Johan Skytte medal

Image
Johan Skytte medal

Johan Skytte medal antakse riigi- või ühiskonnategelasele, kes on viimastel aastatel aidanud silmapaistvalt palju kaasa Tartu Ülikooli ja Eesti kõrghariduse arengule. Johan Skytte medal on asutatud 1995. aastal.

Kõigil enne 2020. aastat Johan Skytte medaliga autasustatutel on õigus saada rinnas kantav teenetemärk.

Johan Skytte medal 2023

Margit Sutrop, Riigikogu liige ja Tartu Ülikooli praktilise filosoofia professor

Margit Sutrop on aidanud silmapaistvalt kaasa Tartu Ülikooli arengule ja edendanud märkimisväärselt Eesti kõrgharidust. Ta on eestkõnelejana sihikindlalt ja tulemuslikult seisnud Eesti kõrghariduse ja teaduse rahastamise ning teaduse ja hariduse kvaliteedi eest.  

Alates 2021. aastast on Margit Sutrop Riigikogu liige. Muu hulgas on ta kuulunud Riigikogu kultuurikomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni ning asutanud Riigikogu kõrghariduse toetusrühma. Tema eestvedamisel korraldas Riigikogu kultuurikomisjon Riigikogu saalis olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu kõrghariduse rolli, kvaliteedi ja rahastamise aluste teemal. 

Margiti loodud Tartu Ülikooli eetikakeskus on kujunenud kõrgetasemeliseks ja ühiskondlikult tunnustatud kompetentsikeskuseks, mis on suunanud praktilise eetika teemalist avalikku arutelu nii üld- ja kõrghariduse tasandil kui ka muuseumides, meditsiiniasutustes, kaitsevaldkonnas ning mujal. 

Tänu Margitile on Eesti haridusasutustes ja ühiskonnas laiemalt tõstatunud laste ja noorte väärtuskasvatuse ning väärtuste üldisem temaatika. Alles viimasel kümnendil on hakatud väärtustest teadlikult rääkima ja sellele on andnud suure tõuke tema juhtimisel väljatöötatud riiklik väärtusprogramm. Samuti sõlmiti Margit Sutropi ja Eesti Teadusagentuuri eestvedamisel Eesti teaduse väärtuste ja standardite hoidmiseks paljude teadusasutuste ühise kokkuleppena Eesti hea teadustava. 

Margit on oma tohutu energia ja uuendusliku visiooniga ühelt poolt suur eeskuju, kuid samal ajal alati südamlik ja soe kolleeg, kes oskab innustada ja usub end ümbritsevate inimeste professionaalsusesse.  

2020

Kersti Kaljulaid

26. novembril 2020 anti Johan Skytte medal üle president Kersti Kaljulaidile, kes aastatel 2012–2016 juhtis Tartu Ülikooli nõukogu – ülikooli kõrgeimat otsustuskogu, mis vastutab ülikooli pikaajalise arengu eest ja tagab ülikooli eesmärkide täitmise. Nõukogu esimehena toetas Kaljulaid ülikooli juhtimis- ja struktuurireformi ettevalmistamist ning aitas oma tegevusega suurendada Eesti rahvusülikooli tuntust rahvusvahelise teadusülikoolina. Enne nõukogu liikmeks saamist kuulus Kersti Kaljulaid ülikooli kuratooriumi koosseisu.

Vabariigi Presidendina toetas Kersti Kaljulaid ka Eesti teadusleppe sõlmimist teadlaste, poliitikute ja ettevõtjate vahel, aidates ühiskondliku kokkuleppe kaudu kindlustada Eesti teaduse ja innovatsiooni arengut.

Tanel Kiik

19. juunil 2020 anti Johan Skytte medal üle sotsiaalminister Tanel Kiigele. Sellega tunnustas ülikool Kiike kaaluka panuse eest tõenduspõhise riigivalitsemise edendamisel Eestis ning Tartu Ülikooli ja selle teadlaste kaasamisel koroonaviiruse levikust tingitud eriolukorra juhtimisse. Rektor Toomas Asseri sõnul on Tanel Kiik sihikindlalt seisnud selle eest, et otsustusprotsessides tuginetaks ülikoolide ja teadlaste eksperditeadmistele. 

Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum ühe asutaja esindajana on Tanel Kiigel suur mõju ka kliinikumi arengu suunajamisel.

2019
Eva Åkesson

2017
Katri Raik

2015
Ene Ergma

2012
Tõnis Lukas

2009
Rein Taagepera

2008
Dag Hartelius

2005
Andres Lipstok

2004
Jüri Raidla

2002
Andrus Ansip

2001
Lennart Meri

1998
Katarina Brodin
Jacques Faure
Kai Lie
Svend Roed Nielsen

1996
Mihkel Pärnoja

1995
Marju Lauristin
Mart Laar