Public procurements and sale of property

Public procurements of the University of Tartu are organised in accordance with the Procurement Rules approved by the rector of the University of Tartu and the Public Procurement Act of the Republic of Estonia. Procurements opened by the University of Tartu are published in the Public Procurement Register.

 

Public Procurement Register

 

UT Procurement Rules

Procurement plan

To ensure a smooth organisation and planning of procurements, the head of finance approves the procurement plan for the current year by 31 January each year

1. Robotmanipulaatorite ostmine
2. Microsofti tarkvaralitsentside ja toodete/ teenuste kasutusõiguse ostmine
3. Mittespetsiifiliste laboritarvikute ostmine
4. N1 kategooria maastikuauto
5. Tehnoloogiainstituudi taimekasvukappide ostmine
6. Väikebussi kasutusrendile võtmine
7. Symantec tarkvara litsentside ostmine
8. Doktorikoolide esinemiskoolituste tellimine
9. IBM SPSS tarkvara ostmine
10. Mobiiltelefonide, mobiilsidega tahvelarvutite, andmesideseadmete ja nende lisade ostmine
11. Keevitusjaama ostmine
12. Mass-spektomeetri ostmine metaboloomika tuumiklaborile
13. Raamatute trükiteenus
14. Arvutite ja lisaseadmete ostmine (erinevad hanked)
15. Lossi 3 ehitustööde teostamine
16. Värbamistarkvara hankimine
17. Laboriloomade sööda ostmine
18. Laboriloomade allapanu, pesamaterjali ja keskkonda rikastavate tarvikute ostmine
19. Jakobi 5 nõustamisklass
20. Suvekoolide toitlustamine (Narva)
21. Sünkroontõlge (24 päeva, 3 tõlki)
22. Trükiste digiteerimisteenuse tellimine (sh digiteerimisega seotud tööprotsessid: tärktuvastus ehk OCR, failitöötlus, arhiveerimine ja avaandmetena avaldamine)
23. Multispektraaltehnika soetamine
24. Arhiivipüsivate mappide, karpide, dokumendihoidjate hankimine
25. Stomatoloogia kliinikule mööbli ostmine
26. Automaatne slaidiskänner koos tarkvaraga
27. Universaalne plaadilugeja
28. Laserskänner
29. Kõrgtäpne GNSS-seade integreeritava väliarvutiga
30. Kasvuhonegaaside mõõtesüsteem (Gaasianalüsaator)
31. Portatiivne gaasianalüsaator (minimaalselt CO2, CH4, H2O) välitöödel ökosüsteemihingamise mõõtmiseks
32. Vaakumpumbad
33. Manipulaator koos vaakumkambriga
34. Mass spektromeeter
35. Difraktsioonivõre
36. Lennuaja mass-spektromeeter (TOF-MS)
37. Optiline parameetriline ostsillaator
38. Kaamera osmine
39. Puhasruumi puhta vee süsteem
40. Erasmus Mundus ühis-magistriõppekava Excellence in Analytical Chemistry (EACH) üliõpilastele kindlusteenuse tellimine
41. Uurimislaeva rentimine kalavaru hüdroakustiliseks hindamiseks Läänemerel (SPRAS)
42. Uurimislaeva rentimine kalavaru hüdroakustiliseks hindamiseks Läänemerel (BIAS)
43. Eesti kilu ja räime ekspordi suurendamise võimalused Ukraina turul" kampaania ja uuringud
44. Uue võrgu- ja mõrrapüügiks mõeldud paadikorpuse projekti väljatöötamine
45. Tööpaat
46. Fotopolarimeetri instrumendi soetamine
47. Instrumendi kaamerad
48. Filtrid fotopolarimeetrile
49. Filtriturell fotopolarimeetrile
50. Spektrograafi instrumendi soetamine
51. Teleskoobi kaugjuhtimissüsteemi soetamine
52. Puhasruumide kliimakontrolli seadmete soetamine
53. Elektromagnetilise ühilduvuse katsesüsteemi seadmete soetamine
54. Termovaakumsüsteemi seadmete soetamine
55. Kaugseire- ja optikaseadmete soetamine
56. Juhtelektroonika veekindel kast ja kaabeldus
57. Osakeste suurusjaotuse mõõtja
58. Bevameetri rent
59. Töökoja renoveerimine ja remont
60. Ground Penetrating Radar
61. Droon
62. Robotmanipulaator
63. Optomehaaniliste komponentide ostmine ja tellimine
64. Mehaaniliste komponentide ostmine ja tellimine
65. Korpuselementide peegeldumisvastane kate
66. GPU serveri ost
67. Lindiserveri hooldus
68. Ajajuhtimiskoolitus doktorantidele
69. Stressijuhtimiskoolitus doktorantidele
70. Ohtlike jäätmete käitlemise teenuse tellimine
71. Konfidentsiaalsete infokandjate kogumise ja hävitamise teenuse tellimine
72. Porivaipade üürimise ja vahetamise teenuse tellimine
73. Gaaskustutussüsteemide hooldusteenuse tellimine
74. Sisekoristusteenuse tellimine Jakobi 5 hoonesse
75. Kolimisteenuse tellimine (kolimine Jakobi 5 ja Liivi 2 hoonetesse)
76. Pärnu kolledži päikesekaitse žalusiid
77. TÜ raamatukogu katuse remonditööd
78. Struve maja (Uppsala 6) projekteerimistööd
79. Struve maja (Uppsala 6) rekonstrueerimistööd
80. J. Liivi 2 mööbel  (koos laborimööbliga)
81. Jakobi 5 mööbel
82. Ravila 19 ehitustööd
83. Ülikooli 18a projekteerimistööd
84. Ülikooli 18a ehitustööd
85. Lossi 3 mööbel 100% maksumus
86. Vana Anatoomikumi ehitustööd
87. Vana Anatoomikumi mööbel
88. Ventilatsioonikanalite puhastamise tellimine Tartu Ülikooli hoonetesse
89. Esitlustehnika  raamhange
90. Printerite raamhange
91. Ülikooli foto- ja videopanga (UTTV) loomine
92. Andmeside kaabeldustööd
93. Sisu.ut.ee (OpenScholar) versiooniuuendus
94. Kontoritarvete raamhange
95. Elektroonilise dokumendihaldussüsteemi Webdesktop tarkvara versiooniuuendus
96. Elektroonilise dokumendihaldussüsteemi Webdesktop tarkvara hooldus- ja arendusteenuse tellimine
97. Auditeerimisteenus
98. Meenete ostmine
99. Teaduskogude fondihoidla sisustamine
100. Jakobi 5 hoonesse ajaloolise mööbli restaureerimine
101. Kaubiku ostmine

Lisandunud hanked

 1. Kilu ja räime kalaliha separeerimise tehnoloogia rakendusvõimaluste ning luude pehmendamise võimaluste tehnoloogiate ja kvaliteedile mõju uuringu tellimine
 2. Avatud kalasadmate päeva korraldamine
 3. Mikrosondjaama ostmine
 4. Mikrolaineahju tarvikute ostmine
 5. Elastic Stack Platinum litsentside ostmine 3 aastaks
 6. Covid19 aktiivse seire proovide võtmine ja võetud proovide testimine
 7. ddPCR aparatuuri ostmine
 8. Kaugjuhitava mereuuringuteks sobiva autonoomse ujuvaluse (ASV) lahenduse väljatöötamine ja teostus
 9. Kliimakapi ostmine
 10. Potentsiostaadi ostmine
 11. Andmesalvestite ja dendromeetrite ostmine
 12. Teadusarvutuste keskusele GPU graafikakaartide ostmine
 13. CNC freesi ostmine
 14. Resistentsusgeenide tuvastamine rakuvälises DNA-s
 15. Väikebussi kasutusrendile võtmine
 16. Teadusarvutuste keskusele serverite ostmine
 17. Spetsiifiliste reagentide ja muude toodete ostmine vana DNA sekveneerimisraamatukogude valmistamiseks
 18. Juurdepääsuõiguste auditeerimise infosüsteemi juurutamine
 19. RSOM Expllorer C50 aparaadi ostmine
 20. Ultrahelipihustussüsteemi ostmine
 21. liikumise jäädvustamise süsteemi ostmine
 22. Arvutite ja lisasedamete ostmine
 23. Teadusarvutuste keskuse lindiroboti laiendamine
 24. Covid 19 aktiivse seire 17 aj 18 laine testimine
 25. Vee ja süsihappegaasi analüsaatorite ostmine
 26. 360-graadi uuring TÜ juhtidele
 27. Mereinstituudile sõiduki ostmine
 28. Proteoomika Tuumiklabori kvadrupool-orbitrap mass-spektromeetri ostmine
 29. Eelvaakumpumpade ostmine
 30. Stuudio valgustuse ostmine
 31. GPU serveri ostmine
 32. Teadusarvutuste keskusele andmemassiivi laienduse ostmine
 33. Karbikasvatuse lahenduste loomine kogu väärtusahela ulatuses
 34. Jakobi 5 miniarvutite ostmine
 35. Lindirobotile garantiitoe ostmine
 36. SARS-CoV-2 eelhoiatuse süsteemi tarvis reoveeproovide kogumine
 37. SonoSim ultraheli simulaatori täiendavate lisamoodulite ostmine
 38. Covid 19 aktiivse seire proovide võtmine ja võetud proovide testimine
 39. Covid 19 aktiivse seire küsitlusuuringu tellimine
 40. Spetsiifiliste laboritarvikute ja reagentide ostmine
 41. Ultrahelikavitaatori ostmine
 42. Segumikseri ümberehitamise tellimine
 43. Uppsala 10 projekteerimistööde tellimine
 44. Ultrahelipihustussüteemi ostmine
 45. Reaalaja PCR ostmine
 46. Sõiduki ostmine
 47. Vaakumpumpade ostmine


Sale of property

There are no offers at the moment

Kadri Voorand

Musician Kadri Voorand to be the new Professor of Liberal Arts at the University of Tartu

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega

The 2024 orienteering course (re)introduces you to university dormitories

Kõrghariduse rahastamise seminaril osalejad.

Experts debated the future of higher education funding