeuroopaliseks teaduskampaaniaks. 2021. aastal koguti vaatlusandmeid enam kui 30 riigist. 

 

Tutvu lähemalt nurmenukuvaatluse kampaaniaga

TÜ ökoloogia ja maateaduste instituudi teadlaste ja Eestimaa Looduse Fondi koostöös toimus 2021. aastal üle-eestiline samblikevaatlus „Tähelepanu! Valmis olla! Samblik!“

Samblikevaatlusi koguti metsast ja raiesmikelt, kus tuli pildistada puutüvel samblikke ja täita ära samblikud.ee lehel olev vaatlusvorm. Seda suurepärast võimalust kasutasid vähemalt 460 vaatlejat üle Eesti. Vaatlusi tehti kõigis maakondades, enim Harju-, Saare- ja Pärnumaal. Fotode põhjal määrasid samblikke teadlased, kes saavad inimeste tehtud vaatlusi oma teadustöös kasutada. 

Tutvu samblikevaatluse tulemustega