Sisseastumine magistriõppesse

Sellelt lehel leiad info eestikeelsesse magistriõppesse astumise kohta: kuidas ja millal saab kandideerida, millisel juhul on vaja esitada lisadokumente jne.

 • Avaldusi eestikeelsesse magistriõppesse astumiseks võetakse vastu  SAIS-is 1. veebruarist 28. juunini 2023 (vaata üksikasjalikumat ajakava allpool), kaasaegne finantsjuhtimine ja kaasaegne turundus õppekavade puhul 1. novembrist 30. novembrini. NB! SAIS-is kandideerimiseks peab sul olema Eesti ID-kaardi või mobiil-ID abil sisselogimise võimalus. Välismaalased (need, kellel ei ole võimalik avaldust esitada SAIS keskkonnas) saavad eestikeelsesse magistriõppesse kandideerida 1. veebruarist 1. juunini 2023 DreamApply’s
 • Avaldusi võõrkeelsesse magistriõppesse saab esitada  SAIS-is 1. veebruarist 15. märtsini, analüütilise keemia õppekava puhul 5. novembrist 5. jaanuarini ja ettevõtlikkus majanduspoliitika kujundamises õppekava puhul 1. septembrist 15. septembrini 2023. DreamApply’s saab avaldusi esitada 2. jaanuarist 15. märtsini 2023. Sisseastumise ajakava ja avalduse esitamise juhised leiad võõrkeelsesse õppesse astumise lehelt.

Iga õppekava täpseid vastuvõtutingimusi vaata selle õppekava lehelt.

Vaata õppekavasid ja vastuvõtutingimusi

Magistriõppesse astumise avalduse saad esitada siis, kui sul on omandatud või omandamisel (kandideerimise ajal) esimese astme kõrgharidus, st on olemas bakalaureuseõppe, rakenduskõrgharidusõppe või integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppe diplom.

Magistriõpe kestab üldjuhul kaks aastat, mõni õppekava on üheaastane.

Tartu Ülikoolis on peale eestikeelsete magistriõppekavade võimalik õppida ka paljude võõrkeelsete õppekavade järgi, millest enamik on ingliskeelsed ja üks venekeelne.

Õppetöö toimub päeva- või sessioonõppes.

Pärast magistriõpet on võimalik jätkata õpinguid doktoriõppes.

 Ajakava

Kandideerimine eestikeelsesse magistriõppesse 2023. aastal
 

   Avalduste esitamine SAIS-is: 1. veebruarist 28. juunini, kaasaegne finantsjuhtimine ja kaasaegne turundus õppekavade puhul 1. novembrist 30. novembrini

   Avalduste esitamine DreamApply’s: 1. veebruarist 1. juunini

   Sisseastumiseksamid ja hindamine: 30. juunist 9. juulini (üksikutel õppekavadel ka 10.-23. aprill), tulemused siseastatakse SAISi hiljemalt 10. juulil

   Esimeste vastuvõtuotsuste edastamine kandidaatidele SAIS-is: hiljemalt 11. juuli, kaasaegne finantsjuhtimine ja kaasaegne turundus õppekavadel hiljemalt 15. detsember

   Õppimatuleku kinnitamise esmatähtaeg SAIS-is: hiljemalt 13. juuli, kaasaegne finantsjuhtimine ja kaasaegne turundus õppekavade puhul hiljemalt 17. detsember

   Ühiselamukoha taotluste vastuvõtu algus: 14. juuli

   Kandidaatidele vastuvõtuotsuste edastamise ja õppekohtade täitmise lõpp: 19. august, kaasaegne finantsjuhtimine ja kaasaegne turundus õppekavade puhul 19. jaanuar

   Õppeaasta avaaktus: 4. september. Õpingute algus kaasaegne finantsjuhtimine ja kaasaegne turundus õppekavadel 12. veebruar

   Lepingu sõlmimine, kui üliõpilane peab hakkab maksma õppetasu: september, kaasaegne finantsjuhtimine ja kaasaegne turundus õppekavade puhul veebruar

Liitu magistriõppe infokirjaga

Tule tudengivarjuks

 

Mida on kandideerimiseks vaja?


Magistriõppesse astumiseks pead olema hiljemalt suveks omandanud esimese astme kõrghariduse, st sul peab olema bakalaureusekraad või rakenduskõrgharidusõppe või integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppe diplom. 

Kõigile eestikeelsetele teise astme õppekavadele (v.a eesti keele ja kirjanduse õpetaja õppekava) kandideerimisel on vaja tõendada eesti keele oskust vähemalt B2 tasemel.

 1. eestikeelse põhikooli, keskkooli, kutsekooli või kõrgkooli tunnistus/diplom - SAIS-is kuvatakse andmed õpingute kohta alates 2004. aastast. Loe lähemalt dokumentide esitamise kohta, kui SAISis lõpetatud kooli andmed puuduvad. 
 2. eesti keele riigieksami tunnistus - riigieksami tulemus lisatakse SAISis avaldust esitades avaldusele automaatselt eksamite infosüsteemist. Eraldi tõendit pole sel juhul vaja avaldusele lisada.
 3. eesti keele kui teise keele riigieksami tunnistus vähemalt B2-tasemel - riigieksami tulemus lisatakse SAISis avaldust esitades avaldusele automaatselt eksamite infosüsteemist. Eraldi tõendit pole sel juhul vaja avalduusele lisada.
 4. eesti keele B2- või C1-taseme eksami tunnistus - eksamitulemust SAISis automaatselt ei kuvata ning SAISi avaldusele tuleb lisada eksami tunnistus.
 5. IB diplomiprogrammi või Euroopa Kooli lõpetamisel sooritatud eesti keele eksam.
 6. eesti keelt emakeelena rääkivad kandidaadid saavad nõutud eesti keele oskust tõendada ka augusti lõpus toimuval eesti keele testil.

Eestikeelse õppekava puhul peab vastuvõetud üliõpilaskandidaat, kes on lõpetanud mitte-eesti õppekeelega kooli ja teinud eesti keele B2-taseme eksami alla 80 punktile või eesti keele teise keelena riigieksami alla 80 punktile, sooritama ülikoolis enne esimese aasta õppeainetesse registreerumist eesti keele kui õppekeele oskuse testi.

NB! Eesti keele ja kirjanduse õpetaja õppekavale kandideerimisel peab kandidaat tõendama eesti keele oskust vähemalt C1-tasemel. Antud tasemel eesti keele oskust tõendab eesti keele C1-taseme eksam (sh eesti keele kõrgtaseme eksam) ning eestikeelse kõrgkooli diplom.

 

Lisaks võib mõne õppekava puhul olla vajalik, et oleksid varasemate kõrgkooliõpingute käigus läbinud teatud eeldusained. Võõrkeelsesse õppesse kandideerides tuleb tõendada ka võõrkeeleoskust. Iga õppekava täpseid vastuvõtutingimusi vaata selle õppekava lehelt

Osale magistriõppekavadest on kehtestatud eeldusainete nõuded, st sisseastumisel hinnatakse erialaste ainete läbimist eelmises õppeastmes. Infot eeldusainete ja nendele vastavate õppekavade kohta leiad iga õppekava vastuvõtutingimuste juurest.

Eeldusainete läbimist hinnatakse vastuvõtu käigus. Kui sinu soovitud õppekavas on eeldusainete nõue, aga sa pole lõpetanud õppekava, millega see eeldusainete nõue on täidetud, siis lisa SAIS-i avaldusele kindlasti akadeemilise õiendi skann või ka muud dokumendid, mis on aluseks eeldusainete hindamisel. Tartu Ülikoolis sooritatud ainete kohta pole vaja dokumendiskanni lisada, neid andmeid näeme otse ülikooli õppeinfosüsteemist.

 

Aastaringne eeldusainete hindamise taotlemine

Kui tahad juba enne avalduse esitamist veenduda, et sinu varasemad õpingud ja töökogemus vastavad õppekava eeldusainete nõuetele, siis saad soovi korral aasta läbi taotleda õppekava haldavast instituudist või kolledžist eeldusainete hindamist. 

Varasemate õpingute ehk eeldusainete hindamiseks tuleb instituudile või kolledžile esitada vormikohane taotlus ning lisa lähtuvalt sellest, kas taotletakse varasemate õpingute, töökogemuse või täiendusõppe hindamist.

Lisa varasemate õpingute hindamiseks
Lisa töökogemuse hindamiseks
Lisa täiendusõppe hindamiseks

Varasemate õpingute hindamise taotlusele tuleb lisada akadeemilise õiendi koopia või selle puudumisel tõend eelmise õppeastme õppetulemuste kohta. Taotlusele tuleb vajadusel ka lisada tunnistused täienduskoolitusena sooritatud eeldusainete kohta.

Sõltuvalt sellest, kas taotlus esitatakse paberil või digitaalselt allkirjastatud dokumendina, peavad taotlusele lisatud dokumentide koopiad olema esitatud väljaandja või notari poolt allkirjastatud paberdokumendina või väljaandja poolt digitaalselt allkirjastatud dokumendina.

Kui soovid enne VÕTA taotluse esitamist VÕTA asjus nõustamist, siis võta ühendust õppekava VÕTA nõustajajaga

 

 Vastuvõtt toimub Tartu Ülikooli vastuvõtueeskirja kohaselt.

 

Millal ja kus saab avalduse esitada?

Tartu Ülikooli kandideerimiseks saad avalduse esitada Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS) ja DreamApplys.

Järgmine avalduste vastuvõtt magistriõppesse toimub järgmistel kuupäevadel:

 • eestikeelsed õppekavad SAISis 1. veebruarist 28. juunini 2023 (v.a kaasaegne finantsjuhtimine ja kaasaegne turundus õppekavadel, millele saab kandideerida 1. novembrist 30. novembrini 2023);
 • eestikeelsed õppekavad DreamApply’s 1. veebruarist 1. juunini 2023;
 • võõrkeelsed õppekavad SAISis 1. veebruarist 15. märtsini 2023 (v.a analüütilise keemia õppekava, millele saab kandideerida 5. novembrist 2022 kuni 5. jaanuarini 2023 ja ettevõtlikkus majanduspoliitika kujundamises õppekava, millele saab kandideerida 1. septembrist 15. septembrini 2023);
 • võõrkeelsed õppekavad DreamApply’s 2. jaanuarist 15. märtsini 2023.

Kokku on igal kandidaadil võimalik esitada Tartu Ülikooli magistriõppesse ühel aastal kuni kaks avaldust.

  Loe lähemalt avalduse esitamisest.

 

Kas ja kes peab esitama lisadokumente?

Kui sinu SAIS-i avaldusel kuvatakse kõik valitud õppekava jaoks vajalikud andmed automaatselt riiklikest inforegistritest, siis pole sul vaja lisadokumente esitada. 

NB! Kui alles lõpetad suvel kooli, mille alusel kandideerid, siis esita avaldus SAIS-is ka juhul, kui süsteem näitab sulle Hariduskäigu juures hoiatusmärki.

Dokumente on vaja SAIS-i avaldusele lisada järgmistel juhtudel:

 • Kui näed, et sinu SAIS-i avaldusel kõiki valitud õppekava jaoks vajalikke andmeid (nt kõrgkooli, mille alusel soovid kandideerida) ei kuvata, pead pärast avalduse esitamist meile eraldi esitama ka vastavad dokumendid (lõpetatud kõrgkooli diplomi ja akadeemilise õiendi). Seda tuleb ette näiteks juhul, kui oled kandideerimiseks vajaliku eelneva haridustaseme omandanud enne 2004. aastat või oled kooli lõpetanud välismaal. NB! Esita avaldus SAIS-is ka siis, kui su avaldusel kõiki vajalikke andmeid ei kuvata, ning alles seejärel esita meile puuduolevad lisadokumendid.
 • Kui valitud õppekavas kehtib eeldusainete nõue ja/või kandideerimisel arvestatakse eelmise õppeastme keskmist hinnet, siis tuleb sul lisada SAIS-i avaldusele eeldusainete hindamiseks vajalike dokumentide (akadeemiline õiend ja/või muud vajalikud dokumendid) skannid. Neid pole vaja lisada juhul, kui kandideerid Tartu Ülikooli alates 2004. aastast omandatud haridusega.

  Loe lähemalt lisadokumentide esitamisest.


Tartus ja Tallinnas saab dokumente esitada 12.–16. juunil, 19.–21. juunil ja 26.–29. juunil kell 13–16:

 • Tartus Ülikooli 20 (Ülikooli kohviku maja) ruum 320
 • TÜ Tallinna esinduses Teatri väljak 3 ruum 303

NarvasPärnus ja Viljandis saab dokumente esitada 12.–16. juunil ja 26.–29. juunil kell 13–16:

 • TÜ Narva kolledžis Raekoja plats 2 ruum 108
 • TÜ Pärnu kolledžis Ringi 35 ruum 117
 • TÜ Viljandi kultuuriakadeemias Posti 1 ruum 204

28. juunil SAISis avaldust esitades võib dokumente tuua koha peale ka 29. juunil. Avaldusi 29. juunist alates esitada ei saa.

 

Mis saab pärast avalduse esitamist?

Pärast avalduse esitamist läheb see hindamisele (kui avaldusega on kõik korras) või vastuvõtutöötaja kätte ülevaatamisele (kui avaldus on vaja üle vaadata, nt eeldusainete hindamiseks). Puuduste korral võtab vastuvõtutöötaja sinuga avaldusele lisatud e-posti aadressi teel ühendust ning selgitab, mida ja mis ajaks on vaja puuduste kõrvaldamiseks teha.

Kui sinu valitud õppekava vastuvõtutingimuste seas on ka sisseastumiseksam, siis on järgmine samm sisseastumiseksamil osalemine. Iga õppekava vastuvõtutingimused, sh sisseastumiseksami jm kirjeldused leiad selle õppekava lehelt

 

Tulemused ja õppimatuleku kinnitamine

Pärast avalduste hindamist, sisseastumiseksameid ja kandideerimise punktisumma arvutamist avalikustatakse SAIS-is lõplikud pingeread ja vastuvõtuotsused. Teade vastuvõetuks osutumise kohta saadetakse SAIS-i kaudu (DreamApply’s kandideerinutele DreamApply kaudu) sinu avaldusele märgitud e-posti aadressile. Koha vastuvõtmiseks ja õppimatuleku kinnitamiseks on sul aega kaks päeva.

NB! Kontrolli vastuvõtuperioodil kindlasti regulaarselt oma postkasti, sh rämpsposti kausta, sest teade võib ka sinna sattuda. Õppimatuleku tähtajaks kinnitamata jätmine tähendab õppekohast loobumist.  
 

 • Kandideerimine korraga mitmele õppekavale ja/või mitmesse kooli

SAIS-is saab kinnitada õppimatuleku korraga ainult ühele õppekohale ja kehtib põhimõte, et kehtima jääb viimasena kinnitatud õppekoht. See tähendab, et kui sul on SAIS-is ühele õppekohale (Tartu Ülikoolis või mujal) õppimatulek juba kinnitatud, siis järgmise kinnitamisel loobud automaatselt eelmisest. Ühe õppekava õppekoha vastuvõtmine ei mõjuta sinu teisi esitatud avaldusi (Tartu Ülikoolile või mõnele teisele ülikoolile), mille puhul pole vastuvõtuostused veel selgunud, st avaldusi, mille staatus on kandideeriv, lubatud sisseastumiskatsele vms. Nende avaldustega jääd edasi kandideerima ja võid hiljem osutuda vastuvõetuks. 

 
 • Ühiselamukoha taotlemine

Ühiselamukohta saad hakata taotlema pärast seda, kui oled saanud SAIS-ist teate, et oled osutunud vastuvõetuks, ning oled SAIS-is õppimatuleku kinnitanud.  

 

Õppima asumine

Pärast seda, kui oled SAIS-is kinnitanud oma õppimatuleku (ja soovi korral esitanud ka ühiselamukoha taotluse), ei jäägi üle muud, kui oodata õppeaasta algust. Mõni päev enne õppeaasta algust, augusti lõpus saadetakse sulle SAIS-i avaldusele lisatud e-posti aadressile ka teade, et sind on immatrikuleeritud ehk lisatud Tartu Ülikooli üliõpilaste nimekirja, ning edastatakse uuele üliõpilasele vajalik info.
 

 • Akadeemiline puhkus kaitseväkke minemiseks

Kui pead sügisel asuma täitma ajateenistuskohustust, siis saad oma koha ülikoolis säilitada ning õppima asumist edasi lükata, taotledes selleks akadeemilist puhkust. Akadeemilist puhkust saad taotleda pärast seda, kui sind on immatrikuleeritud ja õppeaasta on alanud.

Sisseastumine võõrkeelsesse õppesse

Info välismaal lõpetanutele

Sessioonõpe

#õppimine #sisseastumine

Eesti keele oskuse testimine

Eesti keele test vastuvõetutele
#sisseastumine
Aili Alatsei

Õpetaja Aili: minu töös on palju rõõmu ja ma lähen igal hommikul hea tujuga kooli

#sisseastumine
Pille Granovski

Õpetaja Pille: hetkest, mil asusin koolis tööle, sain aru, et minu jaoks ei olemas teist ametit