Author:
Freepik

Mikrokraadiprogrammid

Tartu Ülikool peab tähtsaks pakkuda täiskasvanud õppijatele paindlikke võimalusi ülikoolis õppimiseks, sest muutuv tööturg ja töö tegemise viisid nõuavad korduvat uute oskuste omandamist.

Mikrokraadiprogramm on pikem tervikliku sisuga täiendusõppeprogramm, mis on loodud tasemeõppeainete baasil. Programm loob võimaluse omandada lisaeriala või erialase pädevuse mõnes kitsamas valdkonnas.

Ülikooli mikrokraadiprogrammide maht on 12–30 EAP-d. Programmides on arvestatud täiskasvanud õppijale sobiva õppemahu ja -tempoga, nii et need on üldjuhul läbitavad ühe või kahe semestri jooksul. Mikrokraadiprogrammis osalejad õpivad koos üliõpilastega, õppetöö toimub töötavale inimesele sobivalt sessioon- või veebiõppena. Õppimine on tasuline. Mikrokraadiprogrammid on ülikoolis koostatud nii, et programmi läbinul oleks edaspidi soovi korral võimalik jätkata õppimist tasemeõppekava alusel ja jõuda kõrghariduse või kraadi omandamiseni. Programmi läbinu saab Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse.

Vastuvõtt mikrokraadiprogrammidesse

 • Mikrokraadiprogrammidesse oodatakse õppima vähemalt keskharidusega õppijaid, kuid mitme programmi puhul tuleb arvestada lisatingimustega.
 • Mikrokraadiprogrammi pealkirjale klõpsates leiad täpsema info programmi sisu, tingimuste ja õppetöö korralduse kohta ning saad registreeruda. Iga programmi juures on ka kontaktisikud, kellega saad küsimuste korral ühendust võtta.

Mikrokraadiprogrammid 2023/24. õppeaasta sügissemestril

Registreerimine mikrokraadiprogrammidesse algab 1. juunil ning kestab 21. augustini, kui programmi juures pole märgitud teisiti. Info täieneb!

EETIKA

ETTEVÕTLUS JA MAJANDUS

GEOGRAAFIA

HARIDUS JA PEDAGOOGIKA

INFOTEHNOLOOGIA

JUHTIMINE

KEEL JA KULTUUR

KESTLIK ARENG

MEDITSIIN

PSÜHHOLOOGIA

TEENINDUS

ÕIGUS JA ÜHISKOND

Nimekiri täieneb!

ETTEVÕTLUS JA MAJANDUS

 • Avaliku sektori ettevõtja meistriklass
 • Ettevõtluse mikrokraad
 • Teenuste disain
 • Tehnoloogiaettevõtlus

INFOTEHNOLOOGIA

TERVISHOID

 • Farmakognoosia

TURUNDUS

 • Kliendipsühholoogia
 • Turundus tänapäeval

ÕIGUS JA ÜHISKOND

 

 

Soovitame valida mikrokraadiprogrammi, kui

 • sul on tekkinud vajadus erialateadmisi värskendada, sest õpingutest on pikk aeg möödas;
 • vajad erialaseid pädevusi mõnes kitsamas valdkonnas;
 • soovid parandada oma konkurentsivõimet tööturul;
 • kavandad oma karjääris muutusi;
 • pead vajalikuks õppida uusi aineid, kuid ei soovi kogu õppekava läbida;
 • tahad olla kindel, et su õpingud sobituvad tasemeõppesse ja on paindlik võimalus kraadini jõuda;
 • soovid laiendada oma erialast võrgustikku.
Mikrokraadiprogrammiga pakub ülikool täpselt parajat õpiampsu

„Kui nägin ülikooli Facebooki lehel esimest korda teenuste disaini mikrokraadiprogrammi reklaami, valdas mind rõõmus üllatus. Tundsin, et nüüd on ülikool mõelnud minu kui kliendi peale! Olin selleteemalisele magistriõppekavale varem mõelnud, kuid põhitegevuste kõrvalt tundus see siiski liiga suur ettevõtmine,“ jagab õpikogemust Lisett Heil, kes läbis mikrokraadiprogrammi Tartu Ülikoolis.
 

Loe lähemalt

ETTEVÕTLUS JA MAJANDUS

HARIDUS JA PEDAGOOGIKA

INFOTEHNOLOOGIA

TURUNDUS

ÕIGUS JA ÜHISKOND

Programmid 2022/2023. õppeaasta sügissemestril

BIOLOOGIA JA KESTLIK ARENG

EETIKA

ETTEVÕTLUS JA MAJANDUS

HARIDUS JA PEDAGOOGIKA

INFOTEHNOLOOGIA

JUHTIMINE

KEEL JA KULTUUR

MEDITSIIN

  PSÜHHOLOOGIA

  ÕIGUS JA ÜHISKOND

   

     

    Liitu infolistiga

    Infolisti kaudu saad teavet algavatest mikrokraadiprogrammidest.

    Liitu infolistiga

    #täiendusõpe
    Väärikate ülikool

    Väärikate ülikooli 2022/2023. õppeaasta lõpuaktus

    #koostöö #õpetamine #täiendusõpe #ühiskonnale

    UT-UP-PRAKT: Tartu Ülikooli praktikasüsteemi arendamine ja tõhustamine

    UT-UP-PRAKT loob võimalusi ja parendab TÜ praktika korraldust, et tõsta praktiliste oskuste taset lähtuvalt tööturu vajadustest ja ootustest ning samas toetab elukestva õppe strateegiat.
    #täiendusõpe
    Tartu Ülikooli peahoone

    Tartu Ülikooli täiendusõppes osales möödunud aastal üle 45 000 huvilise