Skip to main content

Teadus Tartu Ülikoolis

Tartu Ülikoolis tehakse teadustööd humanitaarteaduste ja kunstide, sotsiaalteaduste, meditsiiniteaduste ning loodus- ja täppisteaduste valdkonnas. 31 instituudis töötab enam kui 1000 teadlast. Siin sünnib tipptasemel teadus, mis aitab rahvusvahelises koostöös kaasa kestlikule arengule, innovatsioonile, keelte ning loodus- ja kultuurikeskkonna mitmekesisuse hoidmisele.

Teadus arvudes

Teadusvaldkonnad

Tippteadus

Teadlaskarjäär

Doktoriõpe

Teadus ühiskonna hüvanguks

Tartu Ülikool on ühiskonna arengu nõunik. Otsime teaduspõhiseid lahendusi keerulistele sõlmküsimustele. Hoolitseme rahvusteaduste arengu eest ning aitame uutel teadmistel jõuda ühiskonna teenistusse. Ärgitame nii laste kui ka täiskasvanute teadushuvi ja toetame andekate arengut.

Teaduspõhise ühiskonna kujundamine

Rahvusteaduste professuurid

Teadushuvi kasvatamine

#teadus

Tartu Ülikooli Covid-19 uuringud

Koroonaviiruse mõju ei piirdu ainult tervise kaotusega, vaid puudutab kõiki eluvaldkondi alates rahvatervisest ning lõpetades tagajärgedega majandusele ja keskkonnale.

Jaga
01.12.2021
#teadus

Teadus kestliku arengu heaks. Eesti aastal 2035

Kuidas saab Tartu Ülikool olla suunanäitaja, et ka aastal 2035 oleks Eesti riik, kus igaüks meist tahab elada? Eesti riigi pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035“ tegeleb tulevikusihtide seadmisega.
Jaga
06.12.2021
#teadus

Rahvusvaheliselt mõjukas teadus

Tartu Ülikool kuulub 14 teadusvaldkonnas 1% maailmas enim viidatud teadusasutuste hulka. Oleme olnud Eesti edukaim Euroopa teadusruumi (ERA) õppetoolide asutaja.

Jaga
29.11.2021
#teadus

Teaduseetika

Tartu Ülikooli teadustöö lähtub hea teadustava põhimõtetest. Hea teadustava kirjeldab, millist käitumist teadlastelt oodatakse ning missugune on teadusasutuse vastutus hea teaduse tagamisel, aidate

Jaga
17.11.2021
#ettevõtlus #teadus #uudis
Tartu Ülikooli teadlaste osalusel loodud Eesti süvatehnoloogiaettevõte GScan kaasas 1,4 miljoni euro eest investeeringuid. Investeerimisringi suurimad investorid olid AS Amalfi, OÜ Hansa Grupp ja …
Jaga
26.05.2022
#teadus #uudis
Sotsiaalteadused Tülist teeb hea kogemuse üksteisega arvestamine ja lahenduseni jõudmine  Enamasti peetakse konflikte negatiivseks nähtuseks, kuid uurimist vajab küsimus, miks see nii on j…
Jaga
24.05.2022
#teadus #uudis
27. mail promoveeritakse Tartu Ülikooli audoktoriteks Turu Ülikooli professor Marja-Liisa Helasvuo, Helsingi Ülikooli teadusdirektor, akadeemik professor  Mart Saarma ning Euroopa Bioinformaatika Ins…
Jaga
24.05.2022
#teadus #uudis
Tartu Ülikooli teadlased kutsuvad osalema nurmenukuvaatlusel „Eesti otsib nurmenukke“. Kõiki huvilisi kaasava harrastusteadusprojekti käigus kogutakse andmeid nurmenukkude kohta juba neljandat aastat…
Jaga
13.05.2022

Üritused