Sisseastumine magistriõppesse

Sellelt lehel leiad info eestikeelsesse magistriõppesse astumise kohta: kuidas ja millal saab kandideerida, millisel juhul on vaja esitada lisadokumente jne.

Avaldusi eestikeelsesse magistriõppesse astumiseks võetakse vastu 1. veebruarist 29. juunini 2022 (vaata üksikasjalikumat ajakava allpool), kaasaegne finantsjuhtimine ja kaasaegne turundus õppekavade puhul 1. novembrist 30. novembrini. Välismaalased (need, kellel pole Eesti kodakondsust) saavad eestikeelsesse magistriõppesse kandideerida 1. maist 1. juunini DreamApplys (loe lähemalt).

Avaldusi võõrkeelsesse magistriõppesse saab esitada 1. veebruarist 15. märtsini, analüütilise keemia õppekava puhul 11. novembrist 11. jaanuarini ja ettevõtlikkus majanduspoliitika kujundamises õppekava puhul 1. septembrist 15. septembrini. Sisseastumise ajakava ja avalduse esitamise juhised leiad võõrkeelsesse õppesse astumise lehelt.
 

Iga õppekava täpseid vastuvõtutingimusi vaata selle õppekava lehelt.

Vaata õppekavasid ja vastuvõtutingimusi

 

Magistriõppesse astumise avalduse saad esitada siis, kui sul on omandatud või omandamisel (kandideerimise ajal) esimese astme kõrgharidus, st on olemas bakalaureuseõppe, rakenduskõrgharidusõppe või integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppe diplom.

Magistriõpe kestab üldjuhul kaks aastat, mõni õppekava on üheaastane.

Tartu Ülikoolis on peale eestikeelsete magistriõppekavade võimalik õppida ka paljude võõrkeelsete õppekavade järgi, millest enamik on ingliskeelsed ja üks venekeelne.

Õppetöö toimub päeva- või sessioonõppes.

Pärast magistriõpet on võimalik jätkata õpinguid doktoriõppes.

 Ajakava

Kandideerimine eestikeelsesse magistriõppesse 2022. aastal
 

   Avalduste esitamine SAIS-is: 1. veebruarist 29. juunini

   Sisseastumiseksamid ja hindamine: 1.–10. juuli, tulemused SAISis hiljemalt 11. juulil

   Esimeste vastuvõtuotsuste edastamine kandidaatidele SAIS-is: 12. juuli

   Õppimatuleku kinnitamise esmatähtaeg SAIS-is: 14. juuli

   Ühiselamukoha taotluste vastuvõtu algus: 15. juuli

   Kandidaatidele vastuvõtuotsuste edastamise ja õppekohtade täitmise lõpp: 19. august

   Õppeaasta avaaktus: 29. august

   Lepingu sõlmimine, kui üliõpilane peab hakkab maksma õppetasu: september

 

Liitu magistriõppe infokirjaga

Tule tudengivarjuks

 

Mida on kandideerimiseks vaja?


Magistriõppesse astumiseks pead olema hiljemalt suveks omandanud esimese astme kõrghariduse, st sul peab olema bakalaureusekraad või rakenduskõrgharidusõppe või integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppe diplom. 


Lisaks võib mõne õppekava puhul olla vajalik, et oleksid varasemate kõrgkooliõpingute käigus läbinud teatud eeldusained. Võõrkeelsesse õppesse kandideerides tuleb tõendada ka võõrkeeleoskust. Iga õppekava täpseid vastuvõtutingimusi vaata selle õppekava lehelt

Osale magistriõppekavadest on kehtestatud eeldusainete nõuded, st sisseastumisel hinnatakse erialaste ainete läbimist eelmises õppeastmes. Infot eeldusainete ja nendele vastavate õppekavade kohta leiad iga õppekava vastuvõtutingimuste juurest.

Eeldusainete läbimist hinnatakse vastuvõtu käigus. Kui sinu soovitud õppekavas on eeldusainete nõue, aga sa pole lõpetanud õppekava, millega see eeldusainete nõue on täidetud, siis lisa SAIS-i avaldusele kindlasti akadeemilise õiendi skann või ka muud dokumendid, mis on aluseks eeldusainete hindamisel. Tartu Ülikoolis sooritatud ainete kohta pole vaja dokumendiskanni lisada, neid andmeid näeme otse ülikooli õppeinfosüsteemist.

 

Aastaringne eeldusainete hindamise taotlemine

Kui tahad juba enne avalduse esitamist veenduda, et sinu varasemad õpingud ja töökogemus vastavad õppekava eeldusainete nõuetele, siis saad soovi korral aasta läbi taotleda õppekava haldavast instituudist või kolledžist eeldusainete hindamist. 

Varasemate õpingute ehk eeldusainete hindamiseks tuleb instituudile või kolledžile esitada vormikohane taotlus ning lisa lähtuvalt sellest, kas taotletakse varasemate õpingute, töökogemuse või täiendusõppe hindamist.

Lisa varasemate õpingute hindamiseks
Lisa töökogemuse hindamiseks
Lisa täiendusõppe hindamiseks

Varasemate õpingute hindamise taotlusele tuleb lisada akadeemilise õiendi koopia või selle puudumisel tõend eelmise õppeastme õppetulemuste kohta. Taotlusele tuleb vajadusel ka lisada tunnistused täienduskoolitusena sooritatud eeldusainete kohta.

Sõltuvalt sellest, kas taotlus esitatakse paberil või digitaalselt allkirjastatud dokumendina, peavad taotlusele lisatud dokumentide koopiad olema esitatud väljaandja või notari poolt allkirjastatud paberdokumendina või väljaandja poolt digitaalselt allkirjastatud dokumendina.

Kui soovid enne VÕTA taotluse esitamist VÕTA asjus nõustamist, siis võta ühendust õppekava VÕTA nõustajajaga

 

 Vastuvõtt toimub Tartu Ülikooli vastuvõtueeskirja kohaselt.

 

Millal ja kus saab avalduse esitada?

Tartu Ülikooli kandideerimiseks saad avalduse esitada Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS).
 

Järgmine avalduste vastuvõtt Tartu Ülikooli magistriõppesse toimub SAIS-is järgmistel kuupäevadel:

 • eestikeelsed õppekavad 1. veebruarist 29. juunini 2022;
 • võõrkeelsed õppekavad 1. veebruarist 15. märtsini 2022 (v.a analüütilise keemia õppekava, millele saab kandideerida 11. novembrist 2021 kuni 11. jaanuarini 2022 ja ettevõtlikkus majanduspoliitika kujundamises õppekava, millele saab kandideerida 1. septembrist 15. septembrini 2022).

Kokku on igal kandidaadil võimalik esitada Tartu Ülikooli magistriõppesse ühel aastal kuni kaks avaldust.

  Loe lähemalt avalduse esitamisest.

 

Kas ja kes peab esitama lisadokumente?

Kui sinu SAIS-i avaldusel kuvatakse kõik valitud õppekava jaoks vajalikud andmed automaatselt riiklikest inforegistritest, siis pole sul vaja lisadokumente esitada. 

NB! Kui alles lõpetad suvel kooli, mille alusel kandideerid, siis esita avaldus SAIS-is ka juhul, kui süsteem näitab sulle Hariduskäigu juures hoiatusmärki.


Dokumente on vaja SAIS-i avaldusele lisada järgmistel juhtudel:

 • Kui näed, et sinu SAIS-i avaldusel kõiki valitud õppekava jaoks vajalikke andmeid (nt kõrgkooli, mille alusel soovid kandideerida) ei kuvata, pead pärast avalduse esitamist meile eraldi esitama ka vastavad dokumendid (lõpetatud kõrgkooli diplomi ja akadeemilise õiendi). Seda tuleb ette näiteks juhul, kui oled kandideerimiseks vajaliku eelneva haridustaseme omandanud enne 2004. aastat või oled kooli lõpetanud välismaal. NB! Esita avaldus SAIS-is ka siis, kui su avaldusel kõiki vajalikke andmeid ei kuvata, ning alles seejärel esita meile puuduolevad lisadokumendid.
 • Kui valitud õppekavas kehtib eeldusainete nõue ja/või kandideerimisel arvestatakse eelmise õppeastme keskmist hinnet, siis tuleb sul lisada SAIS-i avaldusele eeldusainete hindamiseks vajalike dokumentide (akadeemiline õiend ja/või muud vajalikud dokumendid) skannid. Neid pole vaja lisada juhul, kui kandideerid Tartu Ülikoolis alates 2004. aastast omandatud haridusega.


  Loe lähemalt lisadokumentide esitamisest.

Dokumente saab esitada järgmistel aegadel ja kohtades:

13. - 16. juunil, 20. ja 21. juunil ning 27. - 29. juunil kell 13-16

 • Tartus Ülikooli 20 (Ülikooli kohviku maja) ruum 320
 • TÜ Tallinna esinduses aadressil Teatri väljak 3 ruum 303 (NB! 13. juunil dokumente esitada ei saa)
 • TÜ Narva kolledžis aadressil Raekoja plats 2 ruum 108
 • TÜ Pärnu kolledžis aadressil Ringi 35 ruum 117 (NB! 20. juunil dokumente esitada ei saa)
 • TÜ Viljandi kultuuriakadeemias aadressil Posti 1 ruum 204

29. juunil SAISis avaldust esitades võib dokumente tuua koha peale ka 30. juunil. Avaldusi 30. juunist alates esitada ei saa.

 

Mis saab pärast avalduse esitamist?

Pärast avalduse esitamist SAIS-is läheb see hindamisele (kui avaldusega on kõik korras) või vastuvõtutöötaja kätte ülevaatamisele (kui avaldus on vaja üle vaadata, nt eeldusainete hindamiseks). Puuduste korral võtab vastuvõtutöötaja sinuga avaldusele lisatud e-posti aadressi teel ühendust ning selgitab, mida ja mis ajaks on vaja puuduste kõrvaldamiseks teha.

Kui sinu valitud õppekava vastuvõtutingimuste seas on ka sisseastumiseksam, siis on järgmine samm sisseastumiseksamil osalemine. Iga õppekava vastuvõtutingimused, sh sisseastumiseksami jm kirjeldused leiad selle õppekava lehelt

 

Tulemused ja õppimatuleku kinnitamine

Pärast avalduste hindamist, sisseastumiseksameid ja kandideerimise punktisumma arvutamist avalikustatakse SAIS-is lõplikud pingeread ja vastuvõtuotsused. Teade vastuvõetuks osutumise kohta saadetakse SAIS-i kaudu sinu avaldusele märgitud e-posti aadressile. Koha vastuvõtmiseks ja õppimatuleku kinnitamiseks on sul aega kaks päeva.

NB! Kontrolli vastuvõtuperioodil kindlasti regulaarselt oma postkasti, sh rämpsposti kausta, sest teade võib ka sinna sattuda. Õppimatuleku tähtajaks kinnitamata jätmine tähendab õppekohast loobumist.  
 

 • Kandideerimine korraga mitmele õppekavale ja/või mitmesse kooli

SAIS-is saab kinnitada õppimatuleku korraga ainult ühele õppekohale ja kehtib põhimõte, et kehtima jääb viimasena kinnitatud õppekoht. See tähendab, et kui sul on SAIS-is ühele õppekohale (Tartu Ülikoolis või mujal) õppimatulek juba kinnitatud, siis järgmise kinnitamisel loobud automaatselt eelmisest. Ühe õppekava õppekoha vastuvõtmine ei mõjuta sinu teisi esitatud avaldusi (Tartu Ülikoolile või mõnele teisele ülikoolile), mille puhul pole vastuvõtuostused veel selgunud, st avaldusi, mille staatus on kandideeriv, lubatud sisseastumiskatsele vms. Nende avaldustega jääd edasi kandideerima ja võid hiljem osutuda vastuvõetuks. 

 
 • Ühiselamukoha taotlemine

Ühiselamukohta saad hakata taotlema pärast seda, kui oled saanud SAIS-ist teate, et oled osutunud vastuvõetuks, ning oled SAIS-is õppimatuleku kinnitanud.  

 

Õppima asumine

Pärast seda, kui oled SAIS-is kinnitanud oma õppimatuleku (ja soovi korral esitanud ka ühiselamukoha taotluse), ei jäägi üle muud, kui oodata õppeaasta algust. Mõni päev enne õppeaasta algust, augusti lõpus saadetakse sulle SAIS-i avaldusele lisatud e-posti aadressile ka teade, et sind on immatrikuleeritud ehk lisatud Tartu Ülikooli üliõpilaste nimekirja, ning edastatakse uuele üliõpilasele vajalik info.
 

 • Akadeemiline puhkus kaitseväkke minemiseks

Kui pead sügisel asuma täitma ajateenistuskohustust, siis saad oma koha ülikoolis säilitada ning õppima asumist edasi lükata, taotledes selleks akadeemilist puhkust. Akadeemilist puhkust saad taotleda pärast seda, kui sind on immatrikuleeritud ja õppeaasta on alanud.

Sisseastumine võõrkeelsesse õppesse

Info välismaal lõpetanutele

Sessioonõpe

#sisseastumine
„Talendid Tartusse!“ 2022/2023. õppeaasta avaüritus. Foto: Merle Rahkema

Tartu Ülikooli talendikad noored alustasid uute projektidega

23.09.2022
#sisseastumine

Doktoriõppe konkursid

Sellel lehel kuulutame välja konkursid Tartu Ülikooli doktoriõppes
01.09.2022
#sisseastumine
Laps, käed tõstetud näo ette, peopesad värviga koos vaataja poole suunatud

Tartu Ülikool on välja töötanud mikrokraadiprogrammi psühholoogiaharidusega inimeste täiendõppeks

19.08.2022