Autor:
Freepik

Mikrokraadiprogrammid

Tartu Ülikool pakub täiskasvanud õppijatele paindlikke võimalusi ülikoolis õppimiseks, sest muutuv tööturg ja töö tegemise viisid nõuavad korduvat uute oskuste omandamist.

Mikrokraadiprogramm on pikem tervikliku sisuga täiendusõppeprogramm, mis on loodud tasemeõppeainete baasil. Programm loob võimaluse omandada lisaeriala või erialase pädevuse mõnes kitsamas valdkonnas.

Programmides on arvestatud täiskasvanud õppijale sobiva õppemahu ja -tempoga, nii et need on üldjuhul läbitavad ühe või kahe semestri jooksul. Ülikooli mikrokraadiprogrammide maht on 12–30 EAP-d. See tähendab 312–780 tundi õppetööd. Mikrokraadiprogrammis osalejad õpivad koos üliõpilastega, õppetöö toimub töötavale inimesele sobivalt sessioon- või veebiõppena. Õppimine on tasuline. Mikrokraadiprogrammid on koostatud nii, et programmi läbinul oleks edaspidi soovi korral võimalik jätkata õppimist ülikooli tasemeõppekava alusel ja jõuda kõrghariduse või kraadi omandamiseni. Programmi läbinu saab Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse.
 

Vastuvõtt mikrokraadiprogrammidesse

  • Mikrokraadiprogrammidesse oodatakse õppima vähemalt keskharidusega õppijaid, kuid mitme programmi puhul tuleb arvestada lisatingimustega.
  • Mikrokraadiprogrammi pealkirjale klõpsates leiad täpsema info programmi sisu, tingimuste ja õppetöö korralduse kohta ning saad registreeruda. Iga programmi juures on ka kontaktisikud, kellega saad küsimuste korral ühendust võtta.

 

Mikrokraadiprogrammid 2024/2025. õppeaasta sügissemestril

 

  Registreerumine mikrokraadiprogrammidesse algab 3. juunil ja kestab 21. augustini, kui programmi juures pole märgitud teisiti.  2024/2025. õppeaasta mikrokraadiprogrammide lõplik nimekiri avaldatakse hiljemalt 3. juunil. Seni info täieneb.

 

BIOLOOGIA JA KESTLIK ARENG

Genoomijärjestuste analüüs (15 EAP-d), 1200 eurot

 

ETTEVÕTLUS JA MAJANDUS

Disainiuuringud teenuste disainis (29 EAP-d), 2030 eurot, nõutav kõrgharidus, Pärnus

Hägusate andmete analüüs majanduses ja ärijuhtimises (12 EAP-d), 1440 eurot, nõutav kõrgharidus, inglise keeles

Innovatsiooni mikrokraad (16 EAP-d), 1920 eurot, nõutav kõrgharidus

Loovettevõtluse projektijuhtimine (15 EAP-d), 1500 eurot, nõutav kõrgharidus, veebis, inglise keeles

Loovus ja eneseareng (15 EAP-d), 1500 eurot, nõutav kõrgharidus, veebis, inglise keeles

Majanduspoliitika kujundamine digiajastul (15 EAP-d), 1920 eurot, nõutav kõrgharidus, inglise keeles

Rahvusvaheliste projektide kirjutamine (12 EAP-d), 1250 eurot, nõutav kõrgharidus

Riigihangete korraldamine algajatele (12 EAP-d), 2100 eurot

Teekond eduka turismimajanduseni (12 EAP-d), 1020 eurot, veebis, inglise keeles

Teenuste arendamine ja turundus (23 EAP-d), 1610 eurot, nõutav kõrgharidus, Pärnus

 

GEOGRAAFIA

Ruumiline planeerimine ja keskkond (28 EAP-d), 1960 eurot, nõutav kõrgharidus

 

HARIDUS JA PEDAGOOGIKA

Informaatika didaktika (12 EAP-d), 1200 eurot, nõutav kõrgharidus

Tehnoloogia kasutamine nüüdisaegses õppes (17 EAP-d), 1445 eurot, nõutav kõrgharidus, inglise keeles

 

INFOTEHNOLOOGIA

Andmeteadus (24 EAP-d), 2400 eurot, nõutav kõrgharidus

Digiteenuste disain ja suhtlus klientidega (14 EAP-d), 980 eurot, Pärnus

Digitoodete juhtimine (27 EAP-d), 2700 eurot, nõutav kõrgharidus

Infotehnoloogia alused (24 EAP-d), 2400 eurot, nõutav kõrgharidus

Programmeerimine (12 EAP-d), 1200 eurot

Süsteemianalüüs (24 EAP-d), 2400 eurot, nõutav kõrgharidus

 

KEEL JA KULTUUR

Baltisaksa kultuuripärand (21 EAP-d) koostöös Tallinna Ülikooli ja 
Eesti Kunstiakadeemiaga, 1155 eurot

Islam täna: kultuurist konfliktideni (12 EAP-d), 600 eurot

Usundid kultuuri- ja mõtteloos (12 EAP-d), 600 eurot

 

KEEMIA

Analüütiline keemia (30 EAP-d), 3240 eurot

 

MEDITSIIN

Terviseteaduste alused (12  EAP-d), 1500 eurot, nõutav kõrgharidus, veebis

 

PSÜHHOLOOGIA 

Meetodid ja praktika karjäärinõustamises (24 EAP-d), 2112 eurot, nõutav kõrgharidus

Psühholoogist koolipsühholoogiks (21 EAP-d), 1848 eurot, nõutav kõrgharidus

Põhiteadmised ja -oskused karjäärinõustamiseks (24 EAP-d), 2112 eurot, nõutav kõrgharidus

Soorituspsühholoogia praktikule (12 EAP-d), 1056 eurot, nõutav kõrgharidus

 

TEENINDUS

Heaoluteenuste disainimine (12 EAP-d), 1020 eurot, Pärnus

 

ÕIGUS JA ÜHISKOND

Euroopa Liidu alused (18 EAP-d), 1530 eurot, veebis, inglise keeles

Heaolu mõõtmine ja mõjutamine (12 EAP-d), 1140 eurot

Infovastupidavus (14 EAP-d), 1330 eurot, nõutav kõrgharidus

Kestlik ühiskonnakorraldus ja süsteemide muutmine (12 EAP-d), 1140 eurot, nõutav kõrgharidus

Kestliku ja sidusa tulevikulinna kujundamine (12 EAP-d), 1140 eurot, nõutav kõrgharidus

Kogukonna arendamine (12 EAP-d), 1140 eurot, nõutav kõrgharidus

Kogukonna arendamise ja projektitöö alused praktikutele (12 EAP-d), 1140 eurot

Mõjude hindamine ja analüüs (12 EAP-d), 1400 eurot

Sotsioloogiliste uuringute metodoloogia ja analüüs (18 EAP-d), 1710 eurot, nõutav kõrgharidus

Terrorism - põhjused, avaldumisvormid ja tõkestamine (12 EAP-d), 1100 eurot, Tallinnas

 

 

Toimunud mikrokraadiprogrammid

Oleme pikendanud mitmesse kevadsemestri mikrokraadiprogrammi registreerumise tähtaega 28. jaanuarini. Täpsema info leiab iga programmi juurest.

Sügissemestri mikrokraadiprogrammid lisatakse ÕIS-i 15. aprilliks.

ETTEVÕTLUS JA MAJANDUS

HARIDUS

INFOTEHNOLOOGIA

KESTLIK ARENG

TERVISHOID

TURUNDUS

ÕIGUS JA ÜHISKOND

Registreerumine mikrokraadiprogrammidesse algab 1. juunil ja kestab 21. augustini, kui programmi juures pole märgitud teisiti. Mitme mikrokraadiprogrammi registreerimistähtaega on pikendatud 28. augustini. Täpsema info leiab iga programmi juurest.

BIOLOOGIA JA KESTLIK ARENG

EETIKA

ETTEVÕTLUS JA MAJANDUS

GEOGRAAFIA

HARIDUS JA PEDAGOOGIKA

INFOTEHNOLOOGIA

JUHTIMINE

KEEL JA KULTUUR

MEDITSIIN

PSÜHHOLOOGIA

TEENINDUS

ÕIGUS JA ÜHISKOND

 

ETTEVÕTLUS JA MAJANDUS

HARIDUS JA PEDAGOOGIKA

INFOTEHNOLOOGIA

TURUNDUS

ÕIGUS JA ÜHISKOND

BIOLOOGIA JA KESTLIK ARENG

EETIKA

ETTEVÕTLUS JA MAJANDUS

HARIDUS JA PEDAGOOGIKA

INFOTEHNOLOOGIA

JUHTIMINE

KEEL JA KULTUUR

MEDITSIIN

PSÜHHOLOOGIA

ÕIGUS JA ÜHISKOND

 

 

 

 

Soovitame valida mikrokraadiprogrammi, kui

  • sul on tekkinud vajadus erialateadmisi värskendada, sest õpingutest on pikk aeg möödas;
  • vajad erialaseid pädevusi mõnes kitsamas valdkonnas;
  • soovid parandada oma konkurentsivõimet tööturul;
  • kavandad oma karjääris muutusi;
  • pead vajalikuks õppida uusi aineid, kuid ei soovi kogu õppekava läbida;
  • tahad olla kindel, et su õpingud sobituvad tasemeõppesse ja on paindlik võimalus kraadini jõuda;
  • soovid laiendada oma erialast võrgustikku.

Tutvu õppijate kogemuslugudega

Mikrokraadiprogramm on suurepärane võimalus erialaseks enesetäienduseks

Mikrokraadiprogramm avas ukse täiesti uude maailma

Mikrokraadiprogramm annab uues töövaldkonnas kindlustunnet

Mikrokraadiprogrammiga pakub ülikool täpselt parajat õpiampsu

 

 

Liitu täiendusõppe infolistiga

Infolisti kaudu saadame teavet järgmisel kalendrikuul algavate koolituse ja ka mikrokraadiprogrammide kohta. 

Täiendusõppe kuukiri jõuab teie postkasti iga kuu kolmandal täisnädalal v.a erandid, mis tutvustavad näiteks õppimisivõimalusi suve- ja talveülikoolis, mikrokraadiprogrammidel jms.

Kui olete juba listis, kuid ei soovi enam kursuste pakkumisi saada, vajutage infokirja lõpus linki "Lahkumine listist" või saatke kiri aadressile sympa@lists.ut.ee. Teemareale kirjutage "UNSubscribe ut.taienduskoolitus" ja oma e-posti aadress, millega te listi kuulute.

Liitu infolistiga

Paindlikud täiendusõppes osalemise võimalused Tartu Ülikoolis.

Tasemeõppeained täiendusõppena

Väärikate ülikooli konverents - Tartu Ülikool

Väärikate ülikooli 2023/2024. õppeaasta lõpuaktus

täiendusõppeprogrammid tasemeõppeainetest

Täiendusõppeprogrammid tasemeõppeainetest