Skip to main content

Johan Skytte medal

Johan Skytte medal antakse riigi- või ühiskonnategelasele, kes on viimastel aastatel aidanud silmapaistvalt palju kaasa Tartu Ülikooli ja Eesti kõrghariduse arengule. Johan Skytte medal on asutatud 1995. aastal.

Kõigil enne 2020. aastat Johan Skytte medaliga autasustatutel on õigus saada rinnas kantav teenetemärk.

Johan Skytte medal 2020

Kersti Kaljulaid

26. novembril 2020 anti Johan Skytte medal üle president Kersti Kaljulaidile, kes aastatel 2012–2016 juhtis Tartu Ülikooli nõukogu – ülikooli kõrgeimat otsustuskogu, mis vastutab ülikooli pikaajalise arengu eest ja tagab ülikooli eesmärkide täitmise. Nõukogu esimehena toetas Kaljulaid ülikooli juhtimis- ja struktuurireformi ettevalmistamist ning aitas oma tegevusega suurendada Eesti rahvusülikooli tuntust rahvusvahelise teadusülikoolina. Enne nõukogu liikmeks saamist kuulus Kersti Kaljulaid ülikooli kuratooriumi koosseisu.

Vabariigi Presidendina toetas Kersti Kaljulaid ka Eesti teadusleppe sõlmimist teadlaste, poliitikute ja ettevõtjate vahel, aidates ühiskondliku kokkuleppe kaudu kindlustada Eesti teaduse ja innovatsiooni arengut.
 

Tanel Kiik

19. juunil 2020 anti Johan Skytte medal üle sotsiaalminister Tanel Kiigele. Sellega tunnustas ülikool Kiike kaaluka panuse eest tõenduspõhise riigivalitsemise edendamisel Eestis ning Tartu Ülikooli ja selle teadlaste kaasamisel koroonaviiruse levikust tingitud eriolukorra juhtimisse. Rektor Toomas Asseri sõnul on Tanel Kiik sihikindlalt seisnud selle eest, et otsustusprotsessides tuginetaks ülikoolide ja teadlaste eksperditeadmistele. 

Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum ühe asutaja esindajana on Tanel Kiigel suur mõju ka kliinikumi arengu suunajamisel.

2019
Eva Åkesson

2017
Katri Raik

2015
Ene Ergma

2012
Tõnis Lukas

2009
Rein Taagepera

2008
Dag Hartelius

2005
Andres Lipstok

2004
Jüri Raidla

2002
Andrus Ansip

2001
Lennart Meri

1998
Katarina Brodin
Jacques Faure
Kai Lie
Svend Roed Nielsen

1996
Mihkel Pärnoja

1995
Marju Lauristin
Mart Laar

#teadus #tunnustamine
Mati Arulepp, Jaan Leis ja Anti Perkson

Tartu Ülikoolist sirgunud teadlased Jaan Leis, Mati Arulepp ja Anti Perkson pälvisid Euroopa aasta leiutaja auhinna

Jaga
01.07.2022
#tunnustamine

Registreerimine rektori vastuvõtule

Rektor Toomas Asseri vastuvõtt Tartu Ülikooli 2021/2022. Rector`s reception in honour of cum laude graduates of the 2021/2022.
Jaga
13.06.2022
#tunnustamine

Teenetemärkide üleandmine

Tartu Ülikooli teenetemärkide üleandmine pühapäeval 28. augustil 2022 / The ceremony of presenting honorary decorations of the University of Tartu on Sunday, 28 August 2022
Jaga
09.06.2022