Riigihanked ja vara müük

Tartu Ülikooli riigihankeid korraldatakse vastavalt Tartu Ülikooli rektori poolt kinnitatud hankekorrale ning Eesti Vabariigi riigihangete seadusele. Tartu Ülikooli väljakuulutatavad hanked avaldatakse Riigihangete registris

Riigihangete register

Tartu Ülikooli hankekord

Hankeplaan

Hangete planeerimise eesmärgil kinnitatakse iga aasta hiljemalt 31. jaanuaril jooksva aasta hankeplaan.

 1. Auditooriumi 1037 laudade vahetus

 2. IBM SPSS litsentside kasutusõiguse ostmine

 3. Vibratsioonivabade mikroskoobilaudade ostmine fluorestsentsmikroskoopidele Zeiss Axio Observer

 4. Maarjamõisa välja projekteerimine

 5. Insenertehnilised teenused ja konsultatsioonid

 6. Õpiteekonna lahenduse arendusressursi hankimine

 7. Kirjastusele tootmisprinteri soetamine ja hooldus

 8. Vaakumahju ostmine

 9. DNA pikkade lõikude mass-sekveneerimine

 10. Avatud kalasadamate päev 2023

 11. Tartu Observatooriumi ehitustööd

 12. Tartu Ülikooli loodusmuuseumi elurikkuse DNA triipkoodistamise keskusele ultrasügavkülmikute ostmine 

 13. Uurimislaeva rentimine kalavarude hüdroakustiliseks hindamiseks Läänemerel

 14. Sonaritöödeks sobiva roolimajaga tööpaadi/aluse ja haagise ostmine

 15. Tartu planeerimiskonverents (ruumide rent, toitlustus, videoülekanne)

 16. Maasturi ostmine

 17. CO2-H2O analüsaatori ostmine

 18. Toomkiriku valgustamiseks  välisvalgustite soetamine ja paigaldamine

 19. Uue infoturbestandardi kasutuselevõtu koolitused

 20. Veebide turvatestimise teenuse hankimine

 21. Microsofti tarkvaralitsentside, toodete ja teenuste kasutusõiguse ostmine

 22. Zoom litsentside ostmine

 23. Tartu Ülikooli hoonetele elektrikäidu teenuse tellimine

 24. Tartu Ülikooli hoonetele lillekaunistuste tellimine

 25. Kaarli pst 3, Tallinn sise- ja välikoristusteenuse tellimine

 26. Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hooldusteenuse ja häiresignaalide häirekeskusesse juhtimise teenuse tellimine

 27. Ringi 35, Pärnu sisekoristusteenuse tellimine

 28. Elektrienergia ostmine ülikooli hoonetesse

 29. Sõidukite kindlustusteenus (liiklus- ja kaskokindlustus) tellimine

 30. Ventilatsiooni-, kliima- ja jahutusseadmete hoolduse tellimine ja kulutarvikute ostmine

 31. Lossi 25 projekteerimistööd

 32. Ülikooli 18 ehitustööd

 33. Lossi 36 ehitustööd

 34. Ravila 14a ehitustööd

 35. Ostwaldi 1 ehitustööd

 36. Uppsala 6 rekonstrueerimistööd

 37. Uppsala 10 ehitustööd

 38. Näituse 2 ehitustööd

 39. Maarjavälja uue hoone ideekonkurss

 40. Kaarli pst 3 projekteerimistööd

 41. Kõiguste baasi projekteerimistööd

 42. Ülikooli 16 ehitustööd

 43. Ülikooli 18a ehitustööd

 44. Näituse 20 ehitustööd

 45. Nooruse 7 ehitustööd

 46. Lossi 25 ehitustööd

 47. Uppsala 10 mööbli ostmine

 48. Tecan roboti ost

 49. Spetsiifiliste reagentide ja muude toodete ostmine vana DNA sekveneerimisraamatukogude valmistamiseks 

 50. Spetsiifiliste laboritarvikute ja reagentide ostmine

 51. Ultrakülmikute hankimine genoomika instituudile

 52. Kromatograafia süsteem lisatarvikutega suhkrute identifitseerimiseks ja kvantiteerimiseks

 53. Filtrid fotopolarimeetrile

 54. Termovaakumsüsteemi seadmete soetamine

 55. Kaugseire- ja optikaseadmete soetamine

 56. Puhasruumide kliimakontrolli seadmed

 57. Optiline kalibreerimisseade

 58. HF/UHF raadiosagedusvõimendi

 59. Kosmosetehnoloogia labori sisustus

 60. Kosmosetehnoloogia labori mõõte- ja tööriistad

 61. Pick-up veoauto ost

 62. Salvestusseadmete hange

 63. Lindiroboti garantii

 64. Olemasoleva EA-IRMSi täiendamine GC-C-IRMS mõõteseadmeks

 65. UV-nähtava piirkonna spektromeeter koos CCD kaameraga

 66. Portatiivsed gaasianalüsaatorid (CO2-CH4 ja N2O) välitöödel kasvuhoonegaaside mõõtmiseks koos läbipaistva dünaamilise kambriga

 67. Mööbli ostmine

 68. Tarkvara tellimine

 69. Suvekooli osalejate majutus juuni, juuli, august 2023 Narvas

 70. Suvekooli osalejate toitlustamine Narvas

 71. Viljandi kultuuriakadeemiale bussirendi teenuse tellimine

 72. Viljandi linnas majutusteenuse tellimine

 73. -80 kraadi sügavkülmik

 74. Tartus toitlustusteenuse tellimine

 75. Bussitranspordi teenuse tellimine algusega Tartust

 76. Echinococcus genoomide sekveneerimine

LISANDUNUD HANKED
1. RI murdumisnäitaja detektori ostmine seadmele Shimadzu LC-2030C Plus HPLC 

2. Illumina genoomiuuringute aparatuuri jooksevvahendite ostmine 

3.  1.5 meetrisele teleskoobile kaugjuhtimissüsteemi tellimine

4. Lai 40 hoone rekonstrueerimistööd koos sisustamisega

5. Andmesalvestite ost FAHM katsealale 

6. Laserskanneri ostmine

7. DNA triipkoodistamise keskuse molekulaarlabori seadmete ostmine

8. N1 kategooria maastikuauto ostmine

9. Veebilehe geenidoonor.ee arendustööde tellimine 

10. Veebilehe geenidoonor.ee arendustööde tellimine 

11. Qure Platvormi arendus- ja haldustööd 

12. Spektrograafile Andor Shamrock Kymera 193i Fourier tasandi spektroskoopiaks sobiliku kaamera ja lisadetailide ostmine

13. Vee ja süsihappegaasi analüsaatori ostmine

14. Liikuma Kutsuva Kooli programmi ja projekti "Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine" suurürituse korraldamine 4.-5. oktoobril 2023 

15. Instrumentide liides 1.5 meetrisele teleskoobile 

16. Veealuse fluoromeetri ostmine 

17. Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia peahoone aadressil Posti 1, Viljandi projekteerimine 

18. Sonaritöödeks sobiva roolimajaga tööpaadi/aluse ja haagise ostmine 

19. Termotsüklerite ostmine 

20. Tsentrifuugide komplekti ostmine


Vara müük

Hetkel kehtivad pakkumised puuduvad.

 

Rahvusülikooli 104. aastapäev

Rahvusülikool 104

Tartu Ülikooli üliõpilaskonna esimees Renar Kihho kõnet pidamas

Tartu Ülikooli üliõpilaskonna esimees Renar Kihho: tegutseme koos parima kõrghariduse saamise nimel

Õppeaasta avaaktus

Rektor Toomas Asser akadeemilise aasta avaaktusel: ma soovin, et oleksite kuuldavad nii ülikoolis kui ka ühiskonnas