Rahvusvaheline ülikool

Ülikooli strateegilised partnerid on Euroopa tunnustatud teadusülikoolide võrgustikud ning Aasia ja Põhja-Ameerika kõrgetasemelised teadusülikoolid, kellega tehtav koostöö põhineb tippkompetentsil ja vastastikustel teaduskontaktidel.

Loe täpsemalt

Koostöövõrgustikud

Partnerülikoolid

Töötajate õpiränne

Töötajate õpiränne pakub rahvusvahelises konkurentsis edu saavutamiseks mitmeid õpivõimalusi ja koostöö võimalusi partnerinstitutsioonidega, mis aitab suurendada rahvusvahelist mõõdet ja ülikooli õppe- ja teadustöö tulemuslikkust.

Vaata lähemalt

Välisprotokoll

Protokollitegevuste eesmärk on luua uusi ja edendada olemasolevaid koostöösuhteid ning tugevdada Tartu Ülikooli rahvusvahelist mainet. Rahvusvaheliste protokollireeglite järgimine aitab tagada, et kõik ülikoolis toimuvad rahvusvahelised üritused oleksid kõrgetasemelised ning peegeldaksid Tartu Ülikooli ajalugu ja väärtusi.

Rahvusvaheliste ürituste korraldamine

Väliskülaliste vastuvõtmine

Rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakond

Võta ühendust

Rahvusvahelistumise kontaktisikud

Võta ühendust