Harrastusteadus koos Tartu Ülikooliga

Harrastusteadus on üks teadustöö viisidest, mis võimaldab kaasata avalikkust teadusandmete kogumisse. Sellest on ühtviisi kasu nii tippteadlastel kui ka asjaarmastajatel. Tartu Ülikoolis on üks harrastusteaduse eestvedajatest loodusmuuseum. Harrastusteaduse meetodil koguvad uurimistööks andmeid nii mõnedki Tartu Ülikooli teadusrühmad. 

 

Tartu Ülikooli loodusmuuseum juhib mitut loodusvaatlusandmete kogumise algatust ja arendab vastavaid andmeid koondavat pilvandmebaasi PlutoF. PlutoF-i ja töölaua kaudu saavad loodusvaatlejad jagada oma vaatlusandmeid teadlastega. 

Tutvu lähemalt harrastusteaduse võimalustega TÜ loodusmuuseumis

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühma ja Eestimaa Looduse Fondi koostöös on korraldatud regulaarselt nurmenukuvaatlusi. Eestist alguse saanud kevadine vaatlus on nüüd kasvanud üleeuroopaliseks teaduskampaaniaks. 2021. aastal koguti vaatlusandmeid enam kui 30 riigist. 

 

Tutvu lähemalt nurmenukuvaatluse kampaaniaga

Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi teadlaste ning Eestimaa Looduse Fondi koostöös toimus 2021. aastal üle-eestiline samblikevaatlus „Tähelepanu! Valmis olla! Samblik!“.

Samblikevaatlusi tehti metsas ja raiesmikel. Selleks tuli pildistada puutüvel samblikke ja täita ära veebilehel samblikud.ee olev vaatlusvorm. Vaatlusi tehti kõigis maakondades, enim Harju-, Saare- ja Pärnumaal, ning osalejaid oli vähemalt 460. Fotode põhjal määrasid samblikke teadlased, kes saavad inimeste tehtud vaatlusi kasutada oma teadustöös. 

Tutvu samblikevaatluse tulemustega

Tartu Ülikooli teadlased Tartu [eel]arvamusfestivalil

Arutelu: teaduse heaks antakse kolm tilka verd vaid hea selgitustöö peale

Mees jooksulindil

Madala intensiivsusega treeningu mõju jääb raskesti ennustatavaks

diplomid

Natàlia Pujol Gualdo kaitseb doktoritööd „Naiste reproduktiivtervisega seotud tunnuste geneetiliste seoste tõlgendamine“