Teadus Tartu Ülikoolis

Tartu Ülikoolis tehakse teadustööd humanitaarteaduste ja kunstide, sotsiaalteaduste, meditsiiniteaduste ning loodus- ja täppisteaduste valdkonnas. 31 instituudis töötab enam kui 1000 teadlast. Siin sünnib tipptasemel teadus, mis aitab rahvusvahelises koostöös kaasa nii üleilmsete probleemide lahendamisele ja innovatsioonile kui ka keelte ning loodus- ja kultuurikeskkonna mitmekesisuse hoidmisele.

Teadus arvudes

Teadusvaldkonnad

Tippteadus

Teadlaskarjäär

Doktoriõpe

Teadus ühiskonna hüvanguks

Tartu Ülikool on ühiskonna arengu nõunik. Otsime teaduspõhiseid lahendusi keerulistele sõlmküsimustele. Hoolitseme rahvusteaduste arengu eest ning aitame uutel teadmistel jõuda ühiskonna teenistusse. Ärgitame nii laste kui ka täiskasvanute teadushuvi ja toetame andekate arengut.

Teaduspõhise ühiskonna kujundamine

Rahvusteaduste professuurid

Teadushuvi kasvatamine

#teadus

Tartu Ülikooli Covid-19 uuringud

Koroonaviiruse mõju ei piirdu ainult tervise kaotusega, vaid puudutab kõiki eluvaldkondi alates rahvatervisest ning lõpetades tagajärgedega majandusele ja keskkonnale.
#teadus

Teadus kestliku arengu heaks

Tartu Ülikooli teadustöö aitab kaasa paljude üleilmsete sõlmprobleemide lahendamisele.
#teadus

Rahvusvaheliselt mõjukas teadus

Tartu Ülikool kuulub 15 teadusvaldkonnas 1% maailmas enim viidatud teadusasutuste hulka.
#teadus

Teaduseetika

Tartu Ülikooli teadustöö lähtub hea teadustava põhimõtetest.

Koroonaviiruse levimuse uuring "Covid-19 aktiivne seire"

#teadus #uudis
Kõik Tartu Ülikooli doktorandid ja nooremteadurid on oodatud 28. septembril ülikooli kolme minuti loengute konkursile, et tutvustada ülikooliperele, žüriile ja avalikkusele oma teadustööd.
30.05.2023
#kultuur #teadus #uudis
Näitusel rullub lahti Tartu Ülikooli botaanikaaia 220aastane ajalugu. Näitust saab külastada botaanikaaia piletiga.
29.05.2023
#teadus #uudis
25. mail toimub Narva kolledžis konverents „Empowering Youth Values“, kuhu ootame kaasa mõtlema kõiki noortega töötavaid ning nende vajaduste ja väärtuste eest hea seisvaid eksperte ning huvilisi.
25.05.2023

Tartu Ülikooli taskuhäälingusaated

Üritused