Skip to main content

Teadus Tartu Ülikoolis

Tartu Ülikoolis tehakse teadustööd humanitaarteaduste ja kunstide, sotsiaalteaduste, meditsiiniteaduste ning loodus- ja täppisteaduste valdkonnas. 31 instituudis töötab enam kui 1000 teadlast. Siin sünnib tipptasemel teadus, mis aitab rahvusvahelises koostöös kaasa kestlikule arengule, innovatsioonile, keelte ning loodus- ja kultuurikeskkonna mitmekesisuse hoidmisele.

Teadus arvudes

Teadusvaldkonnad

Tippteadus

Teadlaskarjäär

Doktoriõpe

Teadus ühiskonna hüvanguks

Tartu Ülikool on ühiskonna arengu nõunik. Otsime teaduspõhiseid lahendusi keerulistele sõlmküsimustele. Hoolitseme rahvusteaduste arengu eest ning aitame uutel teadmistel jõuda ühiskonna teenistusse. Ärgitame nii laste kui ka täiskasvanute teadushuvi ja toetame andekate arengut.

Teaduspõhise ühiskonna kujundamine

Rahvusteaduste professuurid

Teadushuvi kasvatamine

Jaga
01.12.2021
#teadus

Teadus kestliku arengu heaks. Eesti aastal 2035

Kuidas saab Tartu Ülikool olla suunanäitaja, et ka aastal 2035 oleks Eesti riik, kus igaüks meist tahab elada? Eesti riigi pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035“ tegeleb tulevikusihtide seadmisega.
Jaga
06.12.2021
Jaga
29.11.2021
Jaga
17.11.2021

Koroonaviiruse levimuse uuring "Covid-19 aktiivne seire"

#teadus #ühiskonnale #uudis
Juhan Saaring kaitseb doktoritööd „Ultrafast relaxation processes in ternary hexafluorides studied under synchrotron radiation excitation“
Jaga
07.08.2022
#teadus #ühiskonnale #uudis
Ott Rebane kaitseb doktoritööd „In situ non-contact sensing of microbiological contamination by fluorescence spectroscopy“
Jaga
07.08.2022
#teadus #ühiskonnale #uudis
Heido Trofimov kaitseb doktoritööd „Polluted clouds at air pollution hot spots help to better understand anthropogenic impacts on Earth’s climate“
Jaga
02.08.2022
#teadus #uudis
Esimesi ohatisi põhjustavast viirusest järjestatud genoomid viitavad sellele, et herpese tänapäevased tüved hakkasid üle maailma levima pronksiajal.
Jaga
28.07.2022

Tartu Ülikooli taskuhäälingusaated

Üritused