Viiendad Leedu päevad Tartu Ülikoolis

11.–21. märtsini korraldab Tartu Ülikool koostöös partneritega Leedu nädala. Tänavu toimub Leedu nädal viiendat korda.

Mitmekülgne programm algab 11. märtsil kell 17.30 Eesti Rahva Muuseumis, kus toimub Leedu taasiseseisvuspäeva kontsert. Esineb Karolis Šileika leedu rahvapillil skrabalai’l. Kontsert on tasuta ja leedulased pääsevad terve päeva jooksul ERM-i näitustele tasuta.

15. märtsil kell 11 oodatakse huvilisi ERM-i püsinäituse „Leedu jäljed Eesti ajaloos“ ingliskeelsele giidituurile, kell 13.00 on aga eestikeelne giidituur. Osaleda saab püsinäituse piletiga.

17. märtsil kell 16 avatakse Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledži (Lossi 3) trepigaleriis leedu kunstnike Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė ja Nijolė Šaltenytė näitus „Kahekesi“.

18. märtsil kell 18 esitletakse Tartu linnaraamatukogu kohvikus (Kompanii 3/5, esimene korrus) Reda Tomingase raamatut „Fotosintezė“.

20. märtsil kell 15 algab Tartu Ülikooli Delta keskuse ruumis 1020 konverents „Mälupaigad. Ajaloosündmused inimeste mälus“. Konverentsil arutletakse, kuidas tekib meie ühine ajalooline mälu, kui palju seda mõjutab riigi poliitika ja kas me mäletame „ajaloolist tõde“. Veebel Ernestas Kuckailis ja Aimer Maiste räägivad partisanisõjast Leedus ja Eestis. Karolis Zikaras ja reservkolonel dr Zdzisław Śliwa räägivad Leedu ja Poola vaadetest Žalgirise, Tannenbergi ja Grünwaldi lahingule.

20. märtsil kell 17.30 näidatakse Delta keskuses dokumentaalfilmi „1410. Tuntud tundmatu Žalgiris“ (2013). Filmi režisöör on Aleksandras Matonis. Film pakub värsket pilku Žalgirise, Grünwaldi ja Tannenbergi lahingule, mis oli hiliskeskajal üks olulisemaid sõjalisi vastasseise Euroopas. Autorid seavad kahtluse alla sajandeid kestnud hüpoteesid ja stereotüübid selle lahingu kohta, andes uue tõlgenduse kuningas Jogaila ja suurvürst Vytautase strateegiale ja taktikale, kui alustati sõda Teutooni orduga.

21. märtsil kell 12 toimub cepelinai – leedu rahvustoidu tsepeliinide – valmistamise töötuba Aparaaditehase Paranduskeldris (Kastani 42). Osavõtumaks on 3 eurot.

21. märtsil kell 16 esitletakse Aparaaditehase Paranduskeldris veebel Ernest Kuckailise raamatut „Partisanirõngas“. Üritus toimub leedu keeles.

Leedu päevi Tartu Ülikoolis korraldab tegus meeskond, kuhu kuuluvad Tartu Leedulaste Selts, Leedu Vabariigi aukonsul Eestis, TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledž ning Leedu Vabariigi Suursaatkond Eestis.

Leedu päevade toetajad on Tartu Ülikool, Leedu Välisministeerium, Global Lithuania ning Balti Kaitsekolledž.

„Leedu päevadega tähistame ühelt poolt Leedu taasiseseisvumise aastapäeva. Teiselt poolt püüame korraldajatena tuua Leedu tartlastele ning eriti Tartu Ülikooli töötajatele ja üliõpilastele nii akadeemiliselt kui ka kultuuriliselt lähemale,“ selgitas Tartu Ülikooli rakenduslingvistika osakonna juhataja ja Leedu Vabariigi aukonsul professor Birute Klaas-Lang. „Ootame rohket osavõttu,“ lisas ta.

Rohkem infot ürituste kohta saab lugeda maailma keelte ja kultuuride kolledži veebilehelt ja Facebookist.

Lisateave: Birute Klaas-Lang, Tartu Ülikooli rakenduslingvistika osakonna juhataja, 737 5225, 506 9749, birute.klaas-lang@ut.ee