Autor:
Freepik

Mikrokraadiprogrammid

Tartu Ülikool peab tähtsaks pakkuda täiskasvanud õppijatele paindlikke võimalusi ülikoolis õppimiseks, sest muutuv tööturg ja töö tegemise viisid nõuavad korduvat uute oskuste omandamist.

Mikrokraadiprogramm on pikem tervikliku sisuga täiendusõppeprogramm, mis on loodud tasemeõppeainete baasil. Programm loob võimaluse omandada lisaeriala või erialase pädevuse mõnes kitsamas valdkonnas.

Ülikooli mikrokraadiprogrammide maht on 12–30 EAP-d. Programmides on arvestatud täiskasvanud õppijale sobiva õppemahu ja -tempoga, nii et need on üldjuhul läbitavad ühe või kahe semestri jooksul. Mikrokraadiprogrammis osalejad õpivad koos üliõpilastega, õppetöö toimub töötavale inimesele sobivalt sessioon- või veebiõppena. Õppimine on tasuline. Mikrokraadiprogrammid on ülikoolis koostatud nii, et programmi läbinul oleks edaspidi soovi korral võimalik jätkata õppimist tasemeõppekava alusel ja jõuda kõrghariduse või kraadi omandamiseni. Programmi läbinu saab Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse.
 

Vastuvõtt mikrokraadiprogrammidesse

 • Mikrokraadiprogrammidesse oodatakse õppima vähemalt keskharidusega õppijaid, kuid mitme programmi puhul tuleb arvestada lisatingimustega.
 • Mikrokraadiprogrammi pealkirjale klõpsates leiad täpsema info programmi sisu, tingimuste ja õppetöö korralduse kohta ning saad registreeruda. Iga programmi juures on ka kontaktisikud, kellega saad küsimuste korral ühendust võtta.

Mikrokraadiprogrammid 2023/2024. õppeaasta kevadsemestril

Registreerumine mikrokraadiprogrammidesse kestab 21. jaanuarini 2024, kui programmi juures pole märgitud teisiti.

Oleme pikendanud mitmesse mikrokraadiprogrammi registreerumise tähtaega 28. jaanuarini. Täpsema info leiab iga programmi juurest.

ETTEVÕTLUS JA MAJANDUS

HARIDUS

INFOTEHNOLOOGIA

KESTLIK ARENG

TERVISHOID

TURUNDUS

ÕIGUS JA ÜHISKOND

 

Soovitame valida mikrokraadiprogrammi, kui

 • sul on tekkinud vajadus erialateadmisi värskendada, sest õpingutest on pikk aeg möödas;
 • vajad erialaseid pädevusi mõnes kitsamas valdkonnas;
 • soovid parandada oma konkurentsivõimet tööturul;
 • kavandad oma karjääris muutusi;
 • pead vajalikuks õppida uusi aineid, kuid ei soovi kogu õppekava läbida;
 • tahad olla kindel, et su õpingud sobituvad tasemeõppesse ja on paindlik võimalus kraadini jõuda;
 • soovid laiendada oma erialast võrgustikku.

Mikrokraadiprogrammid 2023/2024. õppeaasta sügissemestril

Registreerumine mikrokraadiprogrammidesse algab 1. juunil ja kestab 21. augustini, kui programmi juures pole märgitud teisiti. Mitme mikrokraadiprogrammi registreerimistähtaega on pikendatud 28. augustini. Täpsema info leiab iga programmi juurest.

BIOLOOGIA JA KESTLIK ARENG

EETIKA

ETTEVÕTLUS JA MAJANDUS

GEOGRAAFIA

HARIDUS JA PEDAGOOGIKA

 • Informaatika didaktika (12 EAP-d), 1200 eurot, vastuvõtt 28. augustini
 • Matemaatika didaktika (12 EAP-d), 1000 eurot, nõutav kõrgharidus, vastuvõtt 28. augustini
 • Matemaatika ja informaatika didaktika (15 EAP-d), 1500 eurot, nõutav kõrgharidus, vastuvõtt 28. augustini
 • Tehnoloogia kasutamine nüüdisaegses õppes (17 EAP-d), 1020 eurot, nõutav kõrgharidus, inglise keeles (PIIRARV ON TÄIS!)

INFOTEHNOLOOGIA

JUHTIMINE

KEEL JA KULTUUR

MEDITSIIN

PSÜHHOLOOGIA

TEENINDUS

ÕIGUS JA ÜHISKOND

 

ETTEVÕTLUS JA MAJANDUS

HARIDUS JA PEDAGOOGIKA

INFOTEHNOLOOGIA

TURUNDUS

ÕIGUS JA ÜHISKOND

Programmid 2022/2023. õppeaasta sügissemestril

BIOLOOGIA JA KESTLIK ARENG

EETIKA

ETTEVÕTLUS JA MAJANDUS

HARIDUS JA PEDAGOOGIKA

INFOTEHNOLOOGIA

JUHTIMINE

KEEL JA KULTUUR

MEDITSIIN

  PSÜHHOLOOGIA

  ÕIGUS JA ÜHISKOND

   

     

    Liitu infolistiga

    Infolisti kaudu saad teavet algavatest mikrokraadiprogrammidest.

    Liitu infolistiga

    Tutvu õppijate kogemuslugudega

    Mikrokraadiprogramm on suurepärane võimalus erialaseks enesetäienduseks

    Mikrokraadiprogramm avas ukse täiesti uude maailma

    Mikrokraadiprogramm annab uues töövaldkonnas kindlustunnet

    Mikrokraadiprogrammiga pakub ülikool täpselt parajat õpiampsu

    Foto on dekoratiivne

    Narva kolledžis alustab taas juhtimiskool ja esimene külaline on Juko-Mart Kõlar

    Foto on dekoratiivne

    Õiglase ülemineku fondi toel saab iga seitsmes Ida-Viru tööealine osaleda tasuta täienduskoolitusel