Eesti parimad matemaatikaõpetajad said Rägo medalid

5. detsembril tunnustati Tartu ülikoolis professor Gerhard Rägo medalitega Eesti parimaid matemaatikaõpetajaid. Sel aastal jagati tunnustust viiele Tartu, Kohtla-Järve ja Jõgevamaa õpetajale.

Sel aastal said nimetatud medali Tartu ülikooli teaduskooli matemaatikaõppe peaspetsialist ja Tartu Annelinna gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Maksim Ivanov, Tartu ülikooli matemaatilise statistika instituudi dotsent Raul Kangro, Jõgevamaa gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Urve Olesk, Kohtla-Järve Järve gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Anne Oru ja Tartu erakooli matemaatikaõpetaja Malle Saks.

Vastsete laureaatidega kokku on professor Rägo medal antud 168 isikule või kollektiivile silmapaistvate teenete eest õpetaja- või õppejõutöös, õppe- ja metoodilise kirjanduse, programmide, õppetehnika jms väljatöötamise ning tõhusa kaasabi osutamise eest matemaatika õpetamise täiustamisele eesti koolides.

Silmapaistva matemaatiku ja Tartu ülikooli professori Gerhard Rägo sünnist möödus 5. detsembril 123 aastat. Mälestusmedalite üleandmine toimus samal päeval, 5. detsembril algusega kell 11 Tartu ülikooli senati saalis.

Professor Gerhard Rägo (1892-1968) mälestusmedali asutasid 1990. aastal Tartu ülikool ja Eesti matemaatika selts.

Rägo oli silmapaistev matemaatik-didaktik. Ta töötas välja tulevaste gümnaasiumiõpetajate ettevalmistuskava Tartu ülikooli juures ning koostas sellekohased õppekavad matemaatika-loodusteaduskonnale. Ta oli TÜ juures õpetajate ettevalmistamisega tegelenud didaktilis-metoodilise seminari juhataja abi ja aastatel 1936-40 juhatajana.

Lisainfo: Terje Hõim, professor Rägo medali määramiskomisjoni esimees, Tartu ülikooli koolimatemaatika ja –informaatika keskuse juhataja, tel: 737 5864, e-post: terje.hoim@ut.ee.

Virge Tamme
Tartu Ülikooli pressinõunik
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392