Sisseastumine magistriõppesse

Sellelt lehel leiad info eestikeelsesse magistriõppesse astumise kohta: kuidas ja millal saab kandideerida, millisel juhul on vaja esitada lisadokumente jne.

 • Avaldusi eestikeelsesse magistriõppesse astumiseks võetakse vastu  SAIS-is 1. veebruarist 26. juunini 2024 (vaata üksikasjalikumat ajakava allpool), kaasaegne finantsjuhtimine ja kaasaegne turundus õppekavade puhul 1. novembrist 30. novembrini. NB! SAIS-is kandideerimiseks peab sul olema Eesti ID-kaardi või mobiil-ID abil sisselogimise võimalus. Välismaalased (need, kellel ei ole võimalik avaldust esitada SAIS keskkonnas) saavad eestikeelsesse magistriõppesse kandideerida 1. maist 1. juunini 2024 DreamApply’s
 • Avaldusi võõrkeelsesse magistriõppesse saab esitada  SAIS-is 1. veebruarist 15. märtsini, analüütilise keemia õppekava puhul 5. novembrist 5. jaanuarini ja ettevõtlikkus majanduspoliitika kujundamisel ning desinformatsioon ja ühiskondlik toimepidevus õppekavade puhul 1. septembrist 15. septembrini 2024. DreamApply’s saab avaldusi esitada 2. jaanuarist 15. märtsini 2024. Sisseastumise ajakava ja avalduse esitamise juhised leiad võõrkeelsesse õppesse astumise lehelt.

Iga õppekava täpseid vastuvõtutingimusi vaata selle õppekava lehelt.

Vaata õppekavasid ja vastuvõtutingimusi

magistriõpe
Magistriõppesse astumise avalduse saad esitada siis, kui sul on omandatud või omandamisel (kandideerimise ajal) esimese astme kõrgharidus, st on olemas bakalaureuseõppe, rakenduskõrgharidusõppe või integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppe diplom.

Magistriõpe kestab üldjuhul kaks aastat, mõni õppekava on üheaastane.

Tartu Ülikoolis on peale eestikeelsete magistriõppekavade võimalik õppida ka paljude võõrkeelsete õppekavade järgi, millest enamik on ingliskeelsed ja üks venekeelne.

Õppetöö toimub päeva- või sessioonõppes.

Pärast magistriõpet on võimalik jätkata õpinguid doktoriõppes.

 Ajakava

Kandideerimine eestikeelsesse magistriõppesse 2024. aastal
 

   Avalduste esitamine SAIS-is: 1. veebruarist 26. juunini, kaasaegne finantsjuhtimine ja kaasaegne turundus õppekavade puhul 1. novembrist 30. novembrini

   Avalduste esitamine DreamApply’s: 1. maist 1. juunini

   Sisseastumiseksamid ja hindamine: 1.-10. juulini (üksikutel õppekavadel ka 8.-21. aprillini), tulemused siseastatakse SAISi hiljemalt 11. juulil

   Esimeste vastuvõtuotsuste edastamine kandidaatidele SAIS-is: hiljemalt 12. juulil, kaasaegne finantsjuhtimine ja kaasaegne turundus õppekavadel hiljemalt 12. detsemberil

   Õppimatuleku kinnitamise esmatähtaeg SAIS-is: hiljemalt 14. juulil, kaasaegne finantsjuhtimine ja kaasaegne turundus õppekavade puhul hiljemalt 14. detsemberil

   Ühiselamukoha taotluste vastuvõtu algus: 15. juulil

   Kandidaatidele vastuvõtuotsuste edastamise ja õppekohtade täitmise lõpp: 19. augustil, kaasaegne finantsjuhtimine ja kaasaegne turundus õppekavade puhul 20. jaanuaril

   Õppeaasta avaaktus: 2. septembril. Õpingute algus kaasaegne finantsjuhtimine ja kaasaegne turundus õppekavadel 2025. aasta veebruaris

   Lepingu sõlmimine, kui üliõpilane peab hakkab maksma õppetasu: september, kaasaegne finantsjuhtimine ja kaasaegne turundus õppekavade puhul veebruar

Liitu magistriõppe infokirjaga

Tule tudengivarjuks

 

Mida on kandideerimiseks vaja?


Magistriõppesse astumiseks pead olema hiljemalt suveks omandanud esimese astme kõrghariduse, st sul peab olema bakalaureusekraad või rakenduskõrgharidusõppe või integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppe diplom. 

Kõigile eestikeelsetele teise astme õppekavadele (v.a eesti keele ja kirjanduse õpetaja ning eripedagoogika ja logopeedia õppekavad) kandideerimisel on vaja tõendada eesti keele oskust vähemalt B2 tasemel.

 1. Eestikeelse põhikooli, keskkooli või kõrgkooli tunnistus/diplom - SAIS-is kuvatakse andmed õpingute kohta alates 2004. aastast. Loe lähemalt dokumentide esitamise kohta, kui SAISis lõpetatud kooli andmed puuduvad. NB! B2-tasemel eesti keele oskust ei tõenda eesti keeles omandatud keskharidus, kui oled sooritanud eesti keele teise keelena riigieksami, kuid sulle pole väljastatud B2-taseme tunnistust.
 2. Eesti keele riigieksami tunnistus - riigieksami tulemus lisatakse SAISis avaldust esitades avaldusele automaatselt eksamite infosüsteemist. Eraldi tõendit pole sel juhul vaja avaldusele lisada.
 3. Eesti keele kui teise keele riigieksami tunnistus vähemalt B2-tasemel - riigieksami tulemus lisatakse SAISis avaldust esitades avaldusele automaatselt eksamite infosüsteemist. Eraldi tõendit pole sel juhul vaja avalduusele lisada.
 4. Eesti keele B2- või C1-taseme eksami tunnistus - eksamitulemust SAISis automaatselt ei kuvata ning SAISi avaldusele tuleb lisada eksami tunnistus ja eksamitulemus tuleks saata eesti.ee saidilt otse sisseastumine@ut.ee e-postile.
 5. IB diplomiõppekava või Euroopa Kooli vanema kooliastme õppekava lõpetamisel sooritatud eesti keele eksam.
 6. Ülikooli korraldatava eesti keele testi tulemus vähemalt B2-tasemel.

Kui oled lõpetanud mitte-eesti õppekeelega kooli ja teinud eesti keele B2-taseme eksami alla 80 punktile või eesti keele teise keelena riigieksami alla 80 punktile, pead eestikeelsele õppekavale kandideerides sooritama ülikoolis enne esimese aasta õppeainetesse registreerumist eesti keele kui õppekeele oskuse testi. NB! Kui oled lõpetanud eestikeelse kõrgharidusteaseme õppekava, siis ei pea sa eesti keele kui õppekeele oskuse testi sooritama.

NB! Eesti keele ja kirjanduse õpetajaeripedagoogika ja logopeedia ning õigusteaduse õppekavadele kandideerimisel pead tõendama eesti keele oskust vähemalt C1-tasemel. Antud tasemel eesti keele oskust tõendab:

 1. eesti keeles omandatud põhi-, kesk- või kõrgharidus. NB! C1-tasemel eesti keele oskust ei tõenda eesti keeles omandatud keskharidus, kui sooritasid lõpetamisel eesti keele teise keelena riigieksami;
 2. eesti keele C1-taseme tunnistus (sh eesti keele kõrgtaseme eksam).

 

Lisaks võib mõne õppekava puhul olla vajalik, et oleksid varasemate kõrgkooliõpingute käigus läbinud teatud eeldusained. Võõrkeelsesse õppesse kandideerides tuleb tõendada ka võõrkeeleoskust. Iga õppekava täpseid vastuvõtutingimusi vaata selle õppekava lehelt

Osale magistriõppekavadest on kehtestatud eeldusainete nõuded, st sisseastumisel hinnatakse erialaste ainete läbimist eelmises õppeastmes. Infot eeldusainete ja nendele vastavate õppekavade kohta leiad iga õppekava vastuvõtutingimuste juurest.

Eeldusainete läbimist hinnatakse vastuvõtu käigus. Kui sinu soovitud õppekavas on eeldusainete nõue, aga sa pole lõpetanud õppekava, millega see eeldusainete nõue on täidetud, siis lisa SAIS-i avaldusele kindlasti akadeemilise õiendi skann või ka muud dokumendid, mis on aluseks eeldusainete hindamisel. Tartu Ülikoolis sooritatud ainete kohta pole vaja dokumendiskanni lisada, neid andmeid näeme otse ülikooli õppeinfosüsteemist.
 

Aastaringne eeldusainete hindamise taotlemine

Kui tahad juba enne avalduse esitamist veenduda, et sinu varasemad õpingud ja töökogemus vastavad õppekava eeldusainete nõuetele, siis saad soovi korral aasta läbi taotleda õppekava haldavast instituudist või kolledžist eeldusainete hindamist. 

Varasemate õpingute ehk eeldusainete hindamiseks tuleb instituudile või kolledžile esitada vormikohane taotlus ning lisa lähtuvalt sellest, kas taotletakse varasemate õpingute, töökogemuse või täiendusõppe hindamist.

Lisa varasemate õpingute hindamiseks
Lisa töökogemuse hindamiseks
Lisa täiendusõppe hindamiseks

Varasemate õpingute hindamise taotlusele tuleb lisada akadeemilise õiendi koopia või selle puudumisel tõend eelmise õppeastme õppetulemuste kohta. Taotlusele tuleb vajadusel ka lisada tunnistused täienduskoolitusena sooritatud eeldusainete kohta.

Sõltuvalt sellest, kas taotlus esitatakse paberil või digitaalselt allkirjastatud dokumendina, peavad taotlusele lisatud dokumentide koopiad olema esitatud väljaandja või notari poolt allkirjastatud paberdokumendina või väljaandja poolt digitaalselt allkirjastatud dokumendina.

Kui soovid enne VÕTA taotluse esitamist VÕTA asjus nõustamist, siis võta ühendust õppekava VÕTA nõustajajaga

 

 Vastuvõtt toimub Tartu Ülikooli vastuvõtueeskirja kohaselt.

 

Millal ja kus saab avalduse esitada?

Tartu Ülikooli kandideerimiseks saad avalduse esitada Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS) ja DreamApplys.

Järgmine avalduste vastuvõtt magistriõppesse toimub järgmistel kuupäevadel:

 • eestikeelsed õppekavad SAISis 1. veebruarist 26. juunini 2024 (v.a kaasaegne finantsjuhtimine ja kaasaegne turundus õppekavadel);
 • eestikeelsed õppekavad DreamApply’s 1. maist 1. juunini 2024;
 • võõrkeelsed õppekavad SAISis 1. veebruarist 15. märtsini 2024 (v.a analüütilise keemia, ettevõtlikkus majanduspoliitika kujundamisel ning desinformatsioon ja ühiskondlik toimepidevus õppekavadl);
 • võõrkeelsed õppekavad DreamApply’s 2. jaanuarist 15. märtsini 2024.

Kokku on igal kandidaadil võimalik esitada Tartu Ülikooli magistriõppesse ühel aastal kuni kaks avaldust.

  Loe lähemalt avalduse esitamisest.

 

Kas ja kes peab esitama lisadokumente?

Kui sinu SAIS-i avaldusel kuvatakse kõik valitud õppekava jaoks vajalikud andmed automaatselt riiklikest inforegistritest, siis pole sul vaja lisadokumente esitada. 

NB! Kui lõpetad kooli alles suvel, mille lõpudiplomi alusel kandideerid, siis esita avaldus SAIS-is ka juhul, kui süsteem näitab sulle Hariduskäigu juures hoiatusmärki.

Dokumente on vaja SAIS-i avaldusele lisada järgmistel juhtudel:

 • Kui näed, et sinu SAIS-i avaldusel kõiki valitud õppekava jaoks vajalikke andmeid (nt kõrgkooli, mille alusel soovid kandideerida) ei kuvata, pead pärast avalduse esitamist meile eraldi esitama ka vastavad dokumendid (lõpetatud kõrgkooli diplomi ja akadeemilise õiendi). Seda tuleb ette näiteks juhul, kui oled kandideerimiseks vajaliku eelneva haridustaseme omandanud enne 2004. aastat või oled kooli lõpetanud välismaal. NB! Esita avaldus SAIS-is ka siis, kui su avaldusel kõiki vajalikke andmeid ei kuvata, ning alles seejärel esita meile puuduolevad lisadokumendid.
 • Kui valitud õppekavas kehtib eeldusainete nõue ja/või kandideerimisel arvestatakse eelmise õppeastme keskmist hinnet, siis tuleb sul lisada SAIS-i avaldusele eeldusainete hindamiseks vajalike dokumentide (akadeemiline õiend ja/või muud vajalikud dokumendid) skannid. Neid pole vaja lisada juhul, kui kandideerid Tartu Ülikooli alates 2004. aastast omandatud haridusega.

  Loe lähemalt lisadokumentide esitamisest.

 

Mis saab pärast avalduse esitamist?

Pärast avalduse esitamist läheb see hindamisele (kui avaldusega on kõik korras) või vastuvõtutöötaja kätte ülevaatamisele (kui avaldus on vaja üle vaadata, nt eeldusainete hindamiseks). Puuduste korral võtab vastuvõtutöötaja sinuga avaldusele lisatud e-posti aadressi teel ühendust ning selgitab, mida ja mis ajaks on vaja puuduste kõrvaldamiseks teha.

Kui sinu valitud õppekava vastuvõtutingimuste seas on ka sisseastumiseksam, siis on järgmine samm sisseastumiseksamil osalemine. Iga õppekava vastuvõtutingimused, sh sisseastumiseksami jm kirjeldused leiad selle õppekava lehelt

 

Tulemused ja õppimatuleku kinnitamine

Pärast avalduste hindamist, sisseastumiseksameid ja kandideerimise punktisumma arvutamist avalikustatakse SAIS-is lõplikud pingeread ja vastuvõtuotsused. Teade vastuvõetuks osutumise kohta saadetakse SAIS-i kaudu (DreamApply’s kandideerinutele DreamApply kaudu) sinu avaldusele märgitud e-posti aadressile. Koha vastuvõtmiseks ja õppimatuleku kinnitamiseks on sul aega kaks päeva.

NB! Kontrolli vastuvõtuperioodil kindlasti regulaarselt oma postkasti, sh rämpsposti kausta, sest teade võib ka sinna sattuda. Õppimatuleku tähtajaks kinnitamata jätmine tähendab õppekohast loobumist.  
 

 • Kandideerimine korraga mitmele õppekavale ja/või mitmesse kooli

SAIS-is saab kinnitada õppimatuleku korraga ainult ühele õppekohale ja kehtib põhimõte, et kehtima jääb viimasena kinnitatud õppekoht. See tähendab, et kui sul on SAIS-is ühele õppekohale (Tartu Ülikoolis või mujal) õppimatulek juba kinnitatud, siis järgmise kinnitamisel loobud automaatselt eelmisest. Ühe õppekava õppekoha vastuvõtmine ei mõjuta sinu teisi esitatud avaldusi (Tartu Ülikoolile või mõnele teisele ülikoolile), mille puhul pole vastuvõtuostused veel selgunud, st avaldusi, mille staatus on kandideeriv, lubatud sisseastumiskatsele vms. Nende avaldustega jääd edasi kandideerima ja võid hiljem osutuda vastuvõetuks. 

 
 • Ühiselamukoha taotlemine

Ühiselamukohta saad hakata taotlema pärast seda, kui oled saanud SAIS-ist teate, et oled osutunud vastuvõetuks, ning oled SAIS-is õppimatuleku kinnitanud.  

 

Õppima asumine

Pärast seda, kui oled SAIS-is kinnitanud oma õppimatuleku (ja soovi korral esitanud ka ühiselamukoha taotluse), ei jäägi üle muud, kui oodata õppeaasta algust. Mõni päev enne õppeaasta algust, augusti lõpus saadetakse sulle SAIS-i avaldusele lisatud e-posti aadressile ka teade, et sind on immatrikuleeritud ehk lisatud Tartu Ülikooli üliõpilaste nimekirja, ning edastatakse uuele üliõpilasele vajalik info.
 

 • Akadeemiline puhkus kaitseväkke minemiseks

Kui pead sügisel asuma täitma ajateenistuskohustust, siis saad oma koha ülikoolis säilitada ning õppima asumist edasi lükata, taotledes selleks akadeemilist puhkust. Akadeemilist puhkust saad taotleda pärast seda, kui sind on immatrikuleeritud ja õppeaasta on alanud.

Sisseastumine võõrkeelsesse õppesse

Info välismaal lõpetanutele

Sessioonõpe

tudengid koridoris

Sel kevadel avab Tartu Ülikool doktoriõppes 189 õppekohta

students

Doktoriõppe konkursid

Tudengid õppimas

Tartu Ülikooli akadeemilist testi lahendas sel aastal 36% abiturientidest