Rahvusvaheline ülikool

Ülikooli strateegilised partnerid on Euroopa tunnustatud teadusülikoolide võrgustikud ning Aasia ja Põhja-Ameerika kõrgetasemelised teadusülikoolid, kellega tehtav koostöö põhineb tippkompetentsil ja vastastikustel teaduskontaktidel.

Loe täpsemalt

Koostöövõrgustikud

Partnerülikoolid

Arengukava 2021-2025: Rahvusvaheline ülikool

ÜLIKOOLI ÜLESANNE: pakume rahvusvahelises konkurentsis edu saavutamiseks atraktiivseid töö- ja õpivõimalusi, tehes muu hulgas koostööd partnerinstitutsioonidega, ning suurendame seeläbi ülikooli õppe- ja teadustöö tulemuslikkust.

Vaata lähemalt

Töötajate õpiränne

Tudengite õpiränne

Rahvusvaheline partnerlus teaduskoostöös

Välisprotokoll

Protokollitegevuste eesmärk on luua uusi ja edendada olemasolevaid koostöösuhteid ning tugevdada Tartu Ülikooli rahvusvahelist mainet. Rahvusvaheliste protokollireeglite järgimine aitab tagada, et kõik ülikoolis toimuvad rahvusvahelised üritused oleksid kõrgetasemelised ning peegeldaksid Tartu Ülikooli ajalugu ja väärtusi.

Rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakond

Võta ühendust

Rahvusvahelistumise kontaktisikud

Võta ühendust