Teadustöö rahastamine ja projektihaldus

Grandikeskus on Tartu Ülikooli tugiüksus, mis aitab teadlastel, õppejõududel ja üliõpilastel leida ja taotleda rahastust nii teadustööks kui õppearenduseks. 

  • Aitame leida rahastusvõimalusi nii teadlase kui asutuse profiilist lähtuvalt, suurendades välisrahastuse kaasamise võimekust ning teadus- ja arendustöö tulemuslikkust.  

  • Koordineerime keskselt ülikooli teadus- ja arendusprojektidega seotud asjaajamist.   

  • Ülikooli sees pakume tuge projektidega seotud asjaajamisel nende eri etappides, alates taotluse vormistamisest kuni aruannete ja lõppraportite valmimiseni. 

  • Teenusena aitame kirjutada teadlaste projektitaotlusi ning pakume tuge rahvusvahelistes teadus- ja innovatsioonipartnerlustes osalemisel.  

  • Aitame kaasa Eesti ja rahvusvahelise teadus- ja arendustegevuse poliitikate kujundamisele, rääkides kaasa teaduskoostöö ja ülikoolide võrgustike tugevdamisel. 

 

Rohkem infot  Tartu Ülikooli siseveebis. 

Grandikeskuse kontaktid 

Uusimad rahastusvõimalused, mis lisatud rahastusvõimaluste andmebaasi Pivot-RP viimase 7 päeva jooksul

Rodolfo Basile kaitseb doktoritööd „Invenitive-Locational Constructions in Finnish: A Mixed Methods Approach”

24. mail kell 14.15 kaitseb Rodolfo Basile doktoritööd „Invenitive-Locational Constructions in Finnish: A Mixed Methods Approach”.
Kunstniku kujutis kosmoseteleskoobist Ariel teel Lagrange'i punkti 2. 

Linnutee galaktikas tekib igal aastal vähemalt üks uus eksoplaneet

ATH-d illustreeriv pilt

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire suur geneetiline risk viitab võimalikele kaasuvatele haigustele