Skip to main content
Foto:
Freepik

Mikrokraadiprogrammid

Tartu Ülikool peab tähtsaks pakkuda täiskasvanud õppijatele paindlikke võimalusi ülikoolis õppimiseks, sest muutuv tööturg ja töö tegemise viisid nõuavad korduvat uute oskuste omandamist.

Mikrokraadiprogramm on pikem tervikliku sisuga täiendusõppeprogramm, mis on loodud tasemeõppeainete baasil. Programm loob võimaluse omandada lisaeriala või erialased pädevused mõnes kitsamas valdkonnas.

Ülikooli mikrokraadiprogrammide maht on 12–24 EAP-d. Programmides on arvestatud täiskasvanud õppijale sobiva õppemahu ja -tempoga, nii et need on üldjuhul läbitavad ühe või kahe semestri jooksul. Mikrokraadiprogrammis osalejad õpivad koos üliõpilastega, õppetöö toimub töötavale inimesele sobivalt sessioon- või veebiõppena. Õppimine on tasuline. Mikrokraadiprogrammid on ülikoolis koostatud nii, et programmi läbinul oleks edaspidi soovi korral võimalik jätkata õppimist tasemeõppekava alusel ja jõuda kõrghariduse või kraadi omandamiseni. Programmi läbinu saab Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse.


Soovitame valida mikrokraadiprogrammi, kui

 • sul on tekkinud vajadus erialateadmisi värskendada, sest õpingutest on pikk aeg möödas;
 • vajad erialaseid pädevusi mõnes kitsamas valdkonnas;
 • soovid parandada oma konkurentsivõimet tööturul;
 • kavandad oma karjääris muutusi;
 • pead vajalikuks õppida uusi aineid, kuid ei soovi kogu õppekava läbida;
 • tahad olla kindel, et su õpingud sobituvad tasemeõppesse ja on paindlik võimalus kraadini jõuda;
 • soovid laiendada oma erialast võrgustikku.


Tingimused ja registreerumine

 • Ootame õppima vähemalt keskharidusega õppijaid, kuid mitmes programmis tuleb arvestada lisatingimustega.
 • Vastuvõtt sügissemestri programmidesse toimub 23. maist 21. augustini, kui programmi kirjelduse juures ei ole märgitud teisiti.
 • Täpsema info programmi sisu, tingimuste ja õppetöö korralduse kohta leiad allpool programmi nimele klõpsates. Samas saad kohe ka registreeruda.
 • Iga programmi juures on ka kontaktisiku andmed, et küsimuste korral ühendust võtta.

 

Programmid 2022/2023. õppeaasta sügissemestril

BIOLOOGIA JA KESTLIK ARENG

EETIKA

ETTEVÕTLUS JA MAJANDUS

HARIDUS JA PEDAGOOGIKA

INFOTEHNOLOOGIA

JUHTIMINE

KEEL JA KULTUUR

MEDITSIIN

PSÜHHOLOOGIA

ÕIGUS JA ÜHISKOND

Nimekiri täieneb. Registreerimisinfo avaldame sügissemestri algul.

ETTEVÕTLUS JA MAJANDUS

 • Digiteenuste disain ja suhtlus klientidega
 • Ettevõtluse mikrokraad
 • Ettevõtte rahandus
 • Riigihangete korraldamine
 • Teenuste disain
 • Tehnoloogiaettevõtlus

HARIDUS JA PEDAGOOGIKA

 • Digiajastu noored
 • Kaasaegne tantsu- ja teatriõpetus
 • Keele- ja kultuuriteadlik õpetaja
 • Täiskasvanute koolitaja: eesti keel teise keelena

INFOTEHNOLOOGIA

 • Tarkvaraarenduse alused ja tarkvaraprojektide juhtimine
 • Tarkvara kvaliteedikontrolli spetsialist

TURUNDUS

 • Kliendipsühholoogia
 • Turundus tänapäeval

ÕIGUS JA ÜHISKOND

 • Globaalne valitsemine muutuvas maailmas
 • Julgeolek ja ränne Euroopas
 • Lapse õigused ja heaolu
 • Tänapäevaste andmete analüüs

#täiendusõpe

courses

courses
Jaga
24.05.2022
#täiendusõpe
Pusle

Tartu Ülikool pakub sügisest taas mikrokraadiprogramme

Jaga
23.05.2022
#täiendusõpe
Väärikate ülikooli osaleja konspekteerimas

Tartu Ülikooli väärikate ülikooli lõpetas tänavu üle 2000 õppija

Jaga
20.05.2022