Teadus Tartu Ülikoolis

Tartu Ülikoolis tehakse teadustööd humanitaarteaduste ja kunstide, sotsiaalteaduste, meditsiiniteaduste ning loodus- ja täppisteaduste valdkonnas. 31 instituudis töötab enam kui 1000 teadlast. Siin sünnib tipptasemel teadus, mis aitab rahvusvahelises koostöös kaasa nii üleilmsete probleemide lahendamisele ja innovatsioonile kui ka keelte ning loodus- ja kultuurikeskkonna mitmekesisuse hoidmisele.

Teadus arvudes

Teadusvaldkonnad

Tippteadus

Teadlaskarjäär

Doktoriõpe

Teadus ühiskonna hüvanguks

Tartu Ülikool on ühiskonna arengu nõunik. Otsime teaduspõhiseid lahendusi keerulistele sõlmküsimustele. Hoolitseme rahvusteaduste arengu eest ning aitame uutel teadmistel jõuda ühiskonna teenistusse. Ärgitame nii laste kui ka täiskasvanute teadushuvi ja toetame andekate arengut.

Teaduspõhise ühiskonna kujundamine

Rahvusteaduste professuurid

Teadushuvi kasvatamine

Tartu Ülikooli Covid-19 uuringud

Koroonaviiruse mõju ei piirdu ainult tervise kaotusega, vaid puudutab kõiki eluvaldkondi alates rahvatervisest ning lõpetades tagajärgedega majandusele ja keskkonnale.

Teadus kestliku arengu heaks

Tartu Ülikooli teadustöö aitab kaasa paljude üleilmsete sõlmprobleemide lahendamisele.

Rahvusvaheliselt mõjukas teadus

Tartu Ülikool kuulub 15 teadusvaldkonnas 1% maailmas enim viidatud teadusasutuste hulka.

Teaduseetika

Tartu Ülikooli teadustöö lähtub hea teadustava põhimõtetest.
#õppimine #õpetamine #rahvusvaheline #teadus #tunnustamine #uudis
Tartu Ülikooli õppejõud saavad esitada oma õppeaine Enlighti 2024. aasta õpetamise ja õppimise auhinnale, mis antakse üle Tartus 7.–9. oktoobrini toimuval konverentsil. Tänavuse konverentsi keskne teema on innovatsioon ja loovus kõrghariduses.
12.04.2024
#teadus #uudis
Rakendusliku materjaliteaduse professor Tarmo Tamm peab inauguratsiooniloengu „Polümeermaterjalid ja elu: mis järgneb plastiajastule?“ 10. aprillil kell 16.15 ülikooli muuseumi valges saalis.
18.03.2024
#ettevõtlus #kestlikkus #teadus #ühiskonnale #uudis
Ida-Virumaa üleminek kestlikule majandusmudelile nõuab uute tehnoloogiate loomise kõrval mitmekesiste oskustega spetsialiste ning teadusmahuka ettevõtluse arendamise tuge.
08.04.2024
#teadus #uudis #meist mujal
Eesti koolinoored kasutavad Vikipeediat eeskätt koolitöös ja peamiselt info otsimist nõudvate ülesannete kiireks täitmiseks.
05.04.2024

Tartu Ülikooli taskuhäälingusaated