Teadus Tartu Ülikoolis

Tartu Ülikoolis tehakse teadustööd humanitaarteaduste ja kunstide, sotsiaalteaduste, meditsiiniteaduste ning loodus- ja täppisteaduste valdkonnas. 31 instituudis töötab enam kui 1000 teadlast. Siin sünnib tipptasemel teadus, mis aitab rahvusvahelises koostöös kaasa nii üleilmsete probleemide lahendamisele ja innovatsioonile kui ka keelte ning loodus- ja kultuurikeskkonna mitmekesisuse hoidmisele.

Teadus arvudes

Teadusvaldkonnad

Tippteadus

Teadlaskarjäär

Doktoriõpe

Teadus ühiskonna hüvanguks

Tartu Ülikool on ühiskonna arengu nõunik. Otsime teaduspõhiseid lahendusi keerulistele sõlmküsimustele. Hoolitseme rahvusteaduste arengu eest ning aitame uutel teadmistel jõuda ühiskonna teenistusse. Ärgitame nii laste kui ka täiskasvanute teadushuvi ja toetame andekate arengut.

Teaduspõhise ühiskonna kujundamine

Rahvusteaduste professuurid

Teadushuvi kasvatamine

Tartu Ülikooli Covid-19 uuringud

Koroonaviiruse mõju ei piirdu ainult tervise kaotusega, vaid puudutab kõiki eluvaldkondi alates rahvatervisest ning lõpetades tagajärgedega majandusele ja keskkonnale.

Teadus kestliku arengu heaks

Tartu Ülikooli teadustöö aitab kaasa paljude üleilmsete sõlmprobleemide lahendamisele.

Rahvusvaheliselt mõjukas teadus

Tartu Ülikool kuulub 15 teadusvaldkonnas 1% maailmas enim viidatud teadusasutuste hulka.

Teaduseetika

Tartu Ülikooli teadustöö lähtub hea teadustava põhimõtetest.
#kestlikkus #koostöö #teadus #ühiskonnale #ülikoolist #uudis
9.–10. augustil Paides toimuval arvamusfestivalil on tänavu kavas rohkem kui kakssada ühiskonda puudutavat arutelu. Ülikoolist lööb üritusel kaasa üle 30 teadlase, töötaja ja üliõpilase.
18.07.2024
#teadus #uudis #meist mujal
Forte ja Eesti ülikoolide rubriigi „Tunne teadlast“ seekordses loos tutvustame TTÜ rakendusliku keeletehnoloogia juhti ja tänavust Vabariigi Presidendi noore IT- teadlase preemia laureaati Liisa Rätsepat.
15.07.2024
#teadus #ühiskonnale #uudis
22. augustil kl 10.15 kaitseb Arun Kumar Devarajan doktoritööd „Microbes and climate change: insights from plant-microbe interactions in rice phyllosphere and soil microbiomes in subarctic grasslands“.
12.07.2024
#teadus #uudis
28. augustil kl 10.15 kaitseb Reti Ranniku doktoritööd „Impact of environmental conditions and soil microbiome on greenhouse gas fluxes from soil and tree stems in hemiboreal drained peatland forest“.
11.07.2024

Tartu Ülikooli taskuhäälingusaated

Üritused