Koostöövõrgustikud

Tartu Ülikool osaleb aktiivse ja hinnatud partnerina mitme rahvusvahelise koostöövõrgustiku tegevuses. Ülikoolide koostöövõrgustike eesmärgiks on esindada oma liikmete ühishuve, olla kõrghariduse ja teaduse teemaliste mõttevahetuste foorumiks ning tugevdada ülikoolidevahelisi akadeemilisi ja kultuurisidemeid. Aktiivne osalus koostöövõrgustikes nagu The Guild, ENLIGHT ja Coimbra Grupp on andnud Tartu Ülikoolile võimaluse suurendada oma rahvusvahelist nähtavust ning rääkida kaasa Euroopa teadus- ja kõrghariduspoliitika kujundamises.

 

ENLIGHT

ENLIGHT on üheksast Euroopa ülikoolist koosnev võrgustik, mille laiemaks eesmärgiks on edendada kõrghariduse ümberkujundamise kaudu õiglast elukvaliteeti, kestlikkust ja üleilmset koostööd.

The Guild

Rahvusvahelise teadusülikoolide võrgustiku The Guild moodustavad 21 Euroopa juhtivat teadusülikooli. Võrgustiku eesmärk on esindada liikmesülikoole Euroopa tasandil teadus- ja hariduspoliitika aruteludes ning aidata kaasa ühiskondlike probleemide lahendamisele.


 

Europaeum

Europaeum on 18 Euroopa ülikoolist koosnev võrgustik, mille eesmärk on edendada akadeemilist õpirännet töötajate ja doktoriõppe üliõpilaste vahel, eelkõige humanitaar ja sotsiaalteaduste valdkonnas.

Coimbra grupp

Goimbra Grupp ühendab 41 Euroopa klassikalist teadusülikooli. Võrgustiku eesmärk on tugevdada liikmesülikoolide vahelisi akadeemilisi ja kultuurisidemeid, luua eeldused hästitoimivaks infovahetuseks ning arendada teadlas- ja üliõpilasvahetust.

CELSA

CELSA (Central Europe Leuven Strategic Alliance) võrgustikku kuulub 10 liikmesülikooli. Võrgustiku eesmärk on toetada liikmesülikoolide teadlaste koostööalgatusi, sealjuures eelkõige ühiste granditaotluste kirjutamisel ja esitamisel.

LERU

LERU-CE7 algatus on Euroopa juhtivate teadusülikoolide võrgustiku LERU (the League of European Research Universities) ja seitsme Kesk-Euroopa ülikooli partnerlusprogramm, mis on loodud sihiga mõjutada Euroopa kõrgharidus- ja teaduspoliitikat.

EUA

EUA

Euroopa Ülikoolide Assotsiatsioon (European University Association – EUA) on Euroopa kõrgkoole ning rektorite nõukogusid ühendav katusorganisatsioon, üks kõrgharidussektori mõjukamaid eestkõnelejaid Euroopa tasandil. 

Utrecht

Utrechti võrgustiku 31 liikmesülikooli arendavad aktiivset koostööd üliõpilaste ja õppejõudude vahetuse, õppekavade rahvusvahelistumise, ühisõppekavade loomise, ühiste suveülikoolide jm vallas.

Soome president Alexander Stubb kõnet pidamas

Alexander Stubb: väärtuspõhine realism annab ruumi tulemuslikule välispoliitikale

Soome lipud peahoone ees

JÄRELVAADATAV: Soome president Alexander Stubb kõneles maailmapoliitikast ja vestles üliõpilastega

Jalgratas on klassiruumis tahvlitaustal

Ülikool otsib koos Tartu linnaga lahendusi kestliku liikumise arendamiseks