Skip to main content

Rahvusvaheline ülikool

Ülikooli strateegilised partnerid on Euroopa tunnustatud teadusülikoolide võrgustikud ning Aasia ja Põhja-Ameerika kõrgetasemelised teadusülikoolid, kellega tehtav koostöö põhineb tippkompetentsil ja vastastikustel teaduskontaktidel.

Loe täpsemalt

Koostöövõrgustikud

Partnerülikoolid

Töötajate õpiränne

Töötajate õpiränne pakub rahvusvahelises konkurentsis edu saavutamiseks mitmeid õpivõimalusi ja koostöö võimalusi partnerinstitutsioonidega, mis aitab suurendada rahvusvahelist mõõdet ja ülikooli õppe- ja teadustöö tulemuslikkust.

Vaata lähemalt
#õppimine #rahvusvaheline #täiendusõpe #teadus
Erasmus üleilmne
Jaga
22.12.2021
#rahvusvaheline
Maailmanäituse EXPO 2020 Eesti paviljon

Eesti haridus on Dubais tähelepanu keskmes

Jaga
22.12.2021
#ülikoolist
Teadlane Tartu Ülikooli laboris.

Rahvusvaheline ülikool

Jaga
11.11.2021
#teadus

Teaduskoostöö võimalused ja enesetäiendamine

Rahvusvaheliselt silmapaistev teadustöö eeldab häid koostöövõrgustikke ja mobiilsusvõimalusi nii teadusasutuste kui ka ühiskonnasektorite vahel.

Jaga
01.12.2021

Välisprotokoll

Protokollitegevuste eesmärk on luua uusi ja edendada olemasolevaid koostöösuhteid ning tugevdada Tartu Ülikooli rahvusvahelist mainet. Rahvusvaheliste protokollireeglite järgimine aitab tagada, et kõik ülikoolis toimuvad rahvusvahelised üritused oleksid kõrgetasemelised ning peegeldaksid Tartu Ülikooli ajalugu ja väärtusi.

Rahvusvaheliste ürituste korraldamine

Väliskülaliste vastuvõtmine

Rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakond

Võta ühendust

Rahvusvahelistumise kontaktisikud

Võta ühendust