Lõpetamisel väljastatavad dokumendid

Lõpudokumendid antakse üliõpilasele üle lõpuaktusel. Doktorite promoveerimisaktus toimub rahvusülikooli aastapäeval 1. detsembril, teiste õppeastmete aktused juunis.

 

Bakalaureuseõppe lõpetajad

Kui üliõpilane lõpetab bakalaureuseõppe, siis väljastatab ülikool talle diplomi ja eestikeelse akadeemilise õiendi. Need antakse üliõpilasele lõpuaktusel.

Bakalaureuseõppe lõpetanud isikule väljastab ülikool ingliskeelse akadeemilise õiendi ainult isiku taotlusel. Pärast 01.01.2004 bakalaureuseõppe lõpetanud peavad selleks pöörduma oma valdkonna dekanaati, enne 01.01.2004 lõpetanuile vormistab dokumendi õppeosakonna õppekorralduse spetsialist Helen Asveit (Jakobi 1, sissepääs Tartu Ülikooli peahoone sisehoovist, tel 737 5628, E–R 9–12 ja 13–16). Ülikooli diplomite väljaandmise korra kohaselt on valdkonnal ja õppeosakonnal ingliskeelse akadeemilise õiendi vormistamiseks aega 30 päeva.

 

Rakenduskõrgharidus-, integreeritud, magistri- ja doktoriõppe lõpetajad

Kui üliõpilane lõpetab doktori-, magistri-, rakenduskõrgharidus- või integreeritud õppe, siis väljastatakse talle lõpetamisel automaatselt diplomeestikeelne akadeemiline õiend ja ingliskeelne akadeemiline õiend (Diploma Supplement). Need antakse üliõpilasele lõpuaktusel.

 

Diplomi kättesaamine, kui sa ei saa aktusele minna

Lõpudokumendid antakse üliõpilasele lõpuaktusel. Kes lõpuaktusele minna ei saa, võib diplomile järele tulla õppeosakonda: Jakobi 1, sissepääs Tartu Ülikooli peahoone sisehoovist (v. a väljaspool Tartut asuvad üksused). Diplomi kättesaamisel tuleb esitada isikut tõendav dokument. Kui endal pole võimalik diplomile järele tulla, siis võib selle kätte saada ka keegi teine, kui tal on kaasas diplomisaajapoolne kirjalik lihtvolitus ning enda isikut tõendav dokument. Erandkorras saab diplomi tasu eest kätte toimetada tähitud postiga (vaata teenuste hindasid). Sellest soovist tuleb kirjutada e-posti aadressil diplom@ut.ee.

Kui üliõpilane lõpetab väljaspool nn lõpetamiste hooaega ning tahaks diplomi kätte saada siiski aktusel, siis on tal võimalik võtta varem oma diplom välja ning tuua see hiljemalt nädal enne aktust tagasi õppeosakonda. Teine võimalus on jätta diplomi originaal õppeosakonda kuni aktuseni, taotleda aga õppeosakonnalt diplomi kinnitatud koopia väljastamist. Kinnitatud koopiaid saadetakse vajadusel ka e-posti või posti teel. Koopia tegemisel lõpudokumendist maksab ühe lehekülje paljundamine 20 eurosenti (vaata dokumentide väljastamisega seotud teenustasusid).

 

Õppekorralduse pealehele