Teadus Tartu Ülikoolis

Tartu Ülikoolis tehakse teadustööd humanitaarteaduste ja kunstide, sotsiaalteaduste, meditsiiniteaduste ning loodus- ja täppisteaduste valdkonnas. 31 instituudis töötab enam kui 1000 teadlast. Siin sünnib tipptasemel teadus, mis aitab rahvusvahelises koostöös kaasa nii üleilmsete probleemide lahendamisele ja innovatsioonile kui keelte ning loodus- ja kultuurikeskkonna mitmekesisuse hoidmisele.

Teadus arvudes

Teadusvaldkonnad

Tippteadus

Teadlaskarjäär

Doktoriõpe

Teadus ühiskonna hüvanguks

Tartu Ülikool on ühiskonna arengu nõunik. Otsime teaduspõhiseid lahendusi keerulistele sõlmküsimustele. Hoolitseme rahvusteaduste arengu eest ning aitame uutel teadmistel jõuda ühiskonna teenistusse. Ärgitame nii laste kui ka täiskasvanute teadushuvi ja toetame andekate arengut.

Teaduspõhise ühiskonna kujundamine

Rahvusteaduste professuurid

Teadushuvi kasvatamine

#teadus

Tartu Ülikooli Covid-19 uuringud

Koroonaviiruse mõju ei piirdu ainult tervise kaotusega, vaid puudutab kõiki eluvaldkondi alates rahvatervisest ning lõpetades tagajärgedega majandusele ja keskkonnale.
#teadus

Teadus kestliku arengu heaks

Tartu Ülikooli teadustöö aitab kaasa paljude üleilmsete sõlmprobleemide lahendamisele.
#teadus

Rahvusvaheliselt mõjukas teadus

Tartu Ülikool kuulub 15 teadusvaldkonnas 1% maailmas enim viidatud teadusasutuste hulka.
#teadus

Teaduseetika

Tartu Ülikooli teadustöö lähtub hea teadustava põhimõtetest.

Koroonaviiruse levimuse uuring "Covid-19 aktiivne seire"

#kestlikkus #teadus #ülikoolist #pressiteade
Tartu Ülikooli kestliku arengu keskus otsib lahendusi ühiskonna sõlmküsimustele, mis tulenevad üha süvenevatest vastuoludest keskkonna taluvuspiiride ja inimtegevuse mõju vahel.
06.12.2022
#teadus #uudis
Tartu Ülikooli juhitava koroonaviiruse levimuse seireuuringu seekordne etapp vältab 7.- 19. detsembrini.
07.12.2022
#teadus #ühiskonnale #uudis
Alustab uus psühholoogiateemaliste loengute sari „Kahe kõrva vahel“!
05.12.2022
#teadus #uudis
Autoimmuunhaiguste ja allergiatega seotud geneetilised tegurid mängisid rolli inimese kohastumisel, leiti äsja avaldatud uuringus.
01.12.2022

Tartu Ülikooli taskuhäälingusaated

Üritused