Teadustöö rahastamine ja projektihaldus

Grandikeskus on Tartu Ülikooli tugiüksus, mis aitab teadlastel, õppejõududel ja üliõpilastel leida ja taotleda rahastust nii teadustööks kui õppearenduseks. 

  • Aitame leida rahastusvõimalusi nii teadlase kui asutuse profiilist lähtuvalt, suurendades välisrahastuse kaasamise võimekust ning teadus- ja arendustöö tulemuslikkust.  

  • Koordineerime keskselt ülikooli teadus- ja arendusprojektidega seotud asjaajamist.   

  • Ülikooli sees pakume tuge projektidega seotud asjaajamisel nende eri etappides, alates taotluse vormistamisest kuni aruannete ja lõppraportite valmimiseni. 

  • Teenusena aitame kirjutada teadlaste projektitaotlusi ning pakume tuge rahvusvahelistes teadus- ja innovatsioonipartnerlustes osalemisel.  

  • Aitame kaasa Eesti ja rahvusvahelise teadus- ja arendustegevuse poliitikate kujundamisele, rääkides kaasa teaduskoostöö ja ülikoolide võrgustike tugevdamisel. 

 

Rohkem infot  Tartu Ülikooli siseveebis. 

Grandikeskuse kontaktid 

Uusimad rahastusvõimalused, mis lisatud rahastusvõimaluste andmebaasi Pivot-RP viimase 7 päeva jooksul

Kunstiajaloo professor Anu Mänd räägib inauguratsiooniloengul keskaja visuaalkultuurist

Tartu Ülikooli kunstiajaloo professor Anu Mänd peab oma inauguratsiooniloengu „Kas keskaja kunsti ajalugu on kunstiajalugu?“ kolmapäeval, 4. oktoobril kell 16.15 ülikooli muuseumi valges saalis.
Tartu Ülikool

Kati Orru avalik loeng „Miks inimesed kriisides abi ei saa?“