Riigihanked ja vara müük

Tartu Ülikooli riigihankeid korraldatakse vastavalt Tartu Ülikooli rektori poolt kinnitatud hankekorrale ning Eesti Vabariigi riigihangete seadusele. Tartu Ülikooli väljakuulutatavad hanked avaldatakse Riigihangete registris

Riigihangete register

Tartu Ülikooli hankekord

Hankeplaan

Hangete planeerimise eesmärgil kinnitatakse iga aasta hiljemalt 31. jaanuaril jooksva aasta hankeplaan.

 1. TÜ raamatukogu katuse remonditööd
 2. IBM SPSS litsentsid
 3. Õppija töölaua lahenduse arendusteenuse tellimine
 4. Symantec litsentsid
 5. Kasvuhoonegaaside mõõtesüsteemide ostmine
 6. Lai 40 projekteerimistööd
 7. M1 kategooria väikebussi ostmine
 8. Keskkonnaobservatooriumile massispektromeetri ostmine
 9. Viljandi Kultuuriakadeemiale printeri rentimine
 10. Laboratoorse kõrgtemperatuurse ahju ostmine 
 11. Tartu Planeerimiskonverents 2022 korraldamine
 12. Spektraalanalüsaator
 13. Difraktsioonivõre ostmine
 14. EPIC-XS proteoomika konverentsi korraldamine
 15. Telefonikeskjaama tooteuuenduste ja tugiteenuste ostmine
 16. Difraktsioonivõre tooriku ostmine
 17. Oracle tarkvara tehnilise toe tellimine
 18. HSM seadme hankimine
 19. Võrguseadmete (sh Wifi) hanked
 20. Cisco võrguseadmete ostmine
 21. O365 kontode maapealne varundus
 22. Serverite hankimine
 23. Serverite ja nendega seotud toodete/teenuste hankimine
 24. Seadmete tugiteenused ja litsentsid
 25. Tulemüüride tugiteenuse ja litsentside hankimine
 26. Varundusteenuse lindirobot
 27. Varundusteenuse kettakasti hankimine
 28. VMware klastri hankimine koos litsentsidega
 29. JIRA litsentsid
 30. Turvatestimise tellimine
 31. Infosüsteemide refaktoreerimise analüüsi ja projekteerimise teenuse tellimine
 32. Arvutite (PC) ja nende lisade ostmine
 33. WordPress Multisite lahenduse arendusteenuse tellimine
 34. Sideteenuste hange
 35. Värviprinteri ostmine
 36. Raamatute ofsettrükiteenuse tellimine
 37. Elektroonilise dokumendihaldussüsteemi Webdesktop tarkvara versiooniuuendus
 38. Elektroonilise dokumendihaldussüsteemi Webdesktop tarkvara hooldus- ja arendusteenuse tellimine
 39. Majaplaan koos viidandusega
 40. DNA- ja keskkonnaproovide arhiveerimise ja analüüsimise seadmed
 41. Psühholoogia instituudile mööbli ostmine
 42. Lennuaja mass-spektromeeter (TOF-MS)
 43. Vaakumsüsteem
 44. Häälestatav värvilaser
 45. Sanger sekveneerimise aparatuuri ostmine
 46. DNA ja RNA elektroforeesimasina ostmine
 47. NGS aparatuuri ostmine
 48. Illumina genoomiuuringute aparatuuri jooksevvahendite ostmine
 49. Spetsiifiliste reagentide ja muude toodete ostmine vana DNA sekveneerimisraamatukogude valmistamiseks 
 50. Spetsiifiliste laboritarvikute ja reagentide ostmine
 51. Ultrakülmikute hankimine genoomika instituudile
 52. Arvutusklastri soetamine
 53. Lindiroboti garantiitoe ostmine
 54. IBM TSM varunduslitsentside uuendamine
 55. Mobile Tartu konverentsi korraldamine
 56. Filtrid fotopolarimeetrile
 57. Teleskoobi kaugjuhtimissüsteemi soetamine
 58. Puhasruumide kliimakontrolli seadmete soetamine
 59. Termovaakumsüsteemi seadmete soetamine
 60. Kaugseire- ja optikaseadmete soetamine
 61. Mast seadmetele
 62. Observatooriumi töökoja renoveerimine ja remont
 63. Observatooriumi labori ehitustööd
 64. Obesrevatooriumi muud  ehitus-, remonttööd ja sisustus
 65. Robotmanipulaator
 66. Mehaaniliste komponentide ostmine ja tellimine
 67. Kosmosetehnoloogia labori sisustus
 68. Kosmosetehnoloogia labori mõõte- ja tööriistad
 69. Monokromaator
 70. Mõõteinstrumendi ostmine
 71. Sisekoristusteenuse tellimine TÜ õppehoonetesse
 72. Välikoristusteenuse tellimine TÜ kinnistutele
 73. Tehnilise valve tellimine Tartu Ülikooli hoonetesse
 74. Tartu Ülikooli hoonetesse liftide hooldamise tellimine
 75. Elektrikäidu teenuse tellimine
 76. Lossi 3 mööbli ostmine
 77. TÜ raamatukogu katusele päikesejaama ehitusööd
 78. Uppsala 6 ehitustööd
 79. Uppsala 10 ehitustööd
 80. Uppsala 10 ehitustööde järelevalveteenused
 81. Lai 40 ehitustööd
 82. Lai 40 ehitustööde järelevalveteenused
 83. Näituse 2 ehitustööd
 84. Ülikooli 18a projekteerimistööd
 85. Viljandi kolledzi ventilatsiooni ehitustööd
 86. Ülikooli 16 projekteerimistööd
 87. Ülikooli 16 ehitustööd
 88. Ravila 19 ehitustööd
 89. Nooruse 7 projekteerimistööd
 90. Ülikooli 18 projekteerimistööd
 91. Ülikooli 18 ehitustööd
 92. Maarjavälja haljasala ideekonkurss
 93. Maarjavälja haljasala projekteerimine
 94. Ravila 14a projekteerimistööd
 95. Ravila 14a ehitustööd
 96. Lossi 25 projekteerimistööd
 97. Viljandi linnas majutusteenuse tellimine
 98. Bussitranspordi teenuse tellimine algusega Viljandist
 99. Kõnnianalüsaatori ostmine
 100. Fenotüpiseerimispuuride ostmine
 101. Transfekteerimisreagent
 102. Tartus toitlustusteenuse tellimine
 103. Reisiteenuse tellimine
 104. Bussitranspordi teenuse tellimine algusega Tartust

Lisandunud hanked

 1. Ametiauto soetamine botaanika osakonnale
 2. Teleskoobi peeglite aluminiseerimine
 3. Genoomika instituudile multifunktsionaalsete printerite rentimine
 4. Avatud kalasadmate päeva korraldamine 2022
 5. Veealuse helitehnika ja osakeste liikumise sensori ostmine
 6. Uurimislaeva rentimine kalavarude hüdoakustiliseks hindamiseks
 7. Autokütuse ostmine (raamlepingu sõlmimiseks)
 8. Müramõõtjate ja aktiivsusmonitoride ostmine


Vara müük

Hetkel kehtivad pakkumised puuduvad. 

 

#ülikoolist
Aktus

Järelevaadatav: rahvusülikooli 103. aastapäeva aktus

#ülikoolist
Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž

Piirkondlikud kolledžid kestliku maailmavaate kujundajatena

#ülikoolist
Renoveeritud aula

Ülikooli aula on saanud värske ilme ja moodsad tehnilised lahendused