Johan Skytte medal

Image
Johan Skytte medal

Johan Skytte medal antakse riigi- või ühiskonnategelasele, kes on viimastel aastatel aidanud silmapaistvalt palju kaasa Tartu Ülikooli ja Eesti kõrghariduse arengule. Johan Skytte medal on asutatud 1995. aastal.

Kõigil enne 2020. aastat Johan Skytte medaliga autasustatutel on õigus saada rinnas kantav teenetemärk.

Johan Skytte medal 2020

Kersti Kaljulaid

26. novembril 2020 anti Johan Skytte medal üle president Kersti Kaljulaidile, kes aastatel 2012–2016 juhtis Tartu Ülikooli nõukogu – ülikooli kõrgeimat otsustuskogu, mis vastutab ülikooli pikaajalise arengu eest ja tagab ülikooli eesmärkide täitmise. Nõukogu esimehena toetas Kaljulaid ülikooli juhtimis- ja struktuurireformi ettevalmistamist ning aitas oma tegevusega suurendada Eesti rahvusülikooli tuntust rahvusvahelise teadusülikoolina. Enne nõukogu liikmeks saamist kuulus Kersti Kaljulaid ülikooli kuratooriumi koosseisu.

Vabariigi Presidendina toetas Kersti Kaljulaid ka Eesti teadusleppe sõlmimist teadlaste, poliitikute ja ettevõtjate vahel, aidates ühiskondliku kokkuleppe kaudu kindlustada Eesti teaduse ja innovatsiooni arengut.
 

Tanel Kiik

19. juunil 2020 anti Johan Skytte medal üle sotsiaalminister Tanel Kiigele. Sellega tunnustas ülikool Kiike kaaluka panuse eest tõenduspõhise riigivalitsemise edendamisel Eestis ning Tartu Ülikooli ja selle teadlaste kaasamisel koroonaviiruse levikust tingitud eriolukorra juhtimisse. Rektor Toomas Asseri sõnul on Tanel Kiik sihikindlalt seisnud selle eest, et otsustusprotsessides tuginetaks ülikoolide ja teadlaste eksperditeadmistele. 

Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum ühe asutaja esindajana on Tanel Kiigel suur mõju ka kliinikumi arengu suunajamisel.

2019
Eva Åkesson

2017
Katri Raik

2015
Ene Ergma

2012
Tõnis Lukas

2009
Rein Taagepera

2008
Dag Hartelius

2005
Andres Lipstok

2004
Jüri Raidla

2002
Andrus Ansip

2001
Lennart Meri

1998
Katarina Brodin
Jacques Faure
Kai Lie
Svend Roed Nielsen

1996
Mihkel Pärnoja

1995
Marju Lauristin
Mart Laar

Hele Everaus ja Krista Aru auhinnatseremoonial

Teerajajate alleele lisati Tartu Ülikooli kahe teeneka töötaja jalajäljed

Atraktiivse tööandja auhinna võitjad

Humanitaarerialade üliõpilased valisid Tartu Ülikooli taas viie atraktiivseima tööandja hulka

Ülikooli peahoone

Tartu Ülikool ootab Rahvusmõtte auhinna kandidaate